Jørgen Grønvald Laustsen

  Rikke Søndergaard Nimehhar citeretfor 2 år siden
  Ved Odeonsplatz blev de mødt af en større politistyrke, og det kom til skudveksling. 30 sekunder senere var 14 demonstranter og fire betjente døde.
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  Hitler skrev senere, at det var mens han stadig var indlagt på hospitalet i Pasewalk, at han nåede frem til sin konklusion om, at der ikke kunne laves nogen kompromisser med jøderne, og at det var på samme tidspunkt, at han tog sin beslutning om at blive politiker. Det er imidlertid en efterrationalisering. I virkeligheden skyldtes det tilfældighedernes spil, at Hitler endelig fandt noget han var god til – nemlig at holde taler.
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  I september 1919 fik Hitler således til opgave at besvare et brev fra en af krigsfangerne, der gerne ville vide mere om det jødiske spørgsmål. Hitler skrev at man ikke kunne betragte spørgsmålet ud fra en følelsesmæssig synsvinkel, men at man derimod måtte anlægge en rationel betragtning. Heraf fulgte, at jøder ikke var mennesker der bekendte sig til en bestemt religion, men derimod medlemmer af en bestemt race. En følelsesmæssig antisemitisme ville fremkalde pogromer, mens en rationel antisemitisme derimod ville betyde en systematisk fjernelse af jødernes rettigheder. Hitlers konklusion var klar: Det endelige mål var helt at fjerne jøderne
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  Hitler var partiets stjerne og kunne glæde sig over, at antallet af medlemmer var steget fra 190 i januar 1920 til 3300 i august 1921. Hans hadefulde tirader rettede sig mod regeringen i Berlin, mod bolsjevikkerne og mod jøderne, men han havde endnu ikke foretaget den sammenkobling mellem bolsjevikker og jøder, som senere ville blive en integreret del af hans personlighed
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  Hitler vendte derimod sin vrede mod regeringen i Berlin, der i hans øjne var en bande forbrydere og den virkelige fjende. Ondets rod var jøderne der, skjult bag marxisme, demokrati og parlamentarisme havde efterladt Tyskland uden forsvar mod de franske overgreb
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  Det var nu ellers så som så med Hitlers konkrete politiske punkter. Han hadede rutinemæssige hverdagsopgaver, og ville ikke beskæftige sig med mindre politiske detaljer. Han så det derimod som sin rolle at udforme hovedlinjerne i NSDAP’s program, der i virkeligheden kunne koges ned til den ariske races kamp mod jøderne, mod „marxisterne“ (der omfattede både kommunister, socialdemokrater og fagforeninger), erobring af jord fra Sovjetunionen samt total loyalitet over for partilederen, der fra sit udkigspunkt i pyramidens top vidste bedst.
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  Heinrich Himmler, som manden hed, var kommet ind i partiet i sommeren 1923 gennem Ernst Röhm, og havde allerede dengang fast indgroede forestillinger om sammensværgelser af marxister, jøder, jesuitter og frimurere, der ville ødelægge Tyskland. Sideløbende beklædte Himmler posten som næstkommanderende i SS, indtil han i 1929 overtog ledelsen af organisationen
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  Fremtidsudsigterne var lige dystre for både landmænd, arbejdere og embedsmænd, og i det almindelige miljø af politisk vold var jøderne en oplagt syndebuk, selv om de reelt kun udgjorde 0,76 procent af den tyske befolkning. Dødsstraffen blev genindført, og de tyske lægers organisation støttede en plan om at foretage frivillig sterilisation af psykisk syge, således at presset på de offentlige budgetter blev lettet. Forslaget var dog ikke godt nok for Hitler, der krævede tvungen sterilisation af alle med arvelige sygdomme; en tilstand, der få uger senere skulle blive til virkelighed
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  På dette tidspunkt havde Hitler for længst knust begge venstrefløjspartier i Tyskland, men han bed altså alligevel mærke i de nye toner fra Moskva, der var et godt udgangspunkt for yderligere propaganda om bolsjevikker, jøder og marxister
  Leivur Jørgen Koivunevahar citeretsidste år
  En lov der fratog jødiske emigranter halvdelen af deres formue var dog en kraftig bremse på udvandringen, og fra januar 1933 til begyndelsen af november 1938 havde kun omkring hver fjerde tyske jøde forladt Tyskland
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)