Robert Zola Christensen

Manual til skrivekunsten

  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Konklusionen er, at du kan skrive i en hvilken som helst genre. Vælg den, der ligger bedst til dig
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Hvad handlingsindholdet angår, er den traditionelle novelle enstrenget, og den fortæller om én overraskende og – med Goethes ord – uhørt begivenhed, der opleves som fremmed og betænkelig set fra den herskende orden, den slår ned i.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Mit opsamlende råd er, at du til hver en tid skal lade dig inspirere idémæssigt fra andre forfattere, når det gælder plot og materiale. Du skal ikke kopiere direkte, men forvanske så meget, at historien bliver helt din egen.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Læs og forsøg at skrive som dine idoler, men vær samtidig opmærksom på, at vil du noget med dit skriveri, skal du også slippe kontakten til dem på et tidspunkt. Først når det er sket, kan du begynde at overveje at lade dig udgive.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Jeg giver sædvanligvis det råd, at så snart det ligner litteratur, så er den gal, men af en eller anden grund har skribenter umådelig svært ved at opgive den slags overflødige tekstpartier, der kun er der for syns skyld og ikke bidrager til at skubbe handlingen fremad.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Replikindividualisme er et nøgleord. Vi taler ikke ens, så lad gerne dine personers egenskaber og karakter sætte sig i replikkerne.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Du skal tilstræbe, at viljen sætter sig i alt, hvad den dramatiske drivkraft foretager sig: gøremål, replikker osv., og undervejs skal vi nære en begrundet frygt for, at det går galt, og et begrundet håb om, at det går godt. Det giver mulighed for identifikation og medleven
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Pointen er, at du får et landkort over personerne, deres motiver og indbyrdes dynamik, og dette kan du bruge som en skitse under arbejdsprocessen.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  I tråd med ovenstående er det ikke dumt at afbilde din person i ubalance med omgivelserne.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  I stedet er det interessant at zoome ind på omslagene, hvor glæden afløses af sorg, latteren af gråd og vice versa. Det er HER, i disse vanskelige punktnedslag, udfordringen ligger
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Der skal ske noget, der ændrer vedkommende.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  I stedet anbefaler jeg, at du tager udgangspunkt i en kort, mere generel personskitse, inden du skubber historien rigtigt i gang.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Vi mennesker vil gerne læse om andre mennesker.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Grundreglen er, at hvis du anvender indre syn, må du kun knytte det til én person og så lade det være godt med at se alle andre udefra i stedet for at lade synsvinklen springe imellem personerne.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Nu kan du imidlertid yderligere intensivere identifikationen ved at gå fra ydre syn til indre syn og give adgang til hovedpersonens tanker og følelser.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  I tredjepersonsfortællinger er hovedfigurens synsvinkel i reglen den dominerende, og der indlemmes ikke viden, som befinder sig uden for den radius, personens sanseapparat kan indfange
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Teknikken, hvor vi ikke tager del i personernes inderste overvejelser og sjælelige reaktioner, men kun ser dem udefra, opfylder i høj grad kravet om show it – don’t tell it. Og den kan anbefales.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Du kan se den alvidende fortæller som et udtryk for, at epikken har sit udspring i en mundtlig tradition, hvor en meddeler sidder foran sine tilhørere og suverænt er herre over sin beretning.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  I midterstykket skal du altså komme med oplysninger, der både vildleder og vejleder og intensiverer begæret, og det er først i slutningen, vi høster honoraret for vores anstrengelser. Jo bedre teksten formår at binde begæret i en stadig stigning – uden at det trættes og begynder at slippe op – før den endelige løsning falder, desto større tilfredsstillelse.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 2 år siden
  Din teksts evne til at binde læserens interesse og holde den fast gennem fortællingen er altså en af de overlevelsesbetingelser, den er underlagt.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)