Majse Aymo-Boot

Bøger

Oversættelser af bøger

Oversættelser af lydbøger

Citater

b0199977129har citeretsidste år
De ting min far satte pris på og respekterede var: socialismen, England, Zolas romaner, Rockefeller-fonden, bjerge og bjergførerne i Aostadalen. De ting min mor elskede var: socialismen, Paul Verlaines digte, musik og især Lohengrin som hun plejede at synge for os om aftenen når vi havde
b0199977129har citeretsidste år
Når vi mødes, kan vi være uop‍­mærk‍­som‍­me på hin‍­an‍­den eller li‍­geg‍­la‍­de. Men det er nok at én af os siger et en‍­kelt ord, en sæt‍­ning, en af de æld‍­gam‍­le be‍­mærk‍­nin‍­ger som vi har hørt og gen‍­ta‍­get et utal af gange i vores barn‍­dom. Det er nok at én af os siger: – Vi er ikke kom‍­met til Ber‍­ga‍­mo for at råbe sla‍­gord, eller: – Ved du hvad svovlbrin‍­te stin‍­ker af? for at vi med det samme gen‍­fin‍­der vores æld‍­gam‍­le for‍­bin‍­del‍­se og vores barn‍­dom og ung‍­dom som er ulø‍­se‍­ligt for‍­bun‍­det med disse be‍­mærk‍­nin‍­ger, disse ord. En af de sæt‍­nin‍­ger eller be‍­mærk‍­nin‍­ger ville være nok til at vi sø‍­sken‍­de ville gen‍­ken‍­de hin‍­an‍­den i bælg‍­mør‍­ke blandt mil‍­li‍­o‍­ner af men‍­ne‍­sker. Disse sæt‍­nin‍­ger er vores latin, de for‍­gang‍­ne ti‍­ders vo‍­ka‍­bu‍­lar, de er som egyp‍­ter‍­nes eller de as‍­sy‍­ri‍­ske ba‍­by‍­lo‍­ne‍­res hierog‍­lyf‍­fer; be‍­vi‍­set på en dyb kerne som ikke ek‍­si‍­ste‍­rer læn‍­ge‍­re, men som lever vi‍­de‍­re i vores ho‍­ve‍­d‍­er, red‍­det fra synd‍­flo‍­den o
b0199977129har citeretsidste år
Disse sæt‍­nin‍­ger er grund‍­la‍­get for vores fa‍­mi‍­lie‍­sam‍­men‍­hold som vil fin‍­des så længe vi lever, for det bli‍­ver gen‍­skabt og genop‍­li‍­vet de for‍­skel‍­lig‍­ste ste‍­der på jor‍­den når én af os siger: – Højtæ‍­re‍­de sig‍­nor Lip‍­mann. Og straks kan vi for vores indre øre høre min fars utå‍­l‍­mo‍­di‍­ge stem‍­me: – Ikke den hi‍­sto‍­rie igen! Hvor mange gange har jeg ikke al‍­le‍­re‍­de hørt den
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)