Fjodor Dostojevskij

Forbrydelse og straf

  Bent Buronhar citeretfor 6 dage siden
  Razumikhin var han dog på en eller anden måde blevet gode venner med
  Jørgen Nielsenhar citeretfor 3 måneder siden
  op ad trappen og trådte ind i en stor sal med højt til loftet, også her med blomster
  Jørgen Nielsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Vil De ikke høre hvordan en kvinde satte sig for at ‘redde mig’, for nu at fortsætte i Deres stil? Det vil samtidig besvare Deres første spørgsmål idet den omtalte kvinde nemlig er Deres søster.
  Jørgen Nielsenhar citeretfor 5 måneder siden
  ofte, når det drejer sig om hævd og skik
  Hjalte Mads Rosenstand Mannhar citeretfor 8 måneder siden
  yppe kiv fordi De selv er vred og irriteret
  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  “Det er en trøst for mig! Ikke en smerte, men en trø-trøst, min go-gode h-herre,” råbte han mens hans kone trak af sted med ham ved håret og på ét tidspunkt endda knaldede hans hoved hårdt ned i gulvet.

  mennesket der ved de har fejlet, vil også føle en trang til at blive straffet for denne uret, uanset om straffen er tilsvarende elle ej. Vi vil have en retfærdig balance.

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  Han vil dømme og tilgive alle, både de gode og de onde, de kloge og de fattige i ånden ... Og når han har dømt dem alle, vil han vende sig om mod os og sige: ‘Kommer hid, også I! Kommer hid, alle I drankere, alle I svage og lastefulde!’ Og vi vil alle træde frem, uden blusel, og stå foran ham. Og han vil sige: ‘I er nogle svin! I har opført jer som dyr og bærer dyrets mærke; men kommer hid, også I!’ Og de kloge, de forstandige, vil spørge ham: ‘Herre! Hvorfor tager du også disse til dig?’ Og han vil svare: ‘Hvorfor jeg også tager disse til mig? Det gør jeg, I kloge, fordi ikke en af dem har betragtet sig som værdig dertil ...’ Og han vil brede armene ud, og vi vil kaste os ned på knæ ... og græde ... og forstå alt! Til den tid vil vi forstå alt! ... Og alle vil forstå det ... også Katerina Ivanovna ... hun vil også forstå det ... Herre, din vilje ske, komme dit rige!”

  Fejlagtig vil det menneske som ikke kan se sine laster, samt anderkende sine fejl og ikke tage imod konsekvenserne deraf. Dog skal personer der opfylder disse krav æres, da de kun er faldet for deres svagheder, som kan ske for alle.

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  Korsfæst ham, højeste dommer, korsfæst ham og bagefter – når han er blevet korsfæstet, hav da medlidenhed med ham!

  Forkastelige handlinger skal ikke undskyldes eller frigøres, man skal betale sin bod, og herefter har man mulighed for medlidenhed.

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  Marmeladov syntes pludselig at fare sammen, løftede hovedet og kiggede lige på sin tilhører, “men så, den næste dag, efter alle disse drømmerier (det vil sige for præcis fem døgn siden) listede jeg rundt som en tyv om natten, fandt nøglen til Katerina Ivanovnas kiste, tog det lidt der var tilbage af min løn – hvor meget det var, husker jeg ikke længere – og nu, se på mig, her er jeg nu! I fem dage og nætter har jeg ikke været hjemme, dér søger de efter mig, med mit arbejde er det allerede forbi, og min embedsuniform har jeg drukket op i en knejpe ved Den Egyptiske Bro hvor de beholdt den og gav mig disse laser at gå i i stedet ... Og alt er forbi!”

  Han faldt tilbage til sin svaghed. udtryk for at vi alle er tvunget under vores lyster, laster og trængsler?

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  De sad og hviskede sammen i to timer: ‘Nu har Semjon Zakharovitj fået et embede og modtager løn; han gik selv op til Hans Excellence, og Hans Excellence lod alle andre vente og kom personligt ud og tog Semjon Zakharovitj med ind på sit kontor.’ Hører De; hører De? ‘Selvfølgelig husker jeg Deres fortjenstfulde indsats, Semjon Zakharovitj, sagde han, så trods Deres letsindige svaghed, men eftersom De nu lover bod og bedring, og vi ikke har klaret os godt uden Dem’ (hører De; hører De?) ‘så stoler jeg på Dem når De nu giver mig Deres æresord.’ Det jeg her fortæller Dem, havde hun naturligvis selv fundet på alt sammen, vel at mærke ikke af letsindighed eller for at skamrose mig! Nej, hun troede selv på det, fandt trøst i disse fantasier, ved gud! Og det fordømmer jeg hende ikke for; nej, jeg fordømmer hende ikke! ...

  Status betyder alt. Derfor må konen også lyve om hvorfor herren fik set job tilbage. Medlidenhed=svaghed?

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  Og Sonja, min egen lille skat, havde skaffet penge, men som hun sagde, kunne hun nu ikke længere besøge os så tit, det ville være usømmeligt, i hvert fald kun efter mørkets frembrud når ingen så det. Hører De; hører De?

  Den sociale ulighed som stigmatiseringen forhindre datteren i at besøge hendes fader, da hun er stemplet som prustitueret.

