Bøger
Hans-Jorgen Schanz

Frihed

  Jacob Kjøllerhar citeretfor 2 måneder siden
  basal form er en transkulturel
  Jacob Kjøllerhar citeretfor 2 måneder siden
  basal form er en transkulture
  Heinz Holst Møllerhar citeretsidste år
  Artikel 1: Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.
  Heinz Holst Møllerhar citeretsidste år
  Den sande frihed er den enkeltes frihed til at gå sine egne veje mod sin egen lykke, så længe det ikke går ud over andre eller berøver dem den samme frihed”
  Heinz Holst Møllerhar citeretsidste år
  Men ingen af naturens øvrige fænomener har som mennesket frihedsbevidsthed – bevidsthed om at være eller at kunne være fri
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Luther slog fast med syvtommersøm, at troen var den kristnes frihed. Han tog afstand fra tanken om, at enhver uden egentlig at tro kunne købe sig aflad fra synden, og at man var frelst, hvis man blot slavisk fulgte De Ti Bud.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Som skabt i Guds billede har mennesket dog muligheden for frihed – men i betydningen frihed til selv at vælge mellem godt og ondt. Dyr har ikke frihed til at vælge mellem godt og ondt; de er ganske vist skabt, men ikke i Guds billede: De mangler både fornuft og sprog. Desuden findes der endnu en form for religiøs frihed i Bibelen, nemlig frigjorthed i kraft af nåden, altså den frisættelse fra synden, som Gud skænker gennem tilgivelsen.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Mill skrev i 1859, da han udgav det radikale filosofiske skrift Om Friheden: ”Den sande frihed er den enkeltes frihed til at gå sine egne veje mod sin egen lykke, så længe det ikke går ud over andre eller berøver dem den samme frihed”.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Denne skelnen mellem frihed til noget over for frihed fra noget er uhyre vigtig.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Det vigtige er her ideen om, at folket kan styre sig selv, at borgerne har frihed som en forudsætning for at kunne deltage i den demokratiske proces, og at love gælder lige for alle. Styreformen blev kaldt demokrati – flertalsstyre. Og læg mærke til: Uden politisk frihed kan der ikke være demokrati
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Menneskerettigheder handler dybest set ikke om sandheder, men om holdninger.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Langt hen er det med frihed som med størrelserne venstre og højre, op og ned: Fænomenet kan ikke være og giver ingen mening, uden at dets negation også er en mulighed.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Nu er spontanitet ikke nødvendigvis lig med frihed, men den er ofte en forudsætning for frihed.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  hed har altid gjort sig gældende, overalt hvor der har været menneskelig kultur. Nok er der kulturer, der i højere grad end andre har accentueret frihedsbevidsthed og frihedskrav og i det hele taget bragt frihedsforestillinger på bane. Uden tvivl kommer Vesten her ind på en ubestridt førsteplads. Men det er plausibelt at antage, at frihed i rudimentær eller basal form er en transkulturel størrelse, fordi den hører med til at være et menneske – og ikke bare et menneske, som er vokset op og lever i Vesten.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Alle mennesker er født med sproglig kompetence og derfor med evnen til at reflektere over frihed. Og jeg vil slå til lyd for, at menneskelig frihed og frihedserfaring helt generelt er fænomener, der hæver sig over kulturelle forskelle. Fri
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Bortset fra en række banale tilfælde er det sådan, at frihed i vores sprogbrug næsten altid støder ind i eller op til problemstillinger af moralsk, politisk, retslig eller religiøs art, og da er frihedsbevidstheden altid til stede. Frihed angår ikke bare primært mennesker, men mennesker i deres indbyrdes forhold.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  vi kan reflektere over meget komplekse fænomener – som f.eks. frihed. Sproget gør, at vi ikke bare som dyrene handler i verden, men også samtidig kan forholde os til, at vi gør det, og det giver vores frihed en radikalt anden karakter.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Men ingen af naturens øvrige fænomener har som mennesket frihedsbevidsthed – bevidsthed om at være eller at kunne være fri. Frihedsbevidstheden er en helt central del af den menneskelige frihed, den er ikke bare et vedhæng til frihed, men ofte betingelsen for, at der i det hele taget kan tales om frihed.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Mennesket kan for det første handle frit, uden at det har med begrænsninger at gøre. Det skaber en helt anden sammenhæng mellem frihed, forandring og fremtidsvisioner, end vi finder hos dyrene. Og for det andet kan mennesket forholde sig til selve dét, at det har frihed, og det er af helt afgørende betydning.
  Lisa Lygumhar citeretfor 2 år siden
  Frihed har derimod noget at gøre med levende væsener, der i sig selv har kraften til bevægelse eller forandring.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)