da

Erich Fromm

  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Skønt friheden har givet mennesket uafhængighed og rationalitet, har den også gjort det ensomt og dermed usikkert og magtesløst. Denne isolation er uudholdelig og stiller individet overfor det alternativ enten at befri sig for frihedens byrde ved at søge tilflugt i nye former for afhængighed og underkastelse eller at stræbe efter at nå til den fulde realisering af positiv frihed, som bygger på menneskets individualitet.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Moderne europæisk og amerikansk historie er koncentreret omkring bestræbelserne for at komme fri af de politiske, økonomiske og åndelige bånd, der har holdt menneskene fangen.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Afskaffelsen af al ydre tvang syntes at være en ikke blot nødvendig, men også tilstrækkelig forudsætning for at nå det tilstræbte mål: individets frihed.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Vi må også erkende, at demokratiets krise ikke er et specifikt italiensk eller tysk problem, men et problem, som enhver moderne stat må tage stilling til.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Det er denne bogs hensigt at analysere de dynamiske faktorer i det moderne menneskes karakter og hele indstilling, der fik det til at give afkald på friheden i de fascistiske lande, og som også er fremherskende blandt millioner af mennesker i vor del af verden.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Kan det tænkes, at der, foruden en medfødt trang til frihed, også findes et instinktivt ønske om underkastelse?
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Ligger der en skjult tilfredsstillelse i dette at underkaste sig, og hvad er da dens væsen?
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Freud gik længere end nogen anden havde gjort det før ham ved at henlede opmærksomheden på vigtigheden i at iagttage og analysere de irrationelle og ubevidste kræfter, der bestemmer dele af den menneskelige adfærd.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  men først og fremmest må samfundet forædle og behændigt holde menneskets oprindelige impulser i ave.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  følge af denne samfundets undertrykkelse af medfødte impulser og drifter sker der noget mirakuløst: de undertrykte drifter forvandles til drivkræfter, som er kulturelt værdifulde og således kommer til at danne grundlaget for den menneskelige kultur.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)