Bøger
Wayne W.Dyer

Fra ønske til virkelighed

  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  Du er nødt til at beslutte dig for at leve ud fra det mål, du ønsker dig – ikke hen mod et mål, andre har fastlagt for dig. Derfor er du nødt til at afvise det, dine sanser fortæller dig, blive ved din subjektive opmærksomhed og ihærdigt og vedholdende erklære: Jeg er fuldkommen sundhed. Din subjektive opmærksomhed er ikke bundet til det, du har betinget din underbevidsthed til at tro på som din virkelighed, ud fra hvad dine fem sanser så overbevisende viser dig. Du er jeg er den, jeg er, og „det“ er dit liv uden svulster.

  Ret din opmærksomhed væk fra diskussioner, der har til hensigt at betvivle eller fremtvinge en ydre holdning, og hen mod at være opmærksom på følelsen af det opfyldte ønske. Resultatet står og falder med din indre holdning – din subjektive opmærksomhed. Du kan overveje at være lidt som en pitbullterrier – med tænderne solidt plantet i et gummikødben. Du er nødt til spirituelt at satse på det, du har placeret i din forestillingsverden som en kendsgerning ude i fremtiden, og aldrig under nogen omstændigheder tillade nogen eller noget at lave om på det, du ved, er din skæbne, uanset hvor overbevisende de argumenterer. Hver eneste ting, der frembringer spørgsmålet om, hvad du er i gang med at skabe for dig selv, skal straks udløse et respons i dig, hvor du retter hele din mentale, følelsesmæssige og fysiske opmærksomhed mod det jeg er, du har grundfæstet i din forestillingsverden. Det er her, brugen af det vidunderlige papirkurv-ikon vil være til umådelig nytte for dig.

  Du kan gøre alting rigtigt, når det gælder de første tre forudsætninger for et liv, hvor du gør dine ønsker til virkelighed, men hvis du tillader din opmærksomhed at komme på afveje på grund af en ydre påvirkning eller afviger så meget som et øjeblik fra det jeg er, du bærer i dine forestillinger, underminerer du hele projektet. Udvikl en sund holdning til dit højeste selv og alt, hvad det vil have dig til at blive, ved at ændre vanen med at lade dig påvirke af ydre objektive faktorer til vanen med at stole på din evne til at vælge subjektiv opmærksomhed og fokusere på indre frem for ydre retningslinjer.
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  Når jeg anbringer nye jeg er’er i min forestillingsevne, er min fremtidsdrøm en kendsgerning i nutiden. Gentag sætningen nogle gange. Kan du mærke egoet sætte sig til modværge? Hvilken af dine fem sanser er absolut mest irriteret
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  Tag intet hensyn til det ydre, til omstændigheder, ja rent faktisk til alt, hvad dine sanser vidner om, som går imod opfyldelsen af dit ønske. Hvil i antagelsen om, at du allerede er, hvad du ønsker at være, for i denne beslutsomme antagelse er du og dit uendelige væsen smeltet sammen i kreativ enhed, og med dit uendelige væsen (Gud) er alle ting mulige. Gud fejler aldrig
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  – overtage dine forestillinger. Hold med jævne mellemrum øje med de tanker, der findes i dine forestillinger. Læg mærke til, hvor mange af dine ideer, der oprindelig blev foreslået af andre velmenende mennesker helt tilbage fra din tidlige barndom og frem til og med i dag.

  Du har måske fået at vide, at du altid har været en drømmer, som om det var en fejl. Her taler jeg af egen erfaring. Jeg oplevede ofte, at familie, venner, lærere og selv en studievejleder nedgjorde ideer, som strålede klart i mine forestillinger. Jeg hørte ofte kommentarer som: „Wayne, du er sådan en drømmer. Vågn op til virkeligheden. Du kommer aldrig til at slå igennem som forfatter, eller på fjernsyn, eller som filmstjerne. Vær realistisk – vi ved, hvad der er bedst for dig.“

  Da jeg som toogtyveårig blev hjemsendt fra flåden, advarede mine foresatte mig om, at det var et usikkert forehavende at begynde på universitetet i min „fremskredne alder“, specielt da jeg ikke havde erfaringer med nogen form for højere uddannelse og ville komme til at konkurrere med yngre, nys udklækkede studenter. Fordi jeg allerede havde erhvervet mig færdigheder som kryptograf i flåden, rådede de mig til at forfølge det, de følte, var bedst for mig. Men jeg havde en drøm – forestillinger fyldt med ideer om at undervise, skrive og tale til store forsamlinger. Jeg så mig selv stå på scenen. Jeg så mig selv som en fremtrædende forfatter. Og det syn kunne ikke, ville ikke saboteres af en andres visioner af, hvad jeg burde eller kunne blive.

