Frederik Stjernfelt

  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Men hvis filosofien i løbet af 1600-tallet undergik større forandringer end i noget andet tidsrum siden 300-tallet f.Kr., var grunden dertil åbenbar.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Den var at finde i den udfordring, som den store omvæltning inden for naturvidenskaberne førte med sig.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Spinoza anerkender ingen anden viden end den rationelle og ingen anden sandhed end den videnskabelige og beviselige.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  På det intellektuelle plan var Spinozas monisme, hans lære om én verden, imidlertid velegnet til at løse visse problemer.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Men hvor Spinoza udviklede Descartes’ filosofi i retning af en stadig strengere rationalisme, blev de rationalistiske og empiristiske elementer blandet hos Locke.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  An Essay Concerning Human Understanding er skelsættende i filosofiens historie, bl.a. fordi det erkendelsesteoretiske problem heri formuleres tydeligere end i noget tidligere værk.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  På længere sigt kom oplysningens ideer naturligvis til at stå i et uholdbart modsætningsforhold til enevælden, og perioden endte med Den Franske Revolutions konsekvensrige eksplosion.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Den industrielle revolution tog sin begyndelse med tekstilindustrien i Manchester.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Adam Smith (1723-90) grundlagde sin økonomi på ideen om en samfundsvidenskab efter newtoniansk mønster med én social »gravitationskraft«, den oplyste egennytte; Immanuel Kant (1724-1804) byggede sin kritiske filosofi på at besvare spørgsmålet om, hvordan Isaac Newtons (1642-1727) mekanik var mulig.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Oplysningen var sig bevidst som en ny, frembrydende tid i modsætning til ældre, uoplyste tidsaldre.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)