Holger Bech Nielsen,Jonas Kuld Rathje

Teorien om alt

  Frank Grønninghar citeretsidste år
  “Du kan så lave nogle fantasifremtider. Du kan forestille dig, at du træffer en anden beslutning, og hvad der så vil ske. Men der er kun én beslutning, der bliver den endelige, og det er så den, der bliver gennemført og fører til den fremtid, der i detaljer er bestemt i forvejen.”

  Alligevel er der i Holger Bech Nielsens udsagn et rum til en form for forestilling om en påvirkning af begivenhedernes udfald.

  “Vi kan prøve at argumentere for, at vi har
  Jacob Saltoft Haahrhar citeretsidste år
  Skakspillet blev opfundet af en indisk vismand. Myten fortæller, at han viste spillet til landets hersker, der blev så begejstret, at han lovede at opfylde et af vismandens ønsker. Vismanden bad ydmygt om et enkelt riskorn for det første felt på skakbrættet, to riskorn for det næste felt, fire for det tredje felt, og sådan skulle der dobles op felt for felt. Det, syntes kongen, var meget beskedent, og han gik straks med på vismandens ønske. Kongen opdagede dog snart, hvad det vil sige, når tal vokser eksponentielt. Fire blev til 16, der blev til 256, der allerede blev til 65.536 riskorn på det sjette felt for til sidst at ende på 18.446.744.073.709.551.615 riskorn på felt nummer 64. Flere riskorn, end der var i hele Indien.
  Når man tænker på, hvor hurtigt universet udvidede sig i den meget korte inflationsperiode, skal man tænke på et tal, der både har en højere eksponent end vismandens i skakspillet, og som desuden bliver ganget op med denne eksponent flere gange end i tilfældet med skakspillet
  Lars Gotfredsenhar citeretsidste år
  ved vores fødder. Det er godt nok ganske lidt, men sådan forholder det sig. Det skyldes, at rumtiden krummer og bliver påvirket af tyngdekraften. Jordens tyngdefelt deformerer rumtiden på samme måde, som hvis man stikker en finger ind og laver en udposning i en plastikpose.
  Lars Gotfredsenhar citeretsidste år
  begyndelsen var det blot teori, men i dag har man undersøgt og målt mange elementer i Einsteins almene relativitetsteori. Man kan måle, at et ur går hurtigere oppe ved vores hoveder, end det gør nede
  Lars Gotfredsenhar citeretsidste år
  et bord i stykker, ville du måske hente den fornødne økse og forsøge dig. Du kan forsøge at ændre den frie vilje med betaling. Men jeg tror dybest set, at den frie vilje er bestemt af informationer og følelser, der er indlejret i atomerne.”
  Lars Gotfredsenhar citeretsidste år
  Jeg tror på, at den frie vilje er en fantasi. Den er kun fri i den