Citater fra »Søren Kierkegaard« af Isak Winkel Holm

Klavs Mørk
Klavs Mørkhar citeretsidste år
7,60
Af alle Fjender er maaskee Vanen den lumskeste, og fremfor Alt er den lumsk nok til aldrig at lade sig blive seet, thi Den, der saae Vanen, han er frelst fra Vanen.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Dersom saaledes Gud vilde iføre sig Skikkelse af en sjelden uhyre stor grøn Fugl, med et rødt Næb, der sad oppe i et Træ paa Volden, og maaskee endog fløitede paa en uhørt Maade: saa vilde Selskabsmanden nok faae Øinene op.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
At have været ung, saa være bleven ældre og saa endeligen døe, er en maadelig Existents, thi den Fortjeneste har Dyret ogsaa. Men at forene Livets Momenter i Samtidighed, det er netop Opgaven.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Livets Udvikling er en besynderlig Tilbagegang; Barnet bryder sit Hoved med at forstaae de vanskelige Ting, den Ældre kan netop ikke forstaae de allersimpleste.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Existents [er] det, hvorved Livet er i det Hele.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Kun de lavere Naturer glemme sig selv og blive noget Nyt. Saaledes har Sommerfuglen aldeles glemt, at den var Kaalorm, maaskee kan den igjen glemme, at den var Sommerfugl saa aldeles, at den kan blive en Fisk. De dybere Naturer glemme aldrig
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Et existerende Menneske er sammensat af Uendelighed og Endelighed, bestedt i Tiden.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Det at existere som et enkelt Menneske [er] ikke at være i samme Forstand som en Kartoffel er, men heller ikke i samme Forstand som Ideen er. Den menneskelige Existents har Idee i sig, men er dog ikke Idee-Existents.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
At existere (i Forstand af at være dette enkelte Menneske) er vel en Ufuldkommenhed i Sammenligning med Ideens evige Liv, men en Fuldkommenhed i Forhold til det, slet ikke at være. En saadan Mellemtilstand er omtrent det at existere, Noget der passer sig for et Mellemvæsen, som Mennesket er det.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Naar det at existere er ligesom at gaae hen ad en Vei, saa er Existentsens Mærkelighed denne, at Maalet ligger bagved – og dog nødsages man til at vedblive at gaae frem, thi det at gaae fremad er jo Billedet paa det at existere.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Hvilken Virkning har Intet? Det føder Angest.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Angest kan man sammenligne med Svimmelhed. Den, hvis Øie kommer til at skue ned i et svælgende Dyb, han bliver svimmel. Men hvad er Grunden, det er ligesaa meget hans Øie som Afgrunden; thi hvis han ikke havde stirret ned.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Jeg ligger henstrakt, uvirksom; det Eneste, jeg seer, er Tomhed, det Eneste, jeg lever af, er Tomhed, det Eneste, jeg bevæger mig i, er Tomhed. End ikke Smerte lider jeg. Gribben hakkede dog bestandig i Prometheus's Lever.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Mit Liv er bragt til det Yderste; jeg væmmes ved Tilværelsen, den er smagløs uden Salt og Mening. Om jeg var hungrigere end Pierrot, gad jeg dog ikke æde den Forklaring, som Menneskene byde. Man stikker Fingeren i Jorden, for at lugte, hvad Land man er i, jeg stikker Fingeren i Tilværelsen – den lugter af ingen Ting.
Tobias Oliver Gregersen Tagesen
Tobias Oliver Gregersen Tagesenhar citeretfor 2 år siden
Angest [er] den Frihedens Svimlen, der opkommer, idet Aanden vil sætte Synthesen, og Friheden nu skuer ned i sin egen Mulighed, og da griber Endeligheden at holde sig ved. I denne Svimlen segner Friheden.
bookmate icon
Én betaling. Stakkevis af bøger
Du køber ikke bare en bog. Du køber et helt bibliotek… til samme pris!
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)