301Læsere80Boghylder
0Vurderinger
30Citater
301Læsere80Boghylder
0Vurderinger
30Citater

Citater fra »Børns udvikling« af Arne Poulsen

Kenneth Solvang Andersen
Kenneth Solvang Andersenhar citeretfor 3 måneder siden
eksperten ikke formår at give instruktioner, der er tilpasset barnets aktuelle færdighedsniveau
Claus Andreas Frølund
Claus Andreas Frølundhar citeretfor 8 måneder siden
vis man som skolelærer har givet afkald på handlingskontrollen, men mislykkes med den psykologiske kontrol, bliver resultatet let en respektløs “fuck dig-holdning” hos børnene og de unge, så lærerne vantrives, mens eleverne lærer for lidt.
Claus Andreas Frølund
Claus Andreas Frølundhar citeretfor 8 måneder siden
nye store undersøgelser i både USA og Finland har vist, at psykologisk kontrol over for børn på 5-6 år giver dem flere adfærds- og følelsesproblemer 2 år senere end handlingskontrol (Aunola & Nurmi, 2005), og at handlingskontrol fører til, at 16-årige bliver mere åbne og ærlige over for deres forældre, end når forældrene bruger psykologisk kontrol (Soenens o.a., 2006).
Claus Andreas Frølund
Claus Andreas Frølundhar citeretfor 8 måneder siden
enne metode hedder emotionel kontrol og trussel om tilbagetrækkelse af kærlighed. Mere kortfattet kaldes den også psykologisk kontrol. Modsætningen, hvor man sætter sin autoritet bag krav til barnets handlinger, kaldes handlingskontrol
Claus Andreas Frølund
Claus Andreas Frølundhar citeretfor 8 måneder siden
en historiske subjektivering har medført, at mange forældre i dag har den opfattelse, at man ikke bør forsøge at øve indflydelse på barnets handlinger, men at man kun skal forsøge at øve indflydelse på barnets tanker og følelser. Ideen er, at hvis man kan få barnet til at tænke og føle de rigtige ting, så vil det af sig selv vælge de rigtige handlinger
Claus Andreas Frølund
Claus Andreas Frølundhar citeretfor 8 måneder siden
Nutidens familieformer i Danmark medfører en særlig risiko for, at der opstår en uinvolveret relation til børnene og teenagerne på grund af de mange skilsmisser, forældrenes krævende arbejde og det adskilte hverdagsliv, som teenagere og forældre lever i mange familier.
Claus Andreas Frølund
Claus Andreas Frølundhar citeretfor 8 måneder siden
Børn, der vokser op i en autoritativ atmosfære bliver mere selvstændige, socialt kompetente og initiativrige. Den autoritative forældrestil er især hensigtsmæssig for drenge. Børnene af autoritære forældre bliver tit ængstelige eller aggressive og de udvikler tit ikke tilstrækkelige sociale kompetencer. De permissivt opdragede børn bliver tit umodne og mangler selvkontrol og initiativ. Børn af uinvolverede forældre har forhøjet risiko for at blive usikkert tilknyttede, impulsive, uansvarlige og rode sig ind i småkriminalitet (Petit, 2001; Radziszewska o.a., 1996).
Claus Andreas Frølund
Claus Andreas Frølundhar citeretfor 8 måneder siden
barn er mere afhængigt af høj omsorgskvalitet, hvis det lever i en fattig familie med en enlig, arbejdsløs mor i et socialt belastet kvarter, eller hvis det er ramt af andre risikofaktorer, f.eks. sygdom eller svag begavelse (Maccoby, 2000). Beskyttelsesfaktorernes og risikofaktorernes betydning for udviklingen uddybes i kapitel 12.
Claus Andreas Frølund
Claus Andreas Frølundhar citeretfor 8 måneder siden
På den ene side er mødre i dag nok mere tilbøjelige til at reagere hurtigt og til at igangsætte handlinger over for barnet og til at tilstræbe interaktion. På den anden side er der måske flere mødre i dag, der bruger barnet i et forsøg på at opfylde deres egne følelsesmæssige behov for kærlighed, intimitet og bekræftelse. Denne sammenblanding af egne behov og barnets behov kan medføre en risiko for, at den “affektive afstemning” mellem mor og barn forstyrres (se side 79-80 og 165-166).
Tony Umar B S Nagra
Tony Umar B S Nagrahar citeretfor 8 måneder siden
Når barnet mellem 10 og 12 måneder begynder at kombinere sin rettethed mod ting med sin rettethed mod personer, samordnes de primære følelser, de primære repræsentationer og den spontane indlevelse i andres følelser i evnen til følelsesladet kommunikation om noget fælles tredje.

When the child between 10 and 12 months begins to combine his rightness with things with his right to persons, the primary emotions, the primary representations and the spontaneous empowerment of the emotions of others are coordinated in the ability for emotional communication about some common third.

Tony Umar B S Nagra
Tony Umar B S Nagrahar citeretfor 8 måneder siden
Når barnet mellem 10 og 12 måneder begynder at kombinere sin rettethed mod ting med sin rettethed mod personer, samordnes de primære følelser,

When the child between the ages of 10 and 12 months begins to combine his or her right to things with his / her right to persons, the primary emotions are coordinated,

Tony Umar B S Nagra
Tony Umar B S Nagrahar citeretfor 8 måneder siden
forholdet mellem primære og sekundære repræsentationer
Tony Umar B S Nagra
Tony Umar B S Nagrahar citeretfor 8 måneder siden
hvordan selv-begrebet opstår i kommunikationen med andre (Dunn, 1988
Tony Umar B S Nagra
Tony Umar B S Nagrahar citeretfor 8 måneder siden
følelserne og de mentale kapaciteter (Lewis o.a, 1989)
Henrik Graungaard
Henrik Graungaardhar citeretfor 10 måneder siden
Hvad bestemmer tilknytningens tryghed?
Følgende egenskaber i omsorgen fremmer sandsynligheden for tryg tilknytning hos barnet (de Wolff & van Ijzendoor
Rikke Egendal
Rikke Egendalhar citeretsidste år
er inde i den anden stue. Det er en myte, at barnet opfatter verden efter et princip om “ude af øje, ude af sind”
Rikke Egendal
Rikke Egendalhar citeretsidste år
Det betyder, at ting fortsætter med at eksistere for barnet, selvom de ikke umiddelbart kan ses, og at barnets mor ikke ophører med at eksistere for barnet, hvis hun
Rikke Egendal
Rikke Egendalhar citeretsidste år
Og det får i løbet af de første 6 måneder en vis evne til spontant at indleve sig i tre grundlæggende følelser hos andre, nemlig glæde, sorg og
Rikke Egendal
Rikke Egendalhar citeretsidste år
9 måneder, men det er først, når barnet bliver 9 måneder, at den affektive afstemning kan bevirke, at mor og barn kommer til at dele barnets oplevelse
Rikke Egendal
Rikke Egendalhar citeretsidste år
Spædbørn viser allerede i de første 2 måneder små tegn på evner til indbyrdes synkronisering af adfærd.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)