Bøger
Anne-Marie S. Christensen

Moderne dydsetik

Dydsetik indtager en speciel plads på scenen for nutidig moralfilosofi. På den ene side udgør dydsetikken rammen om den første vestlige filosofiske etik, som man finder i den klassiske græske tænkning. På den anden side har dydsetikken inden for filosofien været marginaliseret i århundreder af nytte— og pligtetikken. Men her i starten af det 21. århundrede er dydsetikken igen trådt i karakter som en selvstændig og levende teori.

Moderne dydsetik — arven fra Aristoteles er den første bog på dansk, der giver en samlet indføring i den moderne dydsetik og dens vej mod pladsen som en af de mest indflydelsesrige etiske teorier i dag. Dydsetikken danner rammen om generelle refleksioner over det vellykkede liv. Dens overvejelser om moralsk rigtig handlen er indlejret i den meget bredere kontekst, som et menneskes samlede liv udgør. Dydsetiske refleksioner rækker dermed langt ud over det spørgsmål om 'rigtig handling', som ellers er omdrejningspunktet for megen moderne moralfilosofi.

Bogen gennemgår centrale temaer i dydsetikken som karakter, dyd og det gode liv samt centrale tænkere som Philippa Foot, Martha Nussbaum og John McDowell. Bogen kobler desuden teorien med vores hverdag og viser, hvordan dydsetikken er en frugtbar teori både i forhold til dagligdagens problemer med børneopdragelse og moralske dilemmaer og i forhold til fag som pædagogik, psykologi og lægevidenskab.
225 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2008
Udgivelsesår
2008
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Citater

  metteovehar citeretfor 2 år siden
  Mine moralske beslutninger er desuden af vital betydning for mit videre liv, for jeg må være i stand til at integrere dem i netop min egen tilværelse.
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  siden af traditionelle universelle moralske grunde, som respekten for andre mennesker, har vi altså også agentrelative grunde
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  moralsk tænkning synes at tage mange forskelligartede former, fx synes narrativer at spille en stor rolle i udviklingen af vores moralske tænkning. Moralske domme er ikke enkeltstående, de hænger sammen og bliver til en meningsfuld fortælling, vi udvikler om vores liv. Derfor er læsning af litteratur heller ikke bare en behagelig fritidsbeskæftigelse, det er også en måde, hvorpå man vikariøst kan afprøve andre måder at se verden på i moralsk henseende, og dermed udvikle sin moralske refleksion

På boghylderne

  Jens Kristiansen
  Filosofi
  • 122
  • 2
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)