Bøger
Kelvin Lindemann

Lykkens Tempel

I Lykkens Tempel omtales danske Politikere og kgl. Embedsmænd fra Politi-Etaten sommetider respektløst i det Haab, at den barokke Modsætning mellem Personer og Begivenheder i Lykkens Tempel og de virkelige Forhold — Politi-Etatens udadlelige Vandel og vore Politikeres etiske Holdning — kan aflokke i hvert Fald den velvillige Læser et Smil i en vanskelig Tid, og maaske — i Kraft af det hjertelige Lune, der gennemtrænger Bogen — yderligere kan befæste Tilliden til vor Øvrighed, der staar Skjoldvagt om Retssamfundets grundlæggende Ideer om menneskelig Frihed og Ukrænkelighed.

«For en Ordens Skyld oplyser jeg, at Bogens Handling udspilles i nær Fremtid; at alle dens Nutids-Personer er opdigtede; at den militære Operation i 6. Kapitel ikke sigter til nogen existerende Enhed af Hans Majestæts Hjemmeværns-Styrker; at Titler som Fiskeriminister, Sjællands Biskop, Politi-Inspektør for Undersøgelseskamrene og Radioraadsformand er anvendt uden Hentydning til tidligere, nuværende eller fremtidige Indehavere af disse Embeder.

Ethvert Forsøg paa at identificere Bogens Personer med nulevende Mænd eller Kvinder maa altsaa blive paa Læserens eget Strafansvar.» — Forfatteren
181 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2016
Udgivelsesår
2016
Forlag
Gyldendal
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)