Bøger
Niels Jensen,Max Kreuzer

Family Support” – empowerment af forældre i internationalt perspektiv

Hvornar bor det offentlige anbringe et barn uden for hjemmet? Det kan man finde svar pa i bogen Family Support. Bogen bestar af artikler af kendte nordiske og internationale forskere og praktikere inden for feltet familiehjAelp — f.eks. Rye, Hundeide, Flaskas, L'Abate og Faureholm. Den spAender fra 'state of art'-artikler til belysninger af pAedagogisk praksis inden for forskellige arbejdsfelter som modrecentre, stotte til familier og familieradslagning m.v. Sigtet med bogen er — at bidrage til at lofte den hjemlige diskussion af familiehjAelp ind i et lAenge efterspurgt internationalt perspektiv — at udvikle en ressourceorienteret tilgang eller empowerment i forskning og praktisk indsats — at introducere metodisk helhedstAenkning — at prAesentere gode eksempler af interesse for danske fagfolk. Nogle artikler fokuserer pa, hvordan forskningen anskuer born og familier, prAesenterer nye tilgange og uddyber allerede kendte tilgange. Andre tager udgangspunkt i, hvordan fagfolk — isAer pAedagoger og socialpAedagoger — dels benytter denne nye viden dels opfinder nye losninger pa gamle problemer. Bogen henvender sig primAert til professionelle fagfolk, men kan desuden anvendes som lAerebog pa lAerer— og pAedagogseminarier, i CVU'ernes efter— og videreuddannelse og pa kurser. Bogen er redigeret af professor Max Kreuzer, Monchengladbach, og lektor Niels Rosendal Jensen, DPU.
469 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2005
Udgivelsesår
2004
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)