Søren Ballegaard

  Niels Jørn Rahbekhar citeretfor 2 år siden
  Stressproblemer kender alle uanset alder – og måske endda mest i de unge år, hvor kampen for en karriere altid uundgåeligt
  kolliderer med hjemmelivet
  Peter Hyldahlhar citeretfor 2 år siden
  Toksisk stress er en sygelig og varig reaktion, der skyldes en hyppig og langvarig påvirkning af kritiske udfordringer, som individet ikke selv forventer at kunne håndtere, og som ikke giver yderligere konstruktiv læring, men tværtimod et tab af allerede indlærte kompetencer, som vurderes som uanvendelige eller utilstrækkelige
  Peter Hyldahlhar citeretfor 2 år siden
  Kompostøvelsen udføres typisk i en bog med blanke sider. Anfør på side 1, at dette er en kompostbog og ikke en dagbog, og at enhver, der læser i den, gør det på eget ansvar – på samme måde, som hvis de vælger at kigge i naboens skraldespand. Teknikken er første gang beskrevet af André Breton for cirka 100 år siden som „automatskrivning“ og er blevet udviklet og har vist sig anvendelig i en kreativ proces, men
  Jonathan Hermansenhar citeretfor 2 år siden
  Det autonome nervesystem fungerer som „varslingssystem“ for organismen. I tilfælde af trusler i omgivelserne øger varslingssystemet sin følsomhed. Dette kan registreres på specielle „måleområder“ på hudens overflade og har betydning for måle-, lærings- og kontrolfunktionen (se figur 1).
  Jonathan Hermansenhar citeretfor 2 år siden
  Nervesystemet anvender reflekser i situationer, hvor der er behov for at afkorte reaktionstiden, det vil sige tiden mellem impuls og handling. Ved en refleks gennemføres handlingen, før impulsen når bevidstheden. Det er en sådan refleks, der får os til at fjerne hån
  Jonathan Hermansenhar citeretfor 2 år siden
  hånden, når vi rører ved en varm kogeplade. Her når impulsen ikke hjernen, før vi handler. Bearbejdningen og iværksættelsen af handling foregår alene i rygmarven. Den forsinkede impulsbearbejdning i hjernen illustreres ved, at vi først siger „AV“, når vi står med hånden svævende i luften. Impulsen til hjernen er dog yderst hensigtsmæssig, idet den giver læring.
  Jonathan Hermansenhar citeretfor 2 år siden
  I programmet anvendes en tilsvarende refleks mellem kroppens overflade og kommandocentralen for det autonome nervesystem, hypothalamus (se figur 1, og figur 14). Ved at stimulere specielle nervesensorer på kroppens overflade „slukkes“ stressfasen på samme måde, som når kogepladens varme får hånden til at bevæge sig væk fra kogepladen – det vil sige ved hjælp af en refleks uden
  Jonathan Hermansenhar citeretfor 2 år siden
  om vores bevidsthed. Dette er et centralt punkt, fordi anvendelsen af denne type reflekser som behandlingens grundelement gør, at du hverken har behov for at tro, håbe eller tænke noget bestemt for at opnå den ønskede virkning. Faktisk kan du være lige så kritisk og skeptisk, som du ønsker, og du vil opnå resultatet alligevel – bare du laver dine øvelser og gør dem minimum to gange om dagen i tre måneder. Du vil opdage værdien af ordsproget „Gentagelse er din bedste ven“.
  Christian Lundby Thorvaldsenhar citeretsidste år
  en refleksbetinget muskelsammentrækning, der kan fjerne dyret fra faren (en såkaldt afværgerefleks). Hos diss
  Christian Lundby Thorvaldsenhar citeretsidste år
  Krybdyrenes varslingssystem består af sansecellerne i de fem fysiske sanser: syn, hørelse, lugt, smag og berøring. Følsomhed i disse varslingssensorer og den dertil koblede afværgerefleks øges midlertidigt, når en fare truer, og et
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)