Bøger
Sophus Bauditz

Den gamle kro

«Seer De, 64, det har for mig i saa mange Henseender været en Afslutning. Ikke blot fordi jeg kort efter Krigen fik min Afsked og var færdig med Militairvæsenet, men ogsaa fordi jeg under Krigen ligesom gjenoplevede saa meget af, hvad der tidligere var hændet – blot paa en anden Maade – og i alt Fald fik Slutningen paa een Historie, som der absolut maatte Slutning paa – om der da ellers var Retfærdighed til. – Den skal De høre.»
Underholdende og meget munter beretning om Kaptajn Riis, der var officer fra 1848 og 1864. Historien er fyldt med naturglade beskrivelser og giver et unikt indblik i en svunden tid.
Sophus Gustav Bauditz, 1850–1915, forfatter. Født i Århus, hvor han som barn levede et aktivt og muntert friluftsliv, dog afbrudt af krigen i 1864, der bragte en alvor ind i hans liv. Efter at være blevet student rejste han til Kbh. for at studere jura. I storbyen mødte han en række kunstnere, særligt spillede forfatteren Thomas Lange og dennes litterære vægt på samspillet mellem menneske og natur en betydningsfuld rolle for Sophus Bauditz. Han var i en længere årrække ansat ved skolevæsenet; som dansklærer ved Borgerdydskolen på Christianshavn og som forstander for Det Kgl. Teaters balletskoles læseskole. I 1896 blev han skoledirektør i Kbh., først for de private skoler, siden også for de kommunale. Han var desuden litterær anmelder ved den nationalliberale avis «Fædrelandet».
I 1873 debuterede han som forfatter med de to små fortællinger «Ved Søen» og “I Skoven”, efterfulgt af flere småbøger, men først med novellecyklussen “Historier fra Skovrider-gaarden” fra 1889 lykkedes det ham at få et egentligt gennembrud. Hans udgivelser er præget af barne- og ungdomsårene i Århus og omegn, men i 1901 supplerede han forfatterskabet med en københavnerroman. Det var dog provinslivet, naturskildringerne og jagt- og friluftshistorierne, der optog ham mest. Derudover skrev han en række småting for teatrene. Sophus Bauditz‘ lette bøger med deres danske stemning og forsonende livssyn skaffede ham en stor læserskare i en tid, hvor dansk litteratur i øvrigt brød nye veje.
203 trykte sider
Copyrightindehaver
Lindhardt og Ringhof
Oprindeligt udgivet
2017
Udgivelsesår
2017
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Citater

  Christian Pedersenhar citeretfor 4 år siden
  Der er dog noget, der rører sig — hvad er det! Det er kun en sortbroget Kat, der med løftet Svans gaar ad Marken til — næppe for med Andagt at høre paa Lærkens Froprædiken! Egentlig skulde den naturligvis have en Kugle, den Røver, men Kaptajnen oplyser, at det er Sidse Træskomands „Meis“, og saa slipper den.
  Christian Pedersenhar citeretfor 4 år siden
  Og saa var Datidens omrejsende Skuespillerselskaber noget for sig, noget helt andet, end de nu er. Gudbevares, de var vist egentlig ikke store Kunstnere, men de havde Tro paa sig selv; ingen Opgave laa dem for højt: Schiller og Oehlenschläger, Heiberg og Hertz — de spillede al Ting og al Ting lige godt. Og saa var deres — ja, hvad skal jeg kalde det? — deres Moral — men det er egentlig slet ikke
  Christian Pedersenhar citeretfor 4 år siden
  Saadan en vagabonderende Ridder har jeg været, og jeg er ogsaa altid bleven gæstfrit modtaget af gode Mennesker — ganske uforskyldt — men Menneskene er nu ogsaa bedre — meget bedre — end de har Ord for — i alt Fald her i Jylland!“
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)