da

Grammaticus Saxo

Citater

gittemeinshar citeretfor 2 år siden
På denne måde gør lykkens ustadighed det af med alle kvindeløfter, tidernes skiften gør dem til intet, og tilfældige omstændigheder undergraver kvindens troskab, som i sig selv står på svage fødder. Hun er hurtig til at love, men holder ikke gerne, hvad hun har lovet, for hun lader sig lokke og binde af sin attrå, glemmer det, som har været, og kaster sig stedse med uhæmmet begær ud i ny sanselighed.
gittemeinshar citeretfor 2 år siden
Da Ve‍­st‍­mars og Kolls søn‍­ner var unge og iltre af sind, ud‍­vik‍­le‍­de deres selv‍­til‍­lid sig til over‍­mod, og de hen‍­gav sig til utugt og usæ‍­de‍­lig‍­hed, hvor‍­ved de vandt et meget dår‍­ligt ry. De hand‍­le‍­de så frækt og tøj‍­les‍­løst, at de skæn‍­de‍­de an‍­dres hu‍­stru‍­er og døtre og i det hele taget bar sig fuld‍­stæn‍­dig skam‍­løst ad. De holdt sig hver‍­ken fra gifte eller ugif‍­te kvin‍­der, ingen kunne vide sin seng sik‍­ker for dem, og der var knap det sted i lan‍­det, hvor deres li‍­der‍­lig‍­hed ikke havde sat spor. Æg‍­te‍­mænd le‍­ve‍­de i sta‍­dig frygt for, at deres hu‍­stru‍­er skul‍­le blive vold‍­ta‍­get. Vold og uret her‍­ske‍­de overalt, ær‍­bø‍­dig‍­hed for æg‍­te‍­ska‍­bet for‍­svandt, og voldtægt blev al‍­min‍­de‍­lig. Løs‍­ag‍­tig‍­hed blev øvet i flæng uden hen‍­syn til æg‍­te‍­skab, og mæn‍­de‍­ne søgte kun den kortva‍­ri‍­ge kø‍­de‍­li‍­ge vel‍­lyst. År‍­sa‍­gen her‍­til var le‍­dig‍­gang, som er roden til alt ondt. Mæn‍­de‍­ne havde nem‍­lig ikke andet at bruge deres le‍­ge‍­mer til i denne fre‍­dens tid. Om‍­si‍­der slog den æld‍­ste af de tre brød‍­re Grep til‍­sy‍­ne‍­la‍­den‍­de ind på et sæ‍­de‍­ligt lev‍­ned, da han dri‍­ste‍­de sig til at søge et en‍­kelt mål for sin stær‍­ke san‍­se‍­lig‍­hed ved at fo‍­rel‍­ske sig i kon‍­gens sø‍­ster. Hel‍­ler ikke dette kunne dog be‍­trag‍­tes som pas‍­sen‍­de, for han burde fra be‍­gyn‍­del‍­sen have avet sin lyst til sam‍­le‍­je med snart den ene, snart den anden, og det var i be‍­tragt‍­ning af hans lave stand an‍­mas‍­sen‍­de af ham at be‍­gæ‍­re en kon‍­ge‍­dat‍­ter. Gun‍­vor blev da også så for‍­skræk‍­ket over hans øjen‍­syn‍­li‍­ge li‍­der‍­lig‍­hed, at hun for at sikre sig mod over‍­last luk‍­ke‍­de sig inde i et jom‍­fru‍­bur med en vold om‍­kring og fik til‍­delt en livvagt på tre‍­di‍­ve mand, der skul‍­le vogte hende døg‍­net rundt.
gittemeinshar citeretfor 2 år siden
– Den, der rømmede af landet og blev dets fjende eller foretog fjendtlige handlinger mod dets folk, skulle miste liv og gods.

Vurderinger

Pia Lykke Jacobsenhar delt en vurderingfor 7 måneder siden
👍Værd at læse

Pia Lykke Jacobsenhar delt en vurderingfor 7 måneder siden
👍Værd at læse

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)