Lars Tvede

Kriser, krak og kaviar

Giv mig besked når bogen er tilgængelig
Denne bog er ikke tilgængelig i streaming pt. men du kan uploade din egen epub- eller fb2-fil og læse den sammen med dine andre bøger på Bookmate. Hvordan overfører jeg en bog?
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Med lavt afkast mente han selvsagt ikke de stigende kurser, men derimod selskabernes profit per aktie, eller det, man kalder earnings yield.
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  advaret dem om den store forskel mellem udlånsrenten og det meget lave afkast af aktier, som han kaldte „et umiskendeligt varsel om et krak
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Von Mises’ forklaring på, at konjunkturcyklusserne indfandt sig igen og igen, var, at politikere og centralbanker var tilbøjelige til at sænke renten til et niveau under Wicksells „naturlige rentesats“ i perioder med konjunkturopsving, hvor bankerne havde rigelig likviditet og ønskede at udvide deres aktiviteter. Konsekvensen var, at de den ene gang efter den anden tillod en udvikling, der medførte overinvesteringer, som så til slut førte til kreditstramninger og dernæst til kriser
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Der var en meget stærk korrelation mellem Kitchin og lagerudsving og mellem Juglar og kapitalinvesteringsudsving. Så det så faktisk ud, som om man havde at gøre med indtil flere adskilte cyklusser drevet af forskellige fænomener
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  man efter hans opfattelse først og fremmest fokusere på at stabilisere priserne (P)
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Det kaldes „debt deflation“, og hvis man ønskede at stabilisere økonomien (udtrykt ved Q) for at undgå det, skulle
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  med Fishers ord forholdt det sig sådan: „Jo mere debitorerne afbetaler på deres gæld, desto mere skylder de. Jo mere den økonomiske båd krænger, desto mere er den tilbøjelig til at krænge.“
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Når det sker, begynder pengemængden at skrumpe ind i en kumulativ proces, som til sidst fører til en kraftig lavkonjunktur.
  •I takt med at pengeforsyningen indsnævres, begynder priserne på aktiver som fast ejendom, men også på lagerbeholdninger, at falde, og da afviklingen af gæld ikke kan holde trit med faldet i priserne, slår gældsafviklingen fejl
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  til at afgive endnu større ordrer, end de i virkeligheden har ønsket at få honoreret.
  •I al den tid vokser pengemængden, eftersom bankerne giver (skaber) kredit til den stigende erhvervsaktivitet. Den umiddelbare virkning af ekspansionen af pengeforsyningen er et fald i renten, hvilket fører til yderligere vækst i aktiviteten.
  •Efterhånden som nogle af bankerne forøger deres udlån, øges reserverne i andre banker (obligationskurserne stiger, folk indsætter flere penge), hvilket indbyder også disse banker til at forøge deres udlån. Samtidig accelererer pengenes omsætningshastighed, fordi erhvervslivet ser store forretningsmuligheder.
  •Men det kan ikke vare ved. Nogle af de ekstra indtægter, der skabes gennem det øgede udbud, bliver „sparet op“.
  •Omsider vil detailhandlerne opleve, at deres lagerbeholdninger er kommet op på normalt niveau, hvorfor de reducerer ordreafgivningen …
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  et af hovedelementerne i Fishers konjunkturteori i grove træk udtrykkes på følgende måde:
  •Nøglen til konjunkturcyklusser er bankkredit, fordi det er kommercielle banker, der skaber penge i en moderne økonomi.
  •I begyndelsen af en vækstperiode oplever detailhandlerne, at deres lagerbeholdninger reduceres, og derfor afgiver de nye ordrer.
  •Det fører til en generel stigning i produktionen, som ifølge Says lov yderligere stimulerer efterspørgslen …
  •… og det betyder, at lagerbeholdningerne til trods for flere afgivne ordrer ikke stiger, så for en tid bliver de handlende ved med at afgive ordrer (selfordering).
  •Eftersom producenterne kan have svært ved at følge med efterspørgslen, kan leverancerne endog blive rationeret, hvilket opmuntrer detailhandlerne
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Og her kommer en vigtig observation: Kredit og fysiske penge, uanset om de sidstnævnte er af metal eller papir, er i praksis i mange henseender det samme, fordi begge dele sætter folk i stand til at give penge ud og dermed skabe økonomisk aktivitet
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Fishers hovedtese var, simpelt sagt, at er der flere penge (M), eller omsættes de hurtigere (V), får man mere økonomisk vækst (Q) og/eller mere inflation (P)
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  at overdrevne investeringer og en forøgelse af pengemængden altid ville udløse en modreaktion
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Især den første bragte vigtige nye tanker om kapitalinvesteringers rolle. Han beskrev følgende scenario:

  •Kapitalinvesteringerne vokser på grund af behovet for udskiftning eller på grund af innovationer.

