Bøger
Rasmus Hyllested,Søren Billeschou Christiansen

På den forkerte side

Den 5. maj 1945 var ikke kun en fredens dag i Danmark. Samtidig indledtes et omfattende opgor med 'landssvigerne': vAernemagere, ostfront-kAempere, tyskerpiger og folk, der havde taget regeringens pabud om samarbejde med tyskerne for bogstaveligt. Nogle blev domt som landsforrAedere. I mange andre sager blev anklagen frafaldet. Men uden for retssalene ventede befolkningens eget opgor i form af udstodelse fra arbejdspladser, foreninger og lokalsamfund.Pa den forkerte side samler op pa historien om landssvigerne og deres skAebne. Hvordan klarede disse mennesker sig bade under opgoret, men ogsa efter stormen havde lagt sig? Hvordan forholdt de sig til at vAere pa den tabende side og at blive sat uden for samfundets normale rammer? Nogle valgte at skjule deres fortid, andre gjorde kampen for Aeresoprejsning til omdrejningspunktet i deres liv. I alle tilfAelde fik deres valg afgorende betydning for bade deres eget og deres efterkommeres liv.Bogen belyser gennem seks landssvigeres personlige historier, hvordan forholdet mellem landssvigere og den almindelige befolkning har udviklet sig fra efterkrigstiden og frem til i dag og diskuterer, hvor vellykket den danske model var i sammenligning med andre landes retsopgor.
487 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2011
Udgivelsesår
2011
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Citater

  Anjahar citeretfor 4 år siden
  I en omtale fra Politiken d. 31. marts 1946 blev gruppen af internerede fremstillet således: “Som Helhed er det aandelig lavtstående og defekte Mennesker. 50 pct. er psykisk abnorme, men alligevel er de fleste af dem modtagelige for Straf”
  Anjahar citeretfor 4 år siden
  Parterne var også uenige om, fra hvilket tidspunkt handlinger skulle betragtes som strafbare. Modstandsbevægelsen var af den opfattelse, at opgøret skulle gælde handlinger udført fra besættelsens begyndelse d. 9. april 1940, mens politikerne anså samarbejdspolitikkens officielle ophør d. 29. august 1943 for at være det rette tidspunkt.49 Uenigheden drejede sig om, hvornår krigstilstanden mellem Danmark og Tyskland var indtrådt.
  Anjahar citeretfor 4 år siden
  Netop antallet af landssvigere gør det muligt at undlade forsoningen, idet det ikke har været en nødvendighed at inddrage gruppen af landssvigere og nationalsocialister i samfundet som f.eks. i Tyskland, hvor næsten alle familier har haft en nazifortid. Det har således været uden konsekvenser for det danske samfund at undlade dialog med landssvigerne, og denne holdning har været med til at underbygge den danske befolknings opfattelse af sig selv som et af verdens mest antinazistiske folkefærd

På boghylderne

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)