Aydin Soei

  Simon Bramsenhar citeretsidste år
  Oplevelsen af modborgerskabet bygger videre på en urfortælling i Europas gamle arbejderkvarterer, som er lige så gammel som kvartererne selv, og som også gjorde sig gældende blandt arbejderklassens drenge: oplevelsen af at være dem, de andre ikke vil lege med på grund af bopælen, forældrenes uddannelsesniveau, indkomst og ballademageridentiteten og overrepræsentationen i kriminalitetsstatistikkerne
  Simon Bramsenhar citeretsidste år
  Efter de største gadeoptøjer i Europa siden ungdomsoprøret i 1968 i Frankrig 2005 – som jeg gennemgår senere – udtrykte den postkoloniale historiker Achille Mbembe: ”Gennem de nylige optøjer betaler Frankrig prisen for det dobbelte gebyr, som det bliver ved
  Simon Bramsenhar citeretsidste år
  Tillid er således ”en mekanisme til reduktion af social kompleksitet”, som den tyske sociolog Niklas Luhmann formulerer det. Den sociale tillid har et potentiale til at øge individets handlemuligheder, da tilliden skaber en tryghed og en optimistisk
  Simon Bramsenhar citeretsidste år
  Det positive aspekt ved disse gruppefællesskaber er blandt andet det øgede selvværd og fællesskab, den enkelte kan få gennem tilhørsforholdet
  Simon Bramsenhar citeretsidste år
  Som jeg vil vise i næste kapitel, var vreden blandt de unge mænd på Nørrebro i slutningen af 1990’erne i høj grad forbeholdt unge med manglende eksamensbeviser og job, mens oplevelsen af modborgerskab i dette årtusinde i højere grad ser ud til at gå på tværs af sociale skel og også handler om mediedækningen og den politiske debat om ”ghettoen”, etniske minoriteter
  Simon Bramsenhar citeretsidste år
  Det Nationale Forskningscenter for Velfærd kalder dette en ”ny ulighed”.
  ”Det drejer sig om følelsen af at være udenfor i et samfund, der stiller stadig større krav om menneskers evner til at mobilisere personlige kompetencer og træffe personlige valg og dermed om en udvikling,
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)