Bøger
Rune Lykkeberg

Kampen om sandhederne

  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Den antikke betegnelse for den suveræne selvbeherskelse var „enkretia“, der kan oversættes til evnen til selvovervindelse, til at modstå fristelser og beherske sig selv.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Det mest bemærkelsesværdige karaktertræk ved Anders Fogh Rasmussen er hans determination.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Gennem 70’erne blev Anders Fogh Rasmussen i Venstre kendt som „røde Anders“ på grund af sine sympatier for det progressive skattesystem og forestillingen om et konstruktivt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Kampen mod den økonomiske overklasse syntes at forsvinde ud af Foghs klasseanalyse i 90’erne og frem.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Gennem 70’erne og 80’erne opererede Anders Fogh Rasmussen med et treklasseskema: Den lille mand var oppe imod både eksperterne og de rige.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Kulturkampen var horisonten, som bestemte koordinaterne for den politiske og den økonomiske kamp.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Et demokrati kan ifølge Jürgen Habermas ikke garantere sine borgere at sikre visse nationale, kulturelle, etniske eller religiøse værdier uden at gøre vold på deres demokratiske selvstændighed som borgere.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Sammenhængskraften er blevet det nye ord for det, som man tidligere kaldte solidaritet.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Det er i det perspektiv interessant, at en „kulturkamp“, som skulle rehabilitere den „almindelige sunde fornuft“ promoverer en anden elitær synsmåde, som godt nok appellerer til en almindelig husholdningsfornuft, men som stadig anlægger et syn på mennesket, som ingen i praksis ville kunne leve med.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Konstruktionen af homo economicus ser borgeren som et menneske, der stræber efter at optimere sin egeninteresse.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Men skiftet i den dominerende antropologi markerer for det femte en forskydning i dominansforholdet mellem humanister og økonomer.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Hvor velfærdsstaten i 1975 blev bestemt som et „dannelsesprojekt“, antager den i 2000’erne karakter af et forsvarsprojekt.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Den danske velfærdsstat italesættes i 2000’erne typisk som truet: Demokratiet er under pres fra indvandringen, og økonomien er under pres fra „globaliseringen“.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Det er en nærliggende kritisk fortolkning at hævde, at „demokrati“ i virkeligheden er et alibi for at tale om udlændingepolitik.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Demokrati forstås ikke længere primært som den aktive, kritiske deltagelse i forvaltningen af det fælles, men som en „værdi“.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Denne afdemokratisering af velfærdsstatens institutioner finder sted sideløbende med rituel påberåbelse af demokrati som det højeste mål i kampen mod totalitarisme og terror.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Det konkurrencebetonede fokus blev i 90’erne udviklet i et humanistisk sprog med vægt på „den hele person“ og „livslang læring“, mens diskursen i 2000’erne er mere præget af begreber som „test“, „evaluering“ og „målbarhed“.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Det var den kulturelle middel–og overklasses idealbillede af den frigjorte, diskuterende, kritiske og engagerede borger, som blev gjort til norm for uddannelsespolitikken.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Velfærdsstaten blev i det perspektiv ikke kun til et projekt, som skulle sikre social lighed og økonomisk vækst, men også til et dannelsesprojekt.
  Anne-mette Hauge Almindehar citeretsidste måned
  Den store forandring er derimod, at de traditionelle intellektuelle ikke har den samme privilegerede position i offentligheden.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)