Bøger
Torben M. Andersen

Har velfærdssamfundet en fremtid

  Brian Malund Jensenhar citeretfor 7 måneder siden
  Ginikoefficienten påvirkes således relativt meget af ændringer i »midt-indkomster«, men ikke så meget af ændringer i bunden og toppen af indkomstfordelingen.
  taekkerhar citeretsidste år
  Betegnelserne velfærdsstat og velfærdssamfund bruges ofte i flæng. Mens begrebet velfærdsstat knytter sig til den offentlige sektor, så er begrebet velfærdssamfund bredere og inkluderer også f.eks. velfærdsarrangementer etableret af arbejdsmarkedets parter. Begrebet »velfærdssamfund« bruges i det følgende i den brede betydning, da det er mere dækkende for den nordiske model med en lang tradition for, at arbejdsmarkedets parter fastlægger mange centrale forhold også af velfærdsmæssig betydning.
  taekkerhar citeretsidste år
  I den universelle model eller nordiske velfærdsmodel (den vi selv kalder den »danske model« og svenskerne den »svenske model«)
  taekkerhar citeretsidste år
  Den konservative eller centraleuropæiske velfærdsmodel
  taekkerhar citeretsidste år
  I den liberale eller angelsaksiske velfærdsmodel
  taekkerhar citeretsidste år
  DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Diskussionen om privat vs. offentlig bliver ofte meget ideologisk og polariseret. Synspunktet er ofte enten, at markedet er uovertruffent, eller at markedselementer i den offentlige sektor vil være katastrofale. Disse yderpunkter overser, at både løsninger via markedet og den offentlige sektor kan have såvel fordele som ulemper.
  Mark
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Velstandens dilemma sætter velfærdssamfundet under pres. Manglende muligheder for at følge med udviklingen i krav og behov til velfærdstjenesterne vil over tid skabe et stigende spænd mellem på den ene side befolkningens behov og forventninger, og på den anden side hvad det offentlige kan stille til rådighed. Bliver denne afstand for stor, kan det mindske opbakningen til velfærdssamfundet. Det er kernen i velstandens dilemma.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Måske er denne evne til at gennemføre reformer og ændringer en vigtigere egenskab ved den nordiske model end de mere tekniske aspekter knyttet til de enkelte elementer i modellens indretning.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Forklaringen er både, at det klassiske synspunkt ikke tager hensyn til markedsmekanismens problemer, og den faktiske indretning af velfærdsordningerne.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Med andre ord, de automatiske stabilisatorer stiller krav om finansiel disciplin, så man har plads til, at de automatiske stabilisatorer kan arbejde.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Det nordiske paradoks viser sig således også på arbejdsmarkedet – trods høje skatter og det sociale sikkerhedsnet er beskæftigelsesgraden høj.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Man kunne kalde velfærdsmodellen for en beskæftigelsesmodel.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  I et fremadrettet perspektiv er uddannelsespolitikken af helt afgørende fordelingspolitisk betydning.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Den traditionelle omfordelingspolitik via skatter og sociale ydelser er passiv i den forstand, at den »reparerer« på markedsindkomsterne.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Når de nordiske lande har en lav ulighed i markedsindkomster, skyldes det i høj grad uddannelsespolitikken – det gennemsnitlige uddannelsesniveau er højt, og derfor kan de fleste finde et job med en løn over mindstelønnen.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Det afgørende er ikke udgiftsniveauet som sådan, men om ressourcerne kommer til fornuftig anvendelse.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Empiriske undersøgelser bekræfter24, at en aktiv indretning af udgiftssiden kan understøtte økonomiens performance.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Man kan ikke udtale sig om skatternes betydning for økonomiens funktionsmåde uden at tage stilling til, hvad skatterne finansierer samt indretningen af velfærdsordningerne.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 2 år siden
  Et land med et veludbygget velfærdssamfund kan derfor have en bedre økonomisk performance end et land med et mindre udbygget velfærdssamfund. Disse egenskaber ved den sociale kontrakt modsiger det klassiske økonomiske ræsonnement, at offentlig intervention altid har en omkostning i form af lavere velstand.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)