Åndens liv, Hannah Arendt
Hannah Arendt

Åndens liv

Giv mig besked når bogen er tilgængelig
Denne bog er ikke tilgængelig i streaming pt. men du kan uploade din egen epub- eller fb2-fil og læse den sammen med dine andre bøger på Bookmate. Hvordan overfører jeg en bog?
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretfor 20 dage siden
Jeg tænker udtrykker den handling, der bestemmer min eksistens.”13 Åndelige aktiviteter og – som vi senere skal se – især tænkning, jegets lydløse dialog med sig selv, kan forstås som realiseringen af den oprindelige dualitet eller splittelse mellem mig og mig selv, der er al bevidsthed iboende. Men denne rene “selvbevidsthed”, som jeg så at sige er ubevidst bevidst om, er ikke en aktivitet; ved at ledsage alle andre aktiviteter er den garanten for et fuldstændig tavst jeg-er-mig.
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretfor 20 dage siden
Jeg kalder denne eksistentielle tilstand, hvor jeg holder mig selv med selskab, for “alenehed” (solitude) for at skelne den fra “ensomhed” (loneliness), hvor jeg også er alene, men nu ikke blot må undvære menneskeligt selskab, men også mit eget mulige selskab. Det er kun i ensomheden, at jeg føler mig berøvet menneskeligt selskab, og det er kun i den stærke bevidsthed om dette afsavn, at mennesker nogensinde virkelig eksisterer i ental, og det er måske kun i drømme eller i vanviddet, at de fuldt ud erkender denne tilstands ulidelige og “usigelige rædsel
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
De kan positivt eller negativt bedømme den virkelighed, de er født ind i, og gennem hvilken de også er betingede; de kan ville det umulige, for eksempel det evige liv; og de kan tænke, det vil sige spekulere meningsfuldt over det uerkendte og uerkendelige. Og selv om dette aldrig konkret kan ændre virkeligheden – ja, der er ikke nogen mere tydelig eller mere radikal modsætning end den mellem tænkning og handling – beror de principper, ved hjælp af hvilke vi handler, og de kriterier, ved hjælp af hvilke vi fælder domme og fører vores liv, i sidste ende på åndens liv. De beror kort sagt på denne tilsyneladende nytteløse åndelige virksomhed, der ikke fører til nogen resultater og ikke “umiddelbart forlener os med nogen handlekraft” (Heidegger).
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
reflekterende domme”, der ikke går fra det almene til det specifikke, men “fra det specifikke … til det almene” ved uden nogen form for overordnede regler at bestemme: Dette er smukt, dette er grimt, dette er rigtigt, dette er forkert; og et sådant princip “kan den reflekterende dømmekraft kun give sig selv som lov
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
dømmekraften, denne åndens gådefulde evne, hvormed det almene, som altid er en åndelig konstruktion, og det specifikke, som altid er givet for sanseerfaringen, samles, et “særligt talent” og på ingen måde forstanden iboende, ikke engang i “bestemmende domme” – hvor specifikke entiteter underordnes almene love i form af en syllogisme – eftersom der ikke findes nogen regel for reglens
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Ved at stille ubesvarlige spørgsmål om mening kvalificerer mennesker sig selv som spørgende væsener
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Men de spørgsmål, som tænkning rejser, og som det er fornuftens natur at rejse – spørgsmål om mening – kan ikke besvares af den almindelige forstand og den forfinelse af den, som vi kalder videnskab.
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Vernunft) ønsker at forstå dets mening.
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Forstanden (der Verstand) stræber med andre ord efter at begribe, hvad der er givet for sanserne, mens fornuften (die
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
ænkning spiller uden tvivl en umådelig stor rolle i enhver videnskabelig bestræbelse, men det er i rollen som et middel til et mål; målet er bestemt af en beslutning om, hvad der er værd at vide, og denne beslutning kan ikke være videnskabelig.
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Følelsen af virkelighed er strengt taget ikke en følelse eller en sansning; virkeligheden “er der, selv om vi aldrig kan være sikre på, at vi ved det” (Peirce),63 for “følelsen” af virkelighed, af ren tilstedeværen, er relateret til den sammenhæng, hvori enkelte objekter fremtræder, såvel som den sammenhæng, hvori vi selv som fremtrædende fænomener eksisterer blandt andre fremtrædende væsener.
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Virkeligheden af det, jeg sanser og opfatter, er sikret af dets verdenslige sammenhæng, hvilket til dels indbefatter andre mennesker, som sanser og opfatter som jeg, og til dels mine fem sansers samarbejde. Det, som vi siden Thomas Aquinas har kaldt “fællessansen”, sensus communis
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Objektivitet er bygget ind i bevidsthedens subjektivitet i kraft af intentionaliteten. Omvendt og med samme ret kan man tale om fænomeners intentionalitet og deres indbyggede subjektivitet. Alle objekter henviser, fordi de fremtræder, til et subjekt, og ligesom enhver subjektiv akt har sit intentionale objekt, har ethvert fremtrædende objekt sit intentionale subjekt.
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Hvis det guddommelige er det, der forårsager fænomener og ikke selv fremtræder, kunne menneskets indre organer vise sig at være dets sande guddomme
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
På grund af disse selvvalgte egenskabers ubestridelige betydning for vores fremtræden og rolle i verden er moderne filosofi – begyndende med Hegel – faldet for den forunderlige illusion, at mennesket i modsætning til andre ting har skabt sig selv. Selvpræsentation og eksistensens rene tilstedeværen er naturligvis ikke det samme.
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Den test, der afslører hykleren, er det gamle sokratiske: “Vær, som du ønsker at fremstå”
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Selvpræsentation ville ikke være mulig uden en vis grad af selvbevidsthed; denne evne til at være bevidst om sig selv hører til den refleksivitet, der kendetegner åndens aktiviteter, og den transcenderer tydeligt den rene bevidsthed, som vi mennesker sandsynligvis deler med de højere dyr
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Det modige menneske er ikke et menneske, hvis sjæl mangler denne følelse, eller som kan overvinde den en gang for alle, men et menneske, der har besluttet, at han ikke ønsker at vise frygt
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Den monotone ensformighed og gennemgribende hæslighed, som er så karakteristisk for den moderne psykologis resultater, og som i den grad står i et modsætningsforhold til den synlige menneskelige adfærd med dens enorme mangfoldighed og rigdom, vidner om den radikale forskel mellem menneskekroppens indre og ydre. Sjælens lidenskaber og følelser er ikke blot kropsbundne, de synes at have de samme livsbevarende og beskyttende funktioner som de indre organer, som de også deler den kendsgerning med, at kun sygdom eller abnormitet kan individualisere dem
Kristian Holte Kofod
Kristian Holte Kofodhar citeretsidste måned
Psykologien – dybdepsykologien eller psykoanalysen – afdækker ikke andet og mere end de konstant skiftende stemninger, vores sjælelivs op- og nedture, og dens resultater er i sig selv hverken særligt tiltrækkende eller meningsfulde. “Individualpsykologien” – fiktionens, romanens og dramaets fortrinsret – kan derimod aldrig være en videnskab; som en videnskab er den en selvmodsigelse.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)