  Som lille dreng anbragt på børnehjem forsøgte jeg næsten altid at ignorere andre menneskers ideer om, hvad jeg burde tænke eller gøre – jeg var simpelthen ligeglad med deres meninger om, hvad jeg kunne tillade mig at forestille mig for mit vedkommende. Jeg har usvækket opretholdt denne indre disciplin med hensyn til min egen forestillingsverden og nægtet at lade udefrakommende meninger slette eller reducere det, der for mig var hellig grund.

  For ikke så længe siden igen var der nogen, som fortalte mig, at det var en meget ufornuftig plan for en mand på otteogtres uden skuespilerfaring at optræde i en film. Endnu en gang huskede jeg at hænge skiltet med Vil ikke forstyrres op ved indgangen til min forestillingsverden og sørgede for at tage timer i skuespil og for at tage den selv-skabte levevis på mig, som gjorde det muligt for mig at skabe en film. I dag fylder resultatet mig med stolthed – alt sammen, fordi jeg med flid havde overholdt regel nummer tre.

  Lad aldrig, og jeg mener aldrig
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  nogen andens ideer om, hvem du kan eller ikke kan blive, besudle din drøm eller forurene dine forestillinger. Det er dit territorium, og det er en rigtig god ide at sætte et Adgang forbudt-skilt op ved alle indgange til din forestillingsverden.

  Som regel hænger andre menneskers syn på, hvordan dine forestillinger bør være, sammen med deres egne interesser. Mine overordnede i flåden bekymrede sig i virkeligheden ikke særligt om mine egne ideer om at blive lærer, forfatter og foredragsholder. De så en lovende flådeofficer for sig og ønskede, at jeg skulle lade mig hverve igen, så de kunne indfri deres egne planer og kvoter. Og sådan er det med de fleste velmenende, selvbestaltede livscoaches, som vil fortælle dig, hvordan du skal tænke om din fremtid. Som oftest forsøger de at få opfyldt egne ønsker om at føle sig overlegne ved at kunne råde andre til, hvad de skal gøre. Alt for tit er tilbøjeligheden til at blande sig i dine forestillinger en måde at skabe noget for sig selv på ved at overtale dig til at forstå, at dine drømme er tåbelige. Lyt kun til dem (herunder dig selv), der primært er interesserede i, hvad du ser og hører i dine forestillinger om dit liv.
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  – Vær fast besluttet på, at din forestillingsverden skal være dit private, hellige indre sted. Tag en beslutning om, at ingen anden nogensinde skal have lov til at besudle den på nogen måde. Tal til din forestillingsevne med ærefrygt. Giv den din hyldest. Vær hele tiden i en tilstand af taknemmelighed over denne smukke indre helligdom, som er dit højeste jeg er den, jeg er, som du har tilfælles med hele universets kreative kilde.

  – Læg ingen begrænsninger ned over, hvad du tillader dig selv at forestille dig, og opbevar disse ophøjede ideer på et privat sted inden i dig selv, som ingen formår at søle til eller modarbejde. Sæt et skilt op med Adgang forbudt ude ved randen af din forestillingsverden for at minde dig selv om, at det her er privat område.

