bookmate game
Bøger
Per Nikolaj Bukh,Heine Kaarsgaard Bang,Mikael W. Hegaard

Strategikort

 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  Figur 4: Illustration af sammenhængen mellem værdier, mission og vision og strategi
  Derfor balanced scorecard
  Vi har tre grundlæggende krav til et strategisk værktøj. Det skal: 1) kunne bruges til at klarificere strategien, 2) være velegnet til at føre dialog om og kommunikere strategien og 3) kunne danne grundlag for opfølgning. Vi har valgt balanced scorecard-modellen som strategisk værktøj, fordi den opfylder disse tre krav. Derudover er balanced scorecard forholdsvis nemt at gå til og kan pragmatisk tilpasses og varieres, så det passer til den enkelte institutions behov.
 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  Ønsker virksomheden en mere strategifokuseret organisation, hvor organisationen samlet arbejder hen imod at realisere visionære mål?
 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  Sammenhæng fra vision til indsatser
 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  Forskellige typer målinger
 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  Vi vil være kendt for effektivt og respektfuldt at betjene og hjælpe den enkelte borger til bedst muligt at klare eget liv og derigennem styrke lokalsamfundet.
 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  HUMANKAPITAL, der repræsenterer viden, knowhow, evner samt de strategiske kompetencer, medarbejderne besidder, og som støtter op om virksomhedens strategi.
  INFORMATIONSKAPITAL, der dækker over de informationssystemer, databaser og værktøjer, der er til rådighed og er nødvendige for at understøtte strategien.
  ORGANISATIONSKAPITAL, som handler om virksomhedens kultur, medarbejdernes motivation, ledelse, alignment, teamwork og engagement samt muligheden for, at medarbejderne i deres arbejde kan støtte op om strategien, idet mål og incitamenter er direkte relateret til virksomhedens strategi.
 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  Som en hjælpemodel strukturerer Kaplan og Norton (2002, 2004a) denne værdikæde igennem virksomhedens interne forretningsprocesser i fire overordnede emner: produktions-, kunde-, innovations-, lovgivnings- og sociale processer, således som det er vist i figur 2.7.
 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  af budgettet eller nøgletallene afledt heraf.
  INITIATIVER: De projekter, handlingsplaner eller opgaver, som virksomheden vælger at sætte i gang. Initiativerne er direkte afledt af både de strategiske temaer, målinger og targets.
 • jari73631har citeretfor 3 år siden
  MISSION: Fortæller om virksomhedens eksistensberettigelse.
  VISION: Beskriver, hvor virksomheden skal hen.
  STRATEGISKE TEMAER: Beskriver grundelementer (typisk bestående af tre til fem temaer) i den strategi, som virksomheden har valgt. De strategiske temaer danner i praksis ofte udgangspunkt for strategikortet, som sammensættes af kritiske succesfaktorer.
  KRITISKE SUCCESFAKTORER: Fortæller i hvert af de fire perspektiver, hvad virksomheden skal gøre rigtig godt. Der vil i hovedreglen være mellem tre og seks kritiske succesfaktorer i hvert af de fire perspektiver (økonomi, kunder, interne processer, læring og vækst).
  MÅL: For hver kritisk succesfaktor angives et (eller nogle gange flere) mål, en måling eller et nøgletal, som angiver, hvordan virksomheden konkretiserer den kritiske succesfaktor eller vil følge op på den.
  TARGET: Ideelt set knyttes til hver måling et “target” (hvor vi altså ikke har kunnet finde et passende dansk ord) i form af et tal, som angiver den værdi, som virksomheden vil have inden for det målte område. I økonomiperspektivet bliver “target” ofte bestemt
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)