Svend-Arne Jensen

Danmarks historie 1, Jægerstenalder-Bondestenalder-Bronzestenalder-Jernalder

  • Paul Char citeretfor 2 år siden
    Alt tyder på, at beboerne har forladt huset i største hast, for køkkenets indhold stod urørt, rødbrændt af ilden.
  • Paul Char citeretfor 2 år siden
    Jernet findes overalt i Danmark, hvor jorden er sur og fugtig som f.eks. i moser og enge. Denne type jern kaldes myremalm, og hvor den fandtes kunne bønderne nemt tage den op og forarbejde den til jern på følgende måde:

    Bonden gravede et hul på en dybde af 10-20 cm. Rundt om hullet lagde han en kreds af sten og smurte derefter hullet og stenene over med ler. Bagefter blev et tykt lag brænde lagt i den derved dannede ovn. Det antændtes, og myremalmen blev lidt efter lidt lagt på det brændende træ. Efterhånden som brænde og malm sank sammen, blev nyt brænde og ny malm fyldt på. Under denne proces udsmeltedes jernet fra malmen og blev til en slaggeagtig klump, en såkaldt luppe. Når processen var færdig, løftedes klumpen ud af ovnen. Den blev hamret igennem, så slaggen faldt bort og jemklumpeme blev tilbage. Det var disse jernklumper, det såkaldte råjern, bonden kunne smede om til våben og redskaber.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)