da

Bill Bryson

  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  materien kan omdannes, men ikke elimineres. Hvis du brænder denne bog nu, vil dens stof blive omdannet til aske og røg, men nettomængden af stof i Universet vil forblive uændret. Dette princip blev kaldt loven om massens bevarelse, og det var en revolutionerende idé
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  I starten af 1800-tallet opstod der i England en dille med indånding af kvælstofoxid, eller lattergas, efter at man havde opdaget, at brugen af den „var ledsaget af et højst behagelig gys.“171 I det næste halve århundrede skulle gassen blive de unges yndligsrusmiddel. Et lærd selskab, Askesian Society, var en stund optaget af stort set intet andet. Teatrene gav „lattergasaftener“172, hvor frivillige kunne forfriske sig med en solid indånding og derpå underholde publikum med deres komiske dinglen.
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  I 1903 modtog Becquerel og Marie og Pierre Curie i fællesskab Nobelprisen i fysik. (I 1911 fik Marie Curie en Nobelpris til, denne gang i kemi, hvormed hun er den eneste person, der har modtaget prisen i både kemi og fysik).
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  Hans berømte ligning, E=mc2, optrådte ikke i artiklen, men kom i et kort supplement nogle måneder senere. Lad os minde om, at E i ligningen står for energi, m for masse og c2 for lysets hastighed kvadreret (ganget med sig selv).
  Sagt på den simpleste måde udtrykker ligningen, at masse og energi er ækvivalente. De er to sider af samme sag: Energi er befriet stof; stof er koncentreret energi. Eftersom c2 er et enormt stort tal, siger ligningen, at der er en kæmpemæssig mængde energi bundet i enhver materiel ting.IV
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  Det kan hænde, at du ikke føler dig særlig solid, men hvis du er en voksen person af normal størrelse203, vil du inden for din beskedne krop rumme en energimængde på ikke mindre end 7 × 1018 joule – nok til at eksplodere med en styrke som tredive meget store brintbomber
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  Blandt meget andet forklarede Einsteins teori, hvordan radioaktiviteten fungerede, altså hvordan en klump uran kunne udsende konstante strømme af partikler med høj energi uden at svinde bort som en isterning. (Det kan den, fordi den omdanner masse til energi à la E = mc2). Den forklarede, hvordan stjerner kunne brænde i milliarder af år uden at drive rovdrift på deres brændsel. (Ditto).
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  Frem for alt viste den specielle relativitetsteori, at lyshastigheden er konstant og uoverstigelig. Intet kan overhale lyset
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  I alt væsentligt siger relativitetsteorien, at rummet og tiden ikke er absolutte, men relative både over for iagttageren og det iagttagne, og jo hurtigere man bevæger sig, desto mere udtalte bliver disse effekter. Vi kan aldrig accelerere os selv op til lysets hastighed, og jo mere vi anstrenger os (og jo hurtigere vi bevæger os), jo mere deformerede bliver vi, set med en udenforstående iagttagers øjne.
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  Han bad læseren om at forestille sig et 100 meter langt tog, der kører med 60 procent af lysets hastighed. Bedømt af en, der står på perronen og ser toget passere, er toget kun 80 meter langt, og alt om bord på det virker tilsvarende komprimeret. Hvis vi kunne høre passagererne på toget tale sammen, ville deres stemmer lyde dybe og sløve, ligesom når en gammeldags grammofonplade afspilles for langsomt, og deres bevægelser ville forekomme tilsvarende langsommelige. Selv urene på toget ville gå med kun fire femtedele af deres normale fart.
  Men – og her er vi ved det afgørende – folk på toget ville ikke opleve disse uregelmæssigheder. Set med deres øjne ville alting på toget virke helt normalt. Det ville være os på perronen, som ville se sært komprimerede ud og langsomme i optrækket. Det eneste, der tæller, er iagttagernes indbyrdes bevægelse.
  Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 2 år siden
  Hvis man er i en park, og en eller anden spiller irriterende musik, ved man også, at hvis man flytter til et sted lidt længere væk, bliver musikken mere stille. Det skyldes jo ikke, at musikken er mere stille, men blot at ens position i forhold til den har ændret sig
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)