Bøger
Nick Ortner

Sæt livet fri

  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  Fortvivlelse
  Fortørnelse
  Fremmedgørelse
  Frustration
  Frygt
  Had
  Hjemve
  Hysteri
  Håb
  Kedsomhed
  Lede
  Lidelse
  Medlidenhed
  Misundelse
  Paranoia
  Raseri
  Rædsel
  Skam
  Skræk
  Skyldfølelse
  Sorg
  Sult
  Surhed
  Tvivl
  Uro
  Usikkerhed
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  er nogle centrale følelser, som mange af os oplever. Brug listen til at få endnu bedre kontakt med, hvad der foregår med dig.

  Afsky
  Ambivalens
  Anger
  Angst
  Bekymring
  Bitterhed
  Depression
  Ensomhed
  Fjendtlighed
  Flovhed
  Foragt
  Forbitrelse
  Fortrydelse
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  Sommetider er der flere forskellige følelser bag et symptom. Når vi skræller lagene af løget, kan der dukke forskellige aspekter af målet op. Det, der starter som vrede, bliver ofte til tristhed og derpå til dyb sorg. Vi kan altid begynde at banke direkte på følelserne, og hvis det mest presserende er en følelse, bør du starte der.
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  De fire mest almindelige mål at arbejde med er symptomer/bivirkninger, følelser, situationer og begrænsende meninger.
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  Hvis du nogensinde går i stå, fordi du ikke ved, nøjagtigt hvordan du skal formulere det sprogligt, så fokuser blot på følelsen. Eller visualiser et billede af, hvad der skete (eller er ved at ske), og beskriv det derpå. Gør alt, hvad der skal til, for at få en klar erindring eller følelse, så har du løsningen.
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  hvis du konkretiserer problemet ved at føje enkeltheder til – detaljer, der præcist angiver en oplevelse, som hvornår den fandt sted, hvem der var med, hvad du oplevede i kroppen og så videre – trækker det opmærksomheden mere klart hen mod det særlige problem. Som følge heraf vil det være lettere for dig at omlægge hjernens respons på det.
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  Vælg dit mest presserende problem.
  Vurder dit mest presserende problem ved hjælp af skalaen over den subjektive stressoplevelse fra 0 til 10.
  Udform en startsætning ved at bruge dit mest presserende problem til at udfylde den tomme linje: Selv om _________________________________________ [skriv dit mest presserende problem på den tomme linje], accepterer jeg mig selv fuldt og helt.
  Sig din startsætning tre gange, mens du banker på karateslagspunktet.
  Bank dig vej gennem de otte punkter i EFT-sekvensen, mens du siger din huskesætning højt. Bank fem til syv gange på hvert punkt, begynd ved øjenbrynet og slut på issen.
  Træk vejret dybt.
  Vurder styrken af dit mest presserende problem ved hjælp af skalaen fra 0 til 10.
  Gentag eller gå videre til et andet presserende problem
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  At banke dig igennem punkterne
  Når du først har din huskesætning, er du klar til at begynde at banke dig gennem EFT-sekvensens otte punkter. Punkterne er:

  Øjenbryn
  Siden af øjet
  Under øjet
  Under næsen
  Hagen
  Kravebenet
  Under armen
  Issen
  BANKEPUNKTER
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  så videre.

  Du gentager huskesætningen højt for at minde dig selv om problemet ved hvert punkt. Denne huskesætning tjener til at bevare fokus på det presserende problem, så du ikke bliver afledt. Den fungerer også som et barometer, der hen ad vejen hjælper dig med at fastslå, hvor sandt dit mest presserende problem føles for dig.

  Når du først vænner dig til at banke, kan du lave om på din huskesætning, efterhånden som du banker dig igennem hvert punkt. Du kunne for eksempel sige: „Denne vrede … denne rødglødende vrede … den brænder i mit bryst … er så vred
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  Huskesætningen er kort – bare et par ord, som minder dig om dit mest presserende problem. Du siger denne sætning højt for hvert af de otte punkter i EFT-sekvensen (se side 46). Hvis dit mest presserende problem for eksempel har at gøre med den vrede, du føler mod din mand, kan du banke dig gennem hvert punkt i sekvensen, mens du siger: „Denne vrede … denne vrede … denne vrede …“ Andre eksempler på huskesætninger kunne være:

  Denne frygt, jeg mærker …
  Denne sorg …
  Denne frustration …
  Disse smerter i ryggen …
  Denne hovedpine …
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  grundlæggende startsætning lyder sådan:

  Selv om ___________________________________________ [skriv dit mest presserende problem på den tomme linje], accepterer jeg mig selv fuldt og helt.

