da

André Aciman

  Marko P.har citeretfor 5 måneder siden
  »Cor cor­di­um, hjer­ter­nes hjer­te, jeg har al­drig sagt no­get me­re sandt til no­gen i he­le mit liv.«
  Jens Henrik Fredskildhar citeretfor 2 år siden
  Iac­ta alea est, hav­de Cæ­sar sagt, ternin­gerne er kas­tet
  Jens Henrik Fredskildhar citeretfor 2 år siden
  Vi var, gik det om­si­der op for mig, de to mest ge­ner­te men­ne­sker i ver­den.
  Jens Henrik Fredskildhar citeretfor 2 år siden
  Og gan­ske rig­tigt, i end­nu en bøl­ge kom der me­re af det jeg hav­de spist og druk­ket den af­ten.

  »Tyg­ger du ik­ke di­ne ær­ter?« spurg­te han med et smil.
  Marko P.har citeretfor 9 måneder siden
  Hvad la­ve­de man her i om­rå­det?

  Ik­ke no­get. Ven­te­de på at som­meren slut­te­de.

  Hvad la­ve­de man så om vin­te­ren?

  Jeg smi­le­de ad det svar jeg skul­le til at gi­ve. Han for­nem­mede det og sag­de: »Du skal ik­ke si­ge det: Ven­ter på det bli­ver som­mer, ik­ke?«
  Marko P.har citeretfor 9 måneder siden
  hans øj­ne som, når de send­te én det an­det, ven­li­gere blik, ram­te én som Gen­opstan­del­sens mi­ra­kel
  Marko P.har citeretfor 9 måneder siden
  sur­mulen­de apa­ti
  Marko P.har citeretfor 9 måneder siden
  Men jeg var så for­hek­set at jeg vris­te­de mig fri af hans be­rø­ring
  Marko P.har citeretfor 9 måneder siden
  lod som om han ik­ke hav­de den fjer­neste anel­se om at
  Marko P.har citeretfor 9 måneder siden
  Jeg frem­stamme­de alt mu­ligt for ik­ke at si­ge det jeg tænk­te.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)