  – Bed åndens mystiske usynlige verden om at vejlede dig. Skab en atmosfære, hvor du lukker den ind uden at presse for meget på. Husk Paulus’ råd: „… det synlige blev til af det, vi ikke kan se“ (Hebræerbrevet 11:3). Lidt løjerlig sprogbrug, måske, for os her i det 21. århundrede, men ikke desto mindre et stærkt budskab at bevare i dit hjerte. Det hele kommer fra ånden, og din egen forestillingsevne er selve denne ånd, hvis du sørger for at være i harmoni med det usynlige.
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  hvis alt, hvad der findes nu, engang var forestillinger, er det nødvendigt, at du nu forestiller dig det, du ønsker, skal findes for dig i fremtiden
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  – Regel nummer et: Du skal aldrig lukke en tanke ind i din fantasi, som du ikke ønsker at materialisere.

  – Regel nummer to er lige så vigtig: Tillad aldrig, at din forestillingsevne bliver forurenet af ideer om, hvordan livet plejede at være. Du må tro på din evne til at gøre det ikke-eksisterende til din virkelighed. Blot fordi du ikke har oplevet magien i, at det ikke-eksisterende viser sig i dit daglige liv, er der ingen grund til at forgifte din fantasi og forestillingsevne med de tanker, der har bragt dig derhen, hvor du er nu eller har været det meste af dit liv. Jeg kan ikke gøre for det, sådan har jeg altid været, er udsagn, der viser, hvordan du har brugt din forestillingsevne før i tiden. De fører tilbage til det almindelige bevidsthedsniveau, som jeg skrev om i første kapitel. Du må nu være villig til at ændre din selvopfattelse, og det kan du ikke gøre ved at klynge dig til de gamle ideer, der engang var dine sandheder – de sandheder har afholdt dig fra at få dine drømme til at gå i opfyldelse.

  Du kan underkaste din forestillingsevne et omfattende gennemsyn. Erstat de gamle ideer om, at sådan har jeg altid været, det er min natur, det er det eneste, jeg nogensinde har kendt til, med jeg er Gud, jeg er dygtig, jeg er stærk, jeg er rig, jeg er sund, jeg er lykkelig – eller, for at bruge Saint Germains ord: „’JEG ER det sejrende nærvær!’ Jeg befaler dette ’JEG ER-nærvær’ at styre mit sind, mit hjem, mine anliggender og verden på bedste måde.“10 Brug din forestillingsevne til at få opfyldt alle de ønsker, du har, der er Gud-realiserede og i harmoni med Gud. Udvid din forestillingsevne, så den rækker ud over den selvopfattelse hos dig, der begrænser dig til den almindelige bevidsthed.

  – Regel nummer tre er en kraftig påmindelse om, at din forestillingsevne er din og din alene. Det er en enorm og grænseløs verden i dit indre, som ingen anden har adgang til. Ingen kan kigge ind i din forestillingsverden og indsætte ting i den, som de synes, er bedst for dig, og de kan heller ikke hente de ideer ud, der ligger og modnes i den storslåede forestillingsevne, som tilhører dig. Din forestillingsevne er din egen frugtbare ager, hvor du kan dyrke alle de små kim og planteskud, du vælger at sætte, med henblik på en fremtidig høst. Denne regel råder dig til aldrig at lade noget andet menneskes ide om, hvad der er muligt eller umuligt for dig, hvordan du burde tænke, eller hvem du burde være – eller noget som helst andet
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  Jeg elsker denne iagttagelse, som er gjort af Max Planck, kvanteteoriens fader: „Videnskaben kan ikke løse naturens endegyldige mysterium. Og det skyldes i sidste ende, at vi selv er en del af naturen og derfor en del af det mysterium, vi forsøger at løse.“ Du ved simpelthen, at du har en forestillingsevne, og at denne forestillingsevne er kilden til al væren. Det er op til dig at kanalisere og bruge denne storslåede gave til at arbejde på skabelsen af alt, hvad du vælger at sætte ind i denne forestillingsverden
  Lars Christoffer Lunde Havgaardhar citeretsidste år
  Min foretrukne definition på succes, som jeg har citeret ved talrige lejligheder, stammer fra Henry David Thoreau i midten af det 19. århundrede ved Walden-dammen: „Hvis en person selvsikkert går frem i retning af sine drømme og forsøger at leve det liv, han har forestillet sig, vil han få uventet succes i de almindelige timer.“ Jeg har sat to ord i kursiv i Thoreaus definition på succes – drømme og forestillet
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)