Bøger
Steen Steensen Blicher

En Landsbydegns Dagbog og andre Noveller

  Jacob Backhausenhar citeretfor 4 år siden
  Hs. Excellence er reist bort, og har ladet sin Kjæreste blive her tilbage. Han var nok allerede keed af hende, og – Gud forlade mig det! – troer jeg ikke ogsaa hun af ham.
  Jacob Backhausenhar citeretfor 4 år siden
  Pokkers Jens, eller snarere en Pigernes Jens!
  Jacob Backhausenhar citeretfor 4 år siden
  Han har meget at sige her paa Gaarden; det er en
  Jacob Backhausenhar citeretfor 4 år siden
  Føulum, den 18de Februar
  Det var nær, jeg ikke havde kjendt Jens igjen: En grøn Kjole havde han faaet paa, og en grøn Fjer i Hatten. „Kan Du see, sagde han: nu er jeg en Jæger! hvad er Du? en Skolepebling, en Latiner!“ – „Ja Gud hjelpe os! svarte jeg: med Latinen er det forbi! Jeg kan blive Præst der, hvor Du er Bisp! Min Moder skal ikke sulte ihjel, mens jeg synger for Dørre i Viborg: jeg maa blive hjemme, og tjene Brødet til hende. – Ak Jens! havde Din Fader levet.“ – „Lad os ikke tale derom! sagde han: Jeg havde saa aldrig i mine Dage lært Latin – Fanden med det dumme Tøi! Nei see Du kunde komme paa Gaarden! der ere gode Dage og en herlig Levemaade!“ – „Hvorledes skulde jeg det?“ svarte jeg. – „Da vil vi prøve det!“ raabte han, og løb sin Vei. Han har dog et godt Gemyt, den Jens; men vild og gal er han. For sex Uger siden begravede de hans salig Fader, og for tre Uger siden fulgte hans Moder efter: men nu er det, som det aldrig var ham. Han kan græde den ene Time, og lee den anden.
  Jacob Backhausenhar citeretfor 4 år siden
  Føulum, den 3die September 1708
  Igaar har jeg ved Guds Naade fyldt mit femtende Aar. Nu kan Jens ikke gjøre mig stort i Latinen. Hjemme er jeg flittigere end han: jeg læser, mens han løber i Marken med Peer Skytte. Paa den Maade bliver han vel ikke Bisp
  Jacob Backhausenhar citeretfor 4 år siden
  Idag er det sex og halvtredsindstyve Aar siden jeg saae Verdens Lys! Herre Gud! hvor ere disse Aar blevne af? disse mange tusinde Dage? Hvor ere mine Ungdoms Glæder! de ere hos mine Ungdoms Venner. – Paa denne Aarsens Tid var det, vi ret nøde Jagtens Fornøielser. Hvor lystigt gik det da til, naar vi om Morgenen droge ud; Jægerne raabte og Hundene gjøede, og Hestene trampede ligesaa utaalmodige som vi selv. Snart hjemsøgte vi Urfuglene paa Heden, snart de vilde Dyr i Skoven – med Spil og Sang fore vi hen og hjem. Nu er her stille som i et Kloster, den naadige Herre bryder sig ikke om Jagten.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)