Citater fra »Kapitalen i det 21. århundrede« af Thomas Piketty

Troels
Troelshar citeretfor 24 dage siden
For tiden står selvstændige erhvervsdrivende med enkeltmandsvirksomheder for ca. 10 % af den indenlandske produktion i de rige lande, hvilket nogenlunde svarer til andelen af selvstændige i arbejdsstyrken.
Troels
Troelshar citeretfor 2 måneder siden
e finansielle formidlingsprocesser (man placerer pengene i sin bank, hvorefter denne placerer dem andetsteds) er faktisk blevet så indviklet, at man ofte glemmer, hvem der ejer hvad.
Troels
Troelshar citeretfor 2 måneder siden
Væksten i verdens befolkning nåede sit højdepunkt i 1950-70’erne med næsten 2 % om året og er siden da ikke ophørt med at falde.
Troels
Troelshar citeretfor 2 måneder siden
Med andre ord indhenter de fattigste de rigeste i det omfang, de når op på det samme niveau af teknologisk viden, kvalifikationer og uddannelse og ikke ved at blive de rigestes ejendom
Troels
Troelshar citeretfor 2 måneder siden
Uanset hvilken målestok man anlægger, ser verden simpelthen ud til at være trådt ind i en konvergensfase mellem rige og fattige lande.
Troels
Troelshar citeretfor 2 måneder siden
Lad os sige det klart og tydeligt: Faget økonomi er endnu ikke vokset fra sin infantile lidenskab for matematik og rent teoretiske, og ofte meget ideologiske, spekulationer på bekostning af historieforskning og tilnærmelse til andre samfundsvidenskaber.
Troels
Troelshar citeretfor 2 måneder siden
Ulighed er ikke nødvendigvis dårlig i sig selv. Det afgørende spørgsmål er, om den kan retfærdiggøres og begrundes.
Troels
Troelshar citeretfor 2 måneder siden
Tilbage står alligevel, at den fortryllede teori, som „Kuznets’ kurve“ repræsenterer, først og fremmest er blevet formuleret af de forkerte grunde, og at dens empiriske fundament er særdeles skrøbeligt.
Troels
Troelshar citeretfor 2 måneder siden
Især giver Jane Austens og Balzacs romaner slående skildringer af rigdommens fordeling i Storbritannien og Frankrig i perioden ca. 1790-1840.
Ünal Inceer
Ünal Inceerhar citeretfor 9 måneder siden
Jeg vil ligeledes benytte mig af enkelte ligninger såsom loven α = r × β (ifølge hvilken kapitalens andel af nationalindkomsten er lig med produktet af kapitalafkastet og kapital/indkomst-forholdet) eller loven β = s/g (ifølge hvilken kapital/indkomst-forholdet på lang sigt er lig med forholdet mellem opsparingskvoten og vækstraten). Jeg beder den læser, som ikke er vild med matematik, om ikke straks at lukke
Peter Hjuler Tamsmark
Peter Hjuler Tamsmarkhar citeretfor 3 år siden
selve grundlaget for bourgeoisiets måde at producere og tilegne sig produkterne på slået bort under det. Det producerer først og fremmest sine egne banemænd. Bourgeoisiets undergang og proletariatets sejr er lige uundgåelige.“
I de følgende to årtier beflitter Marx sig på at skrive den omfangsrige afhandling, der skulle begrunde denne konklusion og grundlægge den videnskabelige analyse af kapitalismen og dens sammenbrud. Dette værk forbliver ufuldendt. Første bind af Kapitalen udkommer i 1867, men Marx dør i 1883 uden at have afsluttet de to følgende bind, der bliver udgivet efter hans død af vennen Engels på baggrund af de undertiden dunkle fragmenter, han har efterladt sig.
Ligesom Ricardo agter Marx at basere sit arbejde på en analyse af det kapitalistiske systems indre logiske modsætninger. På denne måde vil han samtidig adskille sig fra borgerlige økonomer (der betragter markedet som et selvregulerende system, der i overensstemmelse med Adam Smiths billede af „den usynlige hånd“ og Says „markedslov“, hvor udbuddet skaber sin egen efterspørgsel, af sig selv er i stand til at holde sig i ligevægt uden væsentlige afvigelser) og fra de utopiske og Proudhon-inspirerede socialister, der ifølge ham nøjes med at angribe
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
Krigen nulstiller alle – eller næsten alle – formueakkumulationens tællere og fører uundgåeligt til en markant foryngelse af formuerne. I den henseende har krigene virkelig visket fortidens tavler rene i det 20. århundrede og frembragt illusionen om, at kapitalismen strukturelt var blevet overvundet
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
Krigene forynger formuerne
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
Det ville være illusorisk at forestille sig, at der i den moderne vækststruktur eller i markedsøkonomiens love findes konvergenskræfter, der naturligt fører til en formindskelse af formueuligheden eller til en harmonisk stabilisering
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
For at opsummere: At koncentrationen i kapitalbesiddelsen i begyndelsen af dette 21. århundrede er mærkbart mindre i de europæiske lande, end den var i tiden omkring år 1900, er i høj grad en konsekvens af en kombination af forskellige ulykkelige begivenheder (chokkene i 1914-45) og af særlige
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
Men estimaterne er ikke tilstrækkelige til at sætte chokket fra Første Verdenskrig i historisk perspektiv (så skulle indkomstskatten have været indført nogle årtier tidligere4)
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
det 20. århundrede er det krigene, der har visket fortidens tavle ren, og ikke en fredelig demokratisk eller økonomisk rationalitet.
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
Forrige århundredes reduktion af ulighederne er i vid udstrækning den kaotiske konsekvens af krigene og de økonomiske og politiske chok, som de gav, og ikke en konsekvens af en gradvis,
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
Vi vil se, at de store chok i årene 1914-45 har spillet en væsentlig rolle for mindskelsen af ulighederne i det 20. århundrede, og at dette fænomen ikke har meget at gøre med en harmonisk og spontan udvikling
Anders Boas
Anders Boashar citeretfor 3 år siden
Det er især muligt, at de rigeste 10 %’s andel har passeret 50 % og nærmet sig 60 % af nationalindkomsten – eller måske endda lidt mere – i løbet af enevælden og umiddelbart før Den Franske Revolution samt generelt i traditionelle landbrugssamfund

Historie

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)