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  “Det er nu små fem uger siden, min herre. Ja ... Og så snart de hørte det, Katerina Ivanovna og Sonja, åh gud, det var som om jeg var kommet i himmerige. Før, når jeg lå i min rus, fuld som et svin, hørte jeg aldrig andet end skældsord.

  Hans forhold til kone og datter hænger stærkt sammen med hans sociale status. Idet han har fundet arbejde og kan levere levebrød er han endnu en gang elsket. Dette sker først her selvom konen originalt kom fordi hun ikke andet havde.

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  Han pryglede hende til sidst; og selv om hun ikke ville lukke ham ind, hvilket jeg ved og har set dokumenteret, mindes hun ham stadig med tårer i øjnene og bruger disse tårer imod mig, og jeg glæder mig, glæder mig over at hun i det mindste i sin fantasi stadig husker sig selv da hun var lykkelig ... Efter hans død sad hun tilbage med tre mindreårige børn i en lille, uciviliseret provinsby, hvor også jeg opholdt mig på det tidspunkt, og havnede i en så håbløs fattigdom at jeg, skønt jeg har set lidt af hvert i mit liv, ikke ser mig i stand til at beskrive det. Hendes familie havde slået hånden af hende. Ja; og hun var stolt, alt for stolt ...

  "Han"=kones afdøde eksmand. I hendes ellers triste situation sidder hun med intet tilbage udover minder om bedre tider som den stolthed som eftersigende skulle have forrådt hende. Hendes tidligere liv med storhed og status ligemeget, da hun nu sidder i fattigdom. Hendes fortid betyder intet for hendes nuværende tilværelse.

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  Som om jeg ikke har medlidenhed med hende! Og jo mere jeg drikker, desto mere får jeg medlidenhed. Jeg drikker netop fordi jeg søger efter medlidenhed og ærlige følelser i mig selv ... Jeg drikker fordi jeg vil lide!” Marmeladov lod hovedet synke ned på bordet, som overvældet af sorg.

  På trods af herrens viden omkring den uretfærdighed han udsætter sin elskedes kone for, kan han ikke ophøre med denne adfærd. Søger tilflugt, ærlighed og straf i alkoholen,

  Rune Møller Lorenzenhar citeretfor 9 måneder siden
  “Ja, og hvorfor gør man det?” sufflerede Raskolnikov.

  “Når der ikke er flere at ty til, er der jo ikke længere nogen steder at gå hen! Og et menneske må i det mindste have et sted at gå hen. For der kommer et tidspunkt hvor man er nødt til at have et eller andet at ty til! Første gang min eneste datter måtte gå på gaden, gik jeg også ... (ja, min datter er prostitueret),” tilføjede han i parentes og kiggede med en vis nervøsitet på den unge mand. “Men pyt med det, min gode herre, pyt!” skyndte han sig straks at tilføje, tilsyneladende rolig, mens de to drenge bag baren knækkede sammen af grin, og indehaveren trak på smilebåndet. “Pyt! Jeg skammer mig ikke over at have måttet bøje hovedet, for alting er åbenlyst for alle, og det skjulte er kommet frem; jeg forholder mig til det ydmygt, helt uden foragt. Hvad? ‘Se, hvilket menneske!’ Tillad mig at spørge Dem, unge mand: Kunne De ...

  Nej, lad mig udtrykke det stærkere og mere kraftfuldt: Ikke kunne De, men ville De, nu mens De betragter mig, vove at påstå at jeg ikke er et dumt svin?”

  Mennesket har brug for at søge tilflugt. selvom manden er fordrukken og familien slemt ramt, præsenteres han stadig med et modikum af værdighed, selvrealisering og troværdighed.

  Hjalte Mads Rosenstand Mannhar citeretfor 10 måneder siden
  Men han havde gjort regning uden vært:
  Martin Rye Jørgensenhar citeretfor 2 år siden
  som man noget underdrevet plejer at sige, så forandrede dødsdommen og tugthuset den unge mand og formede ham som menneske og forfatter.
  Martin Rye Jørgensenhar citeretfor 2 år siden
  Henrettelsespelotonen stod parat, men i allersidste øjeblik, hvor de dømte så døden direkte i øjnene på skafottet, blev henrettelserne stoppet. en officer var kommet til stede og oplæste en benådningserklæring. i stedet tilbragte Dostojevskij fire år med strafarbejde i tugthus i det fjerne sibirien, hvortil også zaren sendte sine politiske modstandere.
  Tobias Christian Munk Happelhar citeretfor 2 år siden
  der ikke et øje at se nogen steder. Og dog – omkring femten skridt fra dem, for enden af boulevarden, var der en mand der var standset o
  Thomas Holst Fyhnhar citeretfor 2 år siden
  Og vel er det hårdt at skulle henleve sit liv som provinsguvernante, men jeg ved at min søster ville foretrække at være negerslave hos en plantageejer eller lettisk bondepige hos en østersøtysk godsejer frem for at tilsmudse sin ånd og moral med et forhold til sådan en mand, som hun ikke respekterer og ikke har noget til fælles med – for al fremtid, kun for økonomisk vindings skyld!
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)