Moby-Dick eller Hvalen, Herman Melville
Bøger
Herman Melville

Moby-Dick eller Hvalen

Anders Ulrik Uhl Pedersen
Anders Ulrik Uhl Pedersenhar citeretfor 9 dage siden
vis betydning ligger der gemt i alt, for ellers er alt kun lidet værd og den ganske klode kun et tomt chiffer
Anders Ulrik Uhl Pedersen
Anders Ulrik Uhl Pedersenhar citeretfor 12 dage siden
thi der findes ingen tåbelighed hos jordens dyr, uden at den uendeligt overgås af menneskenes afsind.
Anders Ulrik Uhl Pedersen
Anders Ulrik Uhl Pedersenhar citeretfor 24 dage siden
Verden rundt! Disse ord har meget i sig, som kan fremelske stolte følelser; men hvortil fører al denne jordomsejling? Kun gennem talløse farer tilbage til det selvsamme punkt, vi udgik fra, og hvor de, vi lod sikkert bag os, hele tiden har ligget foran os.
Anders Ulrik Uhl Pedersen
Anders Ulrik Uhl Pedersenhar citeretsidste måned
Skønt den synlige verden i mange af sine aspekter syntes skabt af kærlighed, blev de usynlige dog skabt af angst.
Anders Ulrik Uhl Pedersen
Anders Ulrik Uhl Pedersenhar citeretsidste måned
Jeg lover intet fuldkomment, thi ethvert menneske, der mener at være fuldkommen, må allerede af denne grund uvægerlig være behæftet med fejl.
Anders Ulrik Uhl Pedersen
Anders Ulrik Uhl Pedersenhar citeretsidste måned
Men når en mand får anelse om, at der er noget galt, sker det stundom, at han på tåbelig måde anstrenger sig for at tilsløre sin mistanke, endog for sig selv, i tilfælde af at han allerede er indviklet i sagen.
Anders Ulrik Uhl Pedersen
Anders Ulrik Uhl Pedersenhar citeretsidste måned
der er nemlig ingen egenskab i denne verden, der ikke kun er, hvad den er, i kraft af kontrastvirkning. Intet eksisterer i sig selv.
Haydar Anwar Reza
Haydar Anwar Rezahar citeretsidste måned
Nå, så det gjorde du, det gjorde du? Jeg kan se, du ikke er fra Nantucket – har du nogensinde været i en båd, en hval har kvast?«