  •Det nye kapitalapparat vil dernæst føre til et øget afkast af investeringerne …

  •… og ofte vil det ikke blive modsvaret af en tilsvarende stigning i realrenten.

  •Resultatet vil være en akkumuleret ekspansion, der er langt større end den oprindelige impuls.

  Robertson mente, at ændringer i Wicksells naturlige rente – forårsaget af innovation og bølger af reinvesteringer i udskiftning af kapitalapparatet – typisk førte til konjunkturfluktuationer. Og han mente, at økonomien i bund og grund var ustabil, og at det blev forstærket af ændringer i pengeforsyningen og pengenes omsætningshastighed.
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Det forhold, at stigende priser skaber flere købere, og stigende markeder skaber flere investeringer, mere omsætning og højere profitter, munder alt sammen ud i nogle samlede fænomener, som i dag kaldes „acceleration“ eller „acceleratoreffekten“.
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Her fremhævede han bl.a., hvordan overdreven optimisme fører til perioder med overdreven pessimisme, og han påpegede ligeledes, at en virksomheds konkurs sjældent fører til ødelæggelse af dens fysiske og intellektuelle kapitalapparatet – det fysiske kapitalapparat bliver blot overtaget af nye aktører, når en virksomhed går ned. Til gengæld skete der det, at en konkurs skabte frygt, og det var heri, vi havde den egentlige nationaløkonomiske effekt af konkurser. Kapitalen gik over på andre hænder, men villigheden til at investere i ny kapital blev stækket, når folk så andre gå ned med flaget.
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Wicksell var altså ikke så glad for kongehuset, men han var til gengæld meget inspireret af Ricardo og udviklede begrebet „den naturlige rentesats“, som kan forklares sådan:

  •Det er almindelig kendt, at en lav rente stimulerer forretningslivet, og at en høj rente virker hæmmende. Men hvad forstås ved en „lav“ og en „høj“ rente?

  •Det spørgsmål kan vi besvare, såfremt vi kan definere en normal eller „naturlig“ rente. Den er lig det afkast, en forretningsmand forventer af nylige erhvervsinvesteringer i f.eks. produktionsudstyr, tillagt en marginal som kompensation for risikoen.

  •Hvis bankrenten falder til under den „naturlige“ rente (eller hvis sidstnævnte kraftigt overhaler bankrenten), bliver det yderst profitabelt at drive forretning. Resultatet vil først være mere gang i hjulene og senere mere inflation.

  Denne sondring mellem „faktisk“ og „naturlig“ rente forbliver en nøglesten i mange økonomiske teorier den dag i dag
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  For den viser eksempelvis forløbet omkring en cyklisk top, hvor detailhandelen falder først, derefter grossisthandelen, så produktionen af færdigvarer og til sidst produktionen af råvarer. Og den viser tillige, at desto senere en sektor reagerer, desto større er dens udsving
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  Det, han her beskrev, er positive feedback loops
  Keld Plovsthar citeretfor 7 måneder siden
  For når priserne har tendens til at stige, styrter folk ud for at låne penge og købe varer og medvirker således til, at priserne stiger; den erhvervsmæssige aktivitet bliver pustet op og styres uforsvarligt og uøkonomisk; de, der arbejder med lånt kapital, betaler mindre reel kapital tilbage, end de lånte, og beriger sig selv på bekostning af samfundet. Når kreditten efterfølgende strammes, og priserne begynder at falde, ønsker alle at komme af med varer og få fat i penge, som så hastigt stiger i værdi; det får kreditten til at falde endnu hurtigere, og det yderligere fald bevirker, at kreditten indskrænkes yderligere; og således vil priserne blive ved med at falde over en længere periode, fordi priserne har været faldende.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)