Lars Muhl

Gralstrilogien (Seeren, Magdalenen, Gral)

Giv mig besked når bogen er tilgængelig
Denne bog er ikke tilgængelig i streaming pt. men du kan uploade din egen epub- eller fb2-fil og læse den sammen med dine andre bøger på Bookmate. Hvordan overfører jeg en bog?
  Kenneth Garcia Breilevhar citeretsidste år
  Stilhed er en del af sandheden. Vished er det eneste ord, der nogenlunde dækker.
  Kenneth Garcia Breilevhar citeretsidste år
  at enhver smerte er et redskab i en højere sags tjeneste, fordi den på længere sigt underminerer enhver form for dom og enhver form for lunkenhed, ja, at den i bogstaveligste forstand skærer alting ind til benet.
  Kenneth Garcia Breilevhar citeretsidste år
  Lad dét ske på jorden, som står skrevet imellem stjernerne. Udfold altets lys gennem enhver af os, i overensstemmelse med universelle love.
  Kenneth Garcia Breilevhar citeretsidste år
  Livet er et udtryk for helhed, uanset hvor fragmentarisk det kan forekomme.
  Pelle Buus Sørensenhar citeretfor 2 år siden
  ethphatah:Aramæisk. Udspringer af det ægyptiske ptâh.Aktiverer kraften til at åbne. Som påkaldelse eller besværgelse: Åbn op, fjern enhver forhindring, blødgør det, der er stivnet, frigiv det, der er fastholdt, tillad dig selv at blive gennemtrængt af universets energier, der giver og modtager al lyd, hørelse og tale!Denne påkaldelse med åbnende effekt på alle dimensioner i universet, som også har tilknytning til navn, hørelse og lyd, blev brugt af hellige mænd og kvinder, mystikere og helbredere i Mellemøsten.
  Pelle Buus Sørensenhar citeretfor 2 år siden
  Lad Micha-El stå på min højre side, Gabri-El på min venstre side, lad Uri-Els trompet lyde i mit indre, lad Rapha-El hvile i mit hjerte, lad Ragu-El krone mit hoved, lad Asu-El indgive mig styrke og nåde, og lad Saraphu-El velsigne mig. Jeg kalder på dig i dag. Himmelske Ophav, Himmelske Ophav, Himmelske Ophav, Himmelske Ophav, Himmelske Ophav, Himmelske Ophav, Himmelske Ophav, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Hellig, Hellig, Hellig, Hellig, Hellig, Hellig, Hellig, Du, som hviler på det Hellige sted, Du barmhjertige Gud, den usynlige og ufattelige, Marmaroulach, Christos.Ta g imod vores bøn. Tag imod vores sang. Og lad os træde ind i dit rige.

  Derefter sang mændene:

  – SABAOTH SABA AO, SABAOTH SABA AO, SABAOTH SABA AO
  Pelle Buus Sørensenhar citeretfor 2 år siden
  Pythagoræerne kaldte 7 for Lucifers tal. Men modsat præsterne i Jerusalem var Pythagoræerne klar over, at Lucifer var den engel, der bragte lyset ind i verden og derfor gav det æteriske form. Det er kun lysets modstandere, der ikke forstår, og derfor dæmoniserer Lucifer
  Pelle Buus Sørensenhar citeretfor 2 år siden
  Gentag til stadighed Guds navn og bliv bevidst om den evige Væren.
  Opgiv enhver form for egoisme og syng Guds pris.
  Gør ikke andre ondt. Tal ikke ondt om andre.
  Lev til stadighed i bevidsthed om Guddommen i dig.
  Opgiv begær, had og grådighed. Efterstræb ikke andres lykke.
  Væ r sand, hav medfølelse og praktiser tilgivelse.
  Opgiv dine tvivl. Søg Gud, kend dit sande Selv, og se Gud i alt.
  Pelle Buus Sørensenhar citeretfor 2 år siden
  Sid, stå eller lig med ret ryg.

  Mærk dit åndedræt.

  Gå ind i lønkammeret. Søg ind i dit mest intime rum.

  Læg din venstre hånd på hjertecenteret (midt på brystbenet).

  Læg din højre hånd oven på den venstre.

  Træk nu lys ind gennem håndfladerne, ind i hjertet og ud igen, mens du tavst siger ”Jeg er” på indåndingen, og ”kærlighed” på udåndingen.

  ”Jeg er kærlighed.”

  Bliv siddende, stående eller liggende i denne vibration, lige så længe du kan eller ønsker. På den måde får du helende hænder. Brug dem kærligt. Skal du ikke bruge hænderne, kan du bede bønnen hvor som helst, når som helst du ønsker det. Hele dagen, om du vil
  Pelle Buus Sørensenhar citeretfor 2 år siden
  Himmelske Ophav

  Du som er overalt

  Komme Dit rige

  Ske Din vilje

  Her og nu i al evighed.