»Nej, sir, det har jeg aldrig.«

»Så ved du altså overhovedet intet om hvalfangst?«
Haydar Anwar Reza
Haydar Anwar Rezahar citeretsidste måned
Lad blot Amerika føje Mexico til Texas og lægge Cuba til Canada! Lad blot englænderne oversvømme det ganske Indien og hænge deres flammende banner ud fra solen! To trediedele af vor land- og vanddækkede klode er dog Nantucketboens. Thi havet er hans; han ejer det, ligesom kejsere ejer imperier; andre søfolk har kun gennemsejlingsret. Koffardiskibe er ikke andet end forlængede broer, bevæbnede skibe kun flydende forter. Selv pirater og fribyttere følger havet som røverne landevejen og indskrænker sig til at plyndre andre skibe, andre brudstykker af landjorden ligesom de selv, men uden at hente deres brød fra selve det bundløse dyb. Kun manden fra Nantucket bor og lever på havet; han alene »farer ud på havet i skibe«, som det hedder i Skriften; frem og tilbage pløjer han det som sin egen private mark. Her er hans hjem og her er hans virke, som selv en Noahs syndflod ikke ville gøre afbræk i, om den så overvældede alle Kinas millioner. Han lever på havet som præriehanen på prærien; han skjuler sig blandt bølgerne og bestiger dem som gemsejægerne klatrer på alperne. I årevis kender han ikke land, så at det lugter som en anden verden, når han endelig kommer til det, en sælsommere verden end månen ville forekomme en jordbo. Som den landløse måge, der ved solnedgang folder vingerne sammen og vugges i søvn mellem voverne, således folder manden fra Nantucket i skumringen, langt fra nogen kyst, sine sejl sammen og lægger sig til hvile, mens hjorde af hvalrosser og hvaler stormer afsted under selve hans hovedpude
Haydar Anwar Reza
Haydar Anwar Rezahar citeretfor 2 måneder siden
, verden er et skib på udrejsen og ikke en fuldført rejse; og prækestolen er dens forstævn
Haydar Anwar Reza
Haydar Anwar Rezahar citeretfor 2 måneder siden
Jeg tror, at det, man kalder min skygge her på jorden, er min sande substans. Jeg tror, at vi ved betragtningen af de åndelige forhold i for høj grad ligner østers, som iagttager solen gennem vandet og tror, at dette tætte element er den tyndeste luft af alle.
Haydar Anwar Reza
Haydar Anwar Rezahar citeretfor 2 måneder siden
Men troen finder som en sjakal føde blandt gravene, og selv i denne døde tvivl finder den næring til sit mest livskraftige håb
Regitze Gerlach
Regitze Gerlachhar citeretfor 6 måneder siden
Tvivl om alle jordiske ting og intuitioner om visse guddommelige ting er en kombination, som hverken gør troende eller vantro, men skaber et menneske, som med ligeligt øje betragter dem begge.
Regitze Gerlach
Regitze Gerlachhar citeretfor 7 måneder siden
thi kun få mænds mod er usårligt mod langvarig eftertanke, der ikke afbrydes af handling
Jesper Henriksen
Jesper Henriksenhar citeretfor 7 måneder siden
Glæde og sorg, håb og frygt – alt syntes at være malet til det fineste støv og at ligge livløst i den morter, som var Akabs jernsjæl.
Jesper Henriksen
Jesper Henriksenhar citeretfor 9 måneder siden
Ja, Tashtego, så ville jeg lade dig holde en spølkum for spoutet, og vi skulle drikke rundskål!
Martin Svend Ryt-hansen
Martin Svend Ryt-hansenhar citeretfor 10 måneder siden
føromtalte begivenheder udspillede sig en lørdag aften, og hvilken søndag fulgte der ikke på! Alle hvalfangere er fødte eksperter i at overtræde budet om at holde søndagen hellig. Den elfenbenshvide Pequod blev forvandlet til et slagtehus, og hver matros blev en slagter. Man skulle have troet, at vi var ved at ofre ti tusind røde køer til havguderne.
Først blev de kæmpemæssige flænsetaljer, som blandt andre tunge dele omfattede en klynge grønmalede blokke, og som intet enkelt menneske formår at løfte – denne store drueklase blev hejset op i storemærset og solidt surret til undermastens top, der er det stærkeste punkt overhovedet oven over dækket. Enden af det solide tov, der snoede sig gennem denne labyrint, førtes derefter til spillet, taljernes vældige nedre blok blev nu svunget ud over hvalen, og til blokken blev den store flænsekrog fastgjort, der vejer cirka hundrede pund. Styrmændene Starbuck og Stubb hang nu nede på skibssiden, bevæbnet med deres lange spader, og begyndte at skære et hul i kroppen, så at man kunne få krogen anbragt lige over den nærmeste af de to luffer. Da dette var gjort, blev der skåret en bred, halvrund stribe rundt om hullet, krogen blev sat i, og besætningen stemte i med et vildt kor og begyndte i tæt flok at dreje spillet rundt. I en sådan situation krænger hele skibet over, og hver eneste bolt i det giver sig som spigerhoveder i et gammelt hus i frostvejr; det ryster, skælver og vipper sine blanke mastetoppe mod himlen. Mere og mere krænger det mod hvalen, mens hvert eneste gispende tag i spillet straks får hjælp fra et løft fra bølgerne, indtil der endelig høres et kraftigt, pludseligt smæk; med et stort plask retter skibet sig op og baglæns i forhold til hvalen, og den triumferende krog kommer til syne og slæber den frigjorte, halvkredsformede ende af den første stribe spæk med sig. Da spækket omgiver hvalen på ganske samme måde som skallen en appelsin, flås det af kroppen på akkurat samme måde som en appelsin stundom skrælles, nemlig i spiral. Det tryk, spillet stedse vedligeholder, får nemlig hvalen til at blive ved med at rulle rundt i vandet, og mens spækket i en stribe uvægerlig skræller af langs den linie, som styrmændene Starbucks og Stubbs spader skærer samtidig hermed, hejses striben højere op, så hurtigt den skrælles af, ja endda i kraft heraf, indtil dens øverste ende rører ved masten; nu standser folkene ved spillet deres træk, og nogle få øjeblikke hænger den vældige, bloddryppende masse og svajer frem og tilbage, som om den var sænket ned fra himlen, og hver mand må tage sig godt i vare for den, når den svinger, for at den ikke skal give ham en ordentlig ørefigen og slynge ham lige lukt overbord.
Maryam Farokh Zadeh
Maryam Farokh Zadehhar citeretsidste år
Hævn over et umælende
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Et øjeblik var folkene fuldstændig lammet
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
»Tag jer ikke af dem! De tænder giver blot årerne nye tolde. Ro væk! De ligger fastere i hajkæften end i vandet!«
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)