Hannah Arendt

Åndens liv

Giv mig besked når bogen er tilgængelig
Denne bog er ikke tilgængelig i streaming pt. men du kan uploade din egen epub- eller fb2-fil og læse den sammen med dine andre bøger på Bookmate. Hvordan overfører jeg en bog?
  Janus Mooshar citeretfor 2 måneder siden
  Klicheer, faste vendinger, overholdelsen af konventionelle, standardiserede koder for udtryk og adfærd har den socialt anerkendte funktion, at de skærmer os mod virkeligheden, det vil sige mod det krav på vores tænkende opmærksomhed, som alle hændelser og kendsgerninger vækker ved deres blotte eksistens
  Janus Mooshar citeretfor 2 måneder siden
  . Jeg blev slået af en umiskendelig overfladiskhed hos gerningsmanden, der gjorde det umuligt at spore hans gerningers ubestridelige ondskab til dybere rødder eller motiver. Gerningerne var uhyrlige, men gerningsmanden – i det mindste ham, der nu blev retsforfulgt – var ganske ordinær og almindelig og hverken dæmonisk eller uhyrlig. Han udviste ingen tegn på faste ideologiske overbevisninger eller særlige, ondskabsfulde bevæggrunde, og det eneste bemærkelsesværdige ved hans tidligere adfærd såvel som ved hans adfærd under retssagen og det forudgående politiforhør var noget rent negativt: Det var ikke dumhed, men tankeløshed.
  Janus Mooshar citeretfor 2 måneder siden
  Det, jeg stod over for, var imidlertid noget ganske andet, men dog ubestrideligt virkeligt
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Med sproget får menneskelivet for alvor vidde
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  men ikke sproget – og dermed tænkningen. Sprog og tænkning forudsætter hinanden. Ånd – i modsætning til sjæl – forudsætter sprog, og med sprog menes et refleksivt verbalsprog (eller skriftsprog), som gør, at vi kan distancere os fra andre og os selv og verden (men ikke undslippe den
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Selv om vi kommer fra et intet, ankommer vi fuldt udrustet til at håndtere alt, hvad der fremtræder for os, og tage del i verdens spil” (s. 62). Vi er født ind i en verden, som tager imod os, og således ikke kastet tilfældigt ind i den med angsten som bagage, hedder det med tydelig adresse til Heidegger
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Denne trang udløser en anden grundtanke hos hende: Det er ikke mennesket, men mennesker, som bebor denne planet. “Pluralitet er jordens lov” (s. 59). Trangen til at vise sig frem forudsætter nemlig tilskuere. Eller nogen, der iagttager en. Det er nærmest en biologisk lov. Og den er også forudsætning for ånden – denne aktivitet, hvor vi trækker os tilbage fra, men aldrig mister forbindelsen til rollen, som en, der viser sig frem for andre
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  En række af Arendts grundideer artikuleres med prægnans og dybde: Alt levende vil komme til syne, ja har en trang i sig til at vise sig frem. Det gælder dyr og mennesker. Dog for mennesker gælder specielt, at trangen til at vise sig er en trang, som i nogen grad kan styres som en form for selvpræsentation, hvor mennesket kan spille roller – over for andre, men også over for sig selv. Det kan dyr ikke, for som Wittgenstein sagde: En hund kan ikke hykle, men heller ikke være oprigtig. Med andre ord: Den er bare til i verden og styrer ikke sin selvrepræsentation. Endskønt hunde opfører sig vidt forskelligt over for andre hunde og i øvrigt også mennesker spiller de ikke forskellige roller, men er instinktstyrede.
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Som hun bemærker et sted i bogen, er det de traditionelle forestillinger om Gud, der er døde, men ikke af den grund selve spørgsmålet om Gud
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Kants, filosofihistorisk afgørende skelnen mellem forstand og fornuft ser Arendt med rette som et formidabelt begrebsmæssigt gennembrud
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Hvad vil det sige at tænke? (ikke at filosofere, men at tænke
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Med adskillelsen af de tre grundprocesser og markeringen af frihed som en intersubjektiv kvalitet og ikke en individuel egenskab havde hun blotlagt menneskenes aktive liv
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Nok påberåber hun sig næsten altid Augustin, når hun taler om fødthed som skabthed
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Fordi menneskene er fødte i Guds billede, Imago Dei. Og i Guds billede vil sige med forstand og fornuft og talens mulighed
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Og skrækken for kaos var den, der havde forhindret filosofferne i at opdage handlingens afgørende karakter. Dog tilføjede hun, at uden stabilisatorer gik det heller ikke. Hun peger på to centrale stabilisatorer, der rækker ind over handlingen: Dels kan man give et løfte og holde det, og dels er tilgivelse nødvendig. Uden tilgivelse og løfte ville det hele bryde sammen i netop det ragnarok, som filosofferne frygtede. Hun bemærker for øvrigt, at den første, der fremhævede tilgivelsens afgørende betydning for menneskelivet, var Jesus fra Nazareth, ganske vist i en religiøs kontekst, men alligevel
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Kun når og kun så længe menneskene handler, er de frie. Frihed er dermed et intersubjektivt fænomen, ikke noget det enkelte menneske kan have som en fast kvalitet eller egenskab
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Kun når og kun så længe menneskene handler, er de frie. Frihed er dermed et intersubjektivt fænomen
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Det havde titlen The Human Condition eller i den tyske udgave Vita activa. På dansk har den fået titlen Menneskets vilkår (det skulle nok snarere have heddet Menneskenes vilkår, da hun aldrig blev træt af at understrege, at når vi taler om mennesket, taler vi om mennesker, pluralitet er en betingelse for det menneskelige
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  Det drejer sig om Menneskets vilkår og Eichmann i Jerusalem – en rapport om ondskabens banalitet. De to vidt forskellige værker vil derfor i det følgende blive gennemgået relativt udførligt
  Hallur Dalsgaardhar citeretfor 4 måneder siden
  I 1951 udgav hun imidlertid et værk om totalitarismens oprindelse, som gjorde hende berømt og berygtet. Berømt fordi hun som en af de første afdækkede totalitarismens dna. Berygtet blandt kommunister og venstresocialister,
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)