  Du kunne for eksempel sige: „Selv om jeg er vred på min mand over det, han sagde til mig i går aftes, accepterer jeg mig selv fuldt og helt.“

  Eller: „Selv om jeg har ondt i ryggen, accepterer jeg mig selv fuldt og helt.“

  Eller: „ Selv om jeg er meget stresset over den deadline, jeg har på mit arbejde, accepterer jeg mig selv fuldt og helt.“

  Gå i gang og forsøg at lave en startsætning til dit mest presserende problem i øjeblikket. Du skal ikke bekymre dig om at få det sprogligt helt perfekt. Uanset hvad dit mest presserende problem er, fylder du blot den tomme linje ud.

  Når du først har startsætningen, kan du begynde at banke. Du indleder med at sige den tre gange, mens du banker på karateslagspunktet (se side 46). Bank med den hånd, der føles bedst. Bank så kraftigt og hurtigt, som det føles rigtigt. Du kan ikke gøre det forkert!

  Efter at du har sagt startsætningen tre gange, går du videre med at banke dig vej gennem de otte punkter i EFT-sekvensen, mens du siger huskesætningen.
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  Vores ubearbejdede følelser, meninger og traumer fungerer fortsat og styrer vores liv. Vi er nødt til at forholde os til dem – at se på dem, indrømme, at de er der, og arbejde os igennem dem – hvis vi skal rydde dem af vejen.

  Vi tærsker ikke langhalm på det negative, vi fokuserer på det i et kort tidsrum. Ved at banke forholder vi os til problemet og rydder det af vejen. Så kan vi gå videre til positive ideer, inspirationer og bekræftelser.
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  Når du banker samtidig med, at du genkalder dig en scene fra din barndom, udfører du en modificeret form for eksponeringsterapi. Eksponeringen sker, når du tænker på den belastende scene. At banke genoptræner ofte det limbiske system meget hurtigt. Det virker således: Når du tænker på noget, der gør dig angst eller fremkalder andre ubehagelige følelser, udløser tanken amygdalas brandalarm. Når du banker, samtidig med at du udløser dit kamp eller flugt-respons, bliver der sendt et budskab til amygdala om, at den kan slå alarmen fra, selv om den truende tanke stadigvæk er til stede. Når det gøres gentagne gange, modtager hippocampus meddelelsen: Det her, der tidligere var arkiveret som „farligt“, er i virkeligheden ingen trussel.
  Rozalinahar citeretfor 2 år siden
  Hvis du holdt et oplæg for hele klassen, da du gik i fjerde klasse, og nogen lo ad dig, fordi du udtalte et ord forkert eller tabte tråden, kan det have fået din hjerne og din krop til at forbinde det at tale for en gruppe mennesker med „fare“. Derefter kan lignende oplevelser – eller blot forventningen om lignende oplevelser – få amygdala til at reagere. Husk, at kroppen ikke skelner mellem en faktisk trussel og det, amygdala oplever som en trussel. Som følge af denne tidlige indlæring kan dagligdagens stressfaktorer få amygdala til at slå alarm.
  Isabel Cortina Vivikehar citeretfor 2 år siden
  Når du er færdig med at banke på de otte punkter i sekvensen, så træk vejret dybt.
  Isabel Cortina Vivikehar citeretfor 2 år siden
  otte punkter i sekvensen, så træk vejret dybt.
  Vurder igen, hvor stort dit problem er på skalaen fra 0 til 10 for at bedømme dit fremskridt.
  Gentag efter behov for at opnå den lindring, du ønsker.
  Isabel Cortina Vivikehar citeretfor 2 år siden
  Vælg dit „mest presserende problem“ og find på en huskesætning (se side 40 og 45).
  Sæt et tal på størrelsen af dit mest presserende problem på en skala fra 0 til 10 over graden af stressoplevelse (se side 42).
  Find på en startsætning (se side 43).
  Bank på karateslagspunktet (se side 46), mens du gentager din startsætning tre gange.
  Bank dig igennem de otte punkter i EFT-sekvensen (se side 46), mens du siger din huskesætning højt. Bank fem til syv gange på hvert punkt
  Isabel Cortina Vivikehar citeretfor 2 år siden
  Vælg dit „mest presserende problem“ og find på en huskesætning (se side 40 og 45).
  Isabel Cortina Vivikehar citeretfor 2 år siden
  Vi kommer nærmere ind på denne sekvens i kapitel 2, men generelt starter bankesekvensen med hånden, bevæger sig derefter til det indre øjenbryn, det ydre øjenbryn, ned under øjet, under næsen, under hagen, på kravebenet og siden af brystkassen for at ende på issen.
  Isabel Cortina Vivikehar citeretfor 2 år siden
  generelt starter bankesekvensen med hånden, bevæger sig derefter til det indre øjenbryn,
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)