Anne-Louise Thon Schur,Maja Rosenstock,Mette Reissmann

Hvad enhver virksomhed bør vide om CSR, lovgivning, forbrugere og medier

Giv mig besked når bogen er tilgængelig
Denne bog er ikke tilgængelig i streaming pt. men du kan uploade din egen epub- eller fb2-fil og læse den sammen med dine andre bøger på Bookmate. Hvordan overfører jeg en bog?
  Peer Mørkhar citeretsidste år
  »Nokia kræver af sine forretningspartnere, underleverandører og leverandører, at de følger gældende love og regler. Nokia opmuntrer sine partnere, underleverandører og leverandører til at følge og gerne overgå lovens mindstekrav i områder som virksomhedsledelse, menneskerettigheder og miljø. Nokia indarbejder etiske, sociale og miljømæssige kriterier i sine indkøbsaftaler og forpligter sig til at overvåge partneres adfærd for at kunne tage øjeblikkelig afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af, at den etiske adfærd hos forretningspartnerne kan drages i tvivl.«
  Peer Mørkhar citeretsidste år
  Standards for Suppliers (»Standards«) are Walmart’s fundamental expectations from its suppliers regarding their activities in relation to the workers producing merchandise for sale by Walmart and the impact of their manufacturing practices on the environment. Additionally, suppliers must comply with Walmart’s Gift and Gratuity and Conflicts of Interest Policies and conduct their business in an ethical manner and consistent with accepted accounting principles.«
  Peer Mørkhar citeretsidste år
  »This Code of Conduct describes the ethics that Bestseller wishes to promote. It is based on the fundamental attitude of Bestseller: »We do what we say and we keep our promises«.
  Peer Mørkhar citeretsidste år
  Da Apple i juni 2006 blev konfronteret med, at arbejdsforholdene på en fabrik i Kina ikke levede op til den Code of Conduct, som Apple sender ud til leverandører, kunne talsmand for Apple, Steve Dowling, med det samme referere til Apples leverandør Code of Conduc
  Annemajahar citeretfor 3 år siden
  Sig undskyld, og men det.
  Ager ansvarligt, og gør opmærksom på de aktiviteter, virksomheden sætter i søen for at løse problemet.
  Det kræver sin mand eller kvinde og en stærkt forankret CSR-strategi at kunne håndtere den virksomhedskrise, der opstår, når medierne finder et hul i den sociale ansvarlighed.
  Annemajahar citeretfor 3 år siden
  ærlig og indrøm fejl og mangler. Det er det eneste rigtige at gøre.
  Annemajahar citeretfor 3 år siden
  retningslinjer for krisehåndtering:
  Læg arrogancen væk, og tag krisen alvorligt. Uanset om den er det eller ej.
  Stå ved ansvaret, og gør alt, hvad der skal til for at løse problemet.
  Kommunikér med medierne, ngo’erne, aktivisterne, medarbejderne og andre stakeholdere.
  Kommuniker åbent, og tilstræb gennemsigtighed, det vil sige vær
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Det kan jo virke en anelse op ad bakke, at hvis man har lavet sin risikovurdering, sin stakeholderanalyse, besluttet ambitionsniveau, gennemtænkt og formuleret sit budskab og implementeret sin strategiske CSR-plan, men alligevel får ørerne i maskinen, hvad gør man så? Ja, hvor svært kan det egentlig være? Svaret er: »Ret svært«. Virksomheden må ikke opgive ævret, for CSR er en dilemmafyldt, dynamisk proces, hvor virksomheden hele tiden lærer nyt om at være en socialt ansvarlig, åben og gennemsigtig virksomhed.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Arrogancen skal altså lægges langt væk, når man laver en CSR-plan, og når man bliver konfronteret med hullerne i den
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Under situationsanalysen skal styregruppens medlemmer beskrive alle CSR-aktiviteter som for eksempel gratis parkering til julemarkedet for Børns Vilkår, rabatkuponer til det lokale supermarked, drift af en løbeklub, sponsorat af en fodboldklub og indsamling til en god sag, men også hvilke certificeringer virksomheden har, hvilke netværk virksomheden er medlem af, hvilke politikker der eksisterer.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Med Gap-analysen afdækker styregruppen, hvilke aktiviteter virksomheden har på CSR-området. For virksomheden er det ofte en kedelig og langsommelig process, som kan virke frustrerende og omsonst, men den er vigtig. Det er her, styregruppen for alvor får øjnene op for, hvor meget den skal nå for at opfylde sit ambitionsniveau. Et ambitionsniveau, der kan ændre sig meget, når processen først er i gang.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Det næste skridt på vejen er at lave en Gap-analyse, der kortlægger, hvor virksomheden har huller i forhold til det valgte ambitionsniveau.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Integrationen i virksomhedens kerneværdier vil frem for alt hjælpe til at bringe CSR frem i lyset og skabe større forståelse og indsigt i virksomhedernes engagement. Og i takt med, at flere og flere virksomheder mestrer denne disciplin, vil integration blive en konkurrencefordel, som få virksomheder har råd til at være foruden.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  En virksomhed, der integrerer sin CSR-strategi i sine kerneværdier, vil altid nå meget længere med kommunikationen, end de virksomheder, som har forsøgt at profitere på enkelte marketingstunt uden omtanke. Den integrerede model er den, virksomheden skal stræbe efter, men det er vigtigt at gøre sig klart, at man kan skrue op og ned for ambitionsniveauet, hvis styregruppen vurderer, at virksomheden ikke er klar til den fulde integration.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Som nævnt er der både store fordele og risici forbundet med at vælge en stigende integration af CSR, men i det store og hele vil de virksomheder, der angriber udfordringerne strategisk og passer på ikke at love mere, end de kan holde, opleve, at fordelene opvejer risikoen.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Desuden kan de relevante afdelinger bruge CSR til deres fordel ved at gøre brug af CSR indholdet over for netop deres målgruppe.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  styregruppen skal være repræsentanter fra marketing, kommunikation og CSR, og den skal som et minimum have repræsentanter fra HR, produktion, udvikling og forskning samt finansafdelingen, som hver især kan bidrage med input.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Produktion og administration er ligeledes centrale i CSR-værdiernes sammensætning. De afdelinger er nemlig essentielle, når det gælder at opbygge og vedligeholde de »proof points«, som skal til for, at målgrupper og stakeholdere vil tro på CSR-tilgangen, fordi de er med til at sikre forankringen og forståelsen af CSR-elementerne.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  Det andet kritiske element for en succesrig integration er en handlekraftig organisation.
  Louise Bøtker Møller Nielsenhar citeretfor 4 år siden
  I mange tilfælde vil en transitionsstrategi være passende, hvor virksomheden langsomt begynder at opbygge CSR-elementer i kerneværdierne, samtidig med at virksomheden skaber de nødvendige »proof points«, det vil sige operationelle tiltag, der beviser, at virksomheden kan holde, hvad den lover og »walk the talk«.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)