Ebbe Kløvedal

Fortællinger fra Dante Den guddommelige komedie

  gittemeinshar citeretfor 4 år siden
  Under ildregnen i den inderste del af syvende kreds straffes sjælen for to former for vold imod Guds orden. Det er den homoseksuelle utugt, som gør ufrugtbart, hvad Gud har skabt som frugtbart, nemlig den kødelige kærlighed. Og det er ågeren og udbytningen, som gør frugtbart, hvad Gud har skabt som ufrugtbart, nemlig guld og sølv.
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  I Italien har det været sådan lige siden middelalderen.
  Men som Enzensberger skriver (i »Åh, Europa!«, 1987): »Selv hvis de ville, kunne tyskerne, englænderne eller finnerne ikke klare at gøre som italienerne. Dertil er de nemlig ikke snu nok, ikke kyniske nok, ikke begavede nok; for stive, for fastlåste, for dilettantiske, for kompleksfyldte. De har investeret for megen kraft i deres velordnede systemer, delegeret for mange ressourcer, opgaver, forhåbninger til staten. De er kommet ud af øvelsen, når det drejer sig om at handle på egen hånd og sige: Jeg og min klan, min familie, min butik, vi skal nok klare den, om så de andre kreperer. De tror stadig væk på sikkerhedens kimære, de hænger stadigvæk ved en orden, som måske allerede er blevet en anakronisme
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Johan Galtung, Hans Magnus Enzensberger og flere andre har i de sidste år peget på en tendens til »italienisering« af hele Europa. Efterhånden som respekten for staten fordamper, og de offentlige kontrolmyndigheder bureaukratiseres og stivner i tekniske omstændigheder, udvikler der sig en helt anden samfundsorden ved siden af den officielle. Den er baseret på vennetjenester, tuskhandel, sort arbejde, plattenslageri, skattesnyd, korruption og – i den yderste konsekvens – mafiametoder og terror
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  italienisering« af hele Europa
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Den daglige sameksistens med kaos,« som en italiener har kaldt den
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Der er mange af dem. F.eks. den mellem hans katolske rettro og hans absolutte insisteren på den frie tanke og vilje
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Tiden (verdenskrigene) gav Eliot og ikke Sayers ret. Dantes måde at beskrive sjælens virkelighed på blev udkonkurreret og bortdømt som from, metafysisk og fortidig. Freud og hans elever erobrede retten til at udforske sjælen, der blev omdømt til psyken. Protestantiske teologer som Karl Barth og Bultmann satte gang i den afmytologisering og sækularisering af kristendommen, som pegede helt andre steder hen end mod Dantes fantastiske rejse.
  Han beholdt sin plads på digterparnasset. Men han blev afskrevet som seriøs, realistisk sjæleforsker. Som rejsebogsforfatter.
  Her ved indledningen til det tredje årtusind er det imidlertid tydelige tegn til, at Dantes Komedie igen – men på en ny måde – er ved at blive levende og troværdig
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Men digtet er samtidig en gravtale over det ordnede, katolske, etiske univers, som Dante beskriver
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Det gælder John Milton (»Paradise Lost« og »Paradise Regained«, 1663-71). Det gælder endnu mere John Bunyan (»Pilgrim’s Progress« 1678-84), der lader helten Christian flygte fra sin til fortabelse fordømte fødeby – og fra sin familie – for at gennemvandre Mismodets Sump, Skønhedens Palads, Dødens Skyggers Dal og Forfængelighedens Marked, inden han når frem til Den Himmelske Stad
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Hans praktiske formål blev opfyldt i den forstand, at han selv kort efter sin død blev ophøjet til den allerøverste digtersfære. Siden var Komedien i lange tider bogen om den ultimative rejse i sjælens verden. Alle senere rejsende har skelet til den
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Men hvis værket opfattes allegorisk, er emnet derimod mennesket, sådan som det ved at anvende sin frie vilje til godt og ondt bliver underkastet den belønnende eller den straffende retfærdighed
  Hallur Dalsgaardhar citeretsidste år
  Taget efter ordene er hele værkets emne sjælenes tilstand efter døden og intet andet, for det er det, hele handlingen drejer sig om
  Erik Johansen Jappehar citeretfor 2 år siden
  I 1368 blev Boccacio (ham med »Decameron«) ansat ved San Stefanokirken i Firenze som fast oplæser af det, der nu hed Den Guddommelige Komedie. Han skrev også en levnedsskildring om sin berømte forgænger, der posthumt have givet ham en fast indtægt.
  Erik Johansen Jappehar citeretfor 2 år siden
  Sankt Thomas kunne se, at Dante tænkte noget i den retning, for han sagde: »De største tåber er dem, der fisker efter de store sandheder uden tålmodighed eller kløgt. Pas på med forhastede domme! Tornebusken kan stå stiv og stikkende en hel vinter og dog bære roser, når tiden kommer.
  Erik Johansen Jappehar citeretfor 2 år siden
  Lige inden hans fordømte sjæl løftede røsten, havde Virgil forklaret, at kætterne her var dem, der fulgte Epikurs vranglære. Den gamle, græske filosof havde hævdet, at livets mening er den størst mulige lykke i nuet. For sjælen dør sammen med kroppen og al snak om evigt liv er noget vrøvl.
  Doris Anderssonhar citeretfor 2 år siden
  Dybt fortumlet og overvældet over rejseruten takkede Dante sin redningsmand og fulgte i hans fodspor.
  Dubtrack Media & Music v/Ole Højer Hansenhar citeretfor 2 år siden
  I tiderne efter Lucifers fald, der fik bjerget til at rejse sig fra havet, dannede der sig syv cirkelrunde afsatser på bjergsiden.
  På disse afsatser sones de samme syv dødssynder, som straffes i Helvede. Men i omvendt rækkefølge. De tungeste synder skal sones først.
  Lene Solveig Andersenhar citeretfor 3 år siden
  I 2000 – ni år efter at denne bog blev udgivet første gang – kom Ole Meyers storartede arbejde, der forener mange af Molbechs og Hee Andersens dyder på en nutidig og letlæselig måde.
  Thomas Reedtz Wille-Jørgensenhar citeretfor 3 år siden
  Hvem eller hvad er 515? Derom har de lærde været i strid, lige siden Dantes Komedie blev læst første gang. Der er dem, der har hæftet sig ved, at det i romertal (hvis man bytter om på de to sidste cifre) skrives DVX, og Dux var den romerske imperators første titel. Mussolini ville af samme grund kaldes Il Duce. Men ham var det vel ikke (selv om der stadig kan findes italienerne, der mener det). Det er med 515, som det er med Virgils mynde: Måske er det ikke sket endnu – måske har vi det stadig til gode.
  Thomas Reedtz Wille-Jørgensenhar citeretfor 3 år siden
  Dante selv er det ganske naturligt, at han finder Muhammed i den ottende helvedeskreds. Derfor blev hans gravmæle i Ravenna flere gange i 1980’erne skændet af ærekære shia-muslimer. Korstogenes tid er ikke helt forbi.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)