  Fyld os med Din nådes kraft

  Og løs os af de bånd, vi binder hinanden med.

  Led os ud af fristelsen: befri os fra os selv

  Og giv os styrke til at være ét med Dig.

  Lær os tilgivelsens sande kraft at kende

  Og lad vore fremtidige handlinger

  Vokse frem af dette hellige øjeblik.

  Amen.
  gittemeinshar citeretfor 3 år siden
  Et ego, der sidder på en pude og mediterer i tyve år, ér og bliver et ego, der sidder på en pude og mediterer i tyve år. Intet andet. Man er hverken kristen, muslim, buddhist, hindu eller åndeligt oplyst, bare fordi man siger, man er det.
  gittemeinshar citeretfor 3 år siden
  Det bliver til illusion i stedet for intuition, fantasteri i stedet for skabende fantasi, indbildning i stedet for visionær imagination. Der er intet galt i at ønske transformation. Men man bør turde se sine egne bevæggrunde efter i sømmene, og derigennem komme til klarhed over, hvad der skyldes gamle sår, angst, mindreværd og bindinger til ting og andre personer, og hvad der bunder i reel indre skuen, erkendelse og vished.
  gittemeinshar citeretfor 3 år siden
  Syrien er en arabisk nation. Sunniog shiite-musli-mer, ismalisere, druzere og alawit-muslimer lever her side om side med kristne, der tæller så forskellige kirker som den Græsk Ortodokse, den Armenisk Ortodokse, den Syrisk Ortodokse, den Syrisk Katolske, den Græsk Katolske, den Romersk Katolske, Maroniterne, samt den lille minoritet af jøder, som her lever uden de problemer, der er uundgåelige andre steder.
  gittemeinshar citeretfor 3 år siden
  Litterært er det uden værdi. Indholdet er mere eller mindre uinteressant.
  Paul Lauehar citeretfor 4 år siden
  Den æteriske membran, eller morfen,er spændingsfeltet eller bevidsthedsfeltet mellem det synlige og det usynlige. Religiøse åbenbaringer fremkaldes på den æteriske membran, når arketypiske billeder tilføres energi gennem ritualer og intens tilbedelse. Når mennesker gennem århundreder, på det samme sted har tilbedt arketypen Jomfru Maria, sker det, at billedet af denne arketype, som i sig selv er resultatet af menneskets egen forestillingsverden og gentagne dyrkelse, manifesteres på den æteriske membran. På samme måde forholder det sig med dyrkelsen af frygtens guder. Netop i vores tid åbnes flere og flere bevidstheder for den æteriske virkelighed i morfen, og antallet af mennesker, der får aktiv kontakt til den store kosmiske erindring i Akasha, stiger eksplosivt. Det vil sige, at flere og flere mennesker begynder at opnå en smule bevidsthed om, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen.
  Paul Lauehar citeretfor 4 år siden
  Tanker er ikke toldfrie. Energien følger altid tanken, og tanker skaber form, der efterlader aftryk på både det fysiske, det æteriske, det astrale, det mentale og det kausale plan. Mennesket skaber derved selv den virkelighed, det befinder sig i.
  Paul Lauehar citeretfor 4 år siden
  Himlen og jorden er mine forældre. Bevidsthed er mit hjem. Fraværet af selviskhed er mit arbejde. Enkelhed er min vej. Humor er mit eneste våben. Opmærksomhed og oprigtighed er mit mærke. Tilgivelse, tillid, tålmodighed og tro er min sande styrke.
  Paul Lauehar citeretfor 4 år siden
  – Giv mig styrke til at træde ud af alt det gamle, Sådan at jeg fuldkommen ren kan genfødes på ny. Idet jeg aflægger mig alt det forgængelige, Beder jeg om styrke til at iklæde mig Din evigheds dragt.
  Må det, der tilhører jorden, falde der, hvor det hører til,
  Og må det, der tilhører Himlen, blive vejledt, så det kan finde hjem nu.
  Amen.
  Paul Lauehar citeretfor 4 år siden
  Enhver af os, der selvretfærdigt ophøjer os selv, og ikke kan se andet end vores egen version af sandheden, tilføjer denne verden endnu en begrænsning og endnu et sår.
  Paul Lauehar citeretfor 4 år siden
  Din historie er kun vigtig, for så vidt den tjener til forvandling af dit lavere selv og det kollektive. Straf, skyld og skam kan du ikke bruge til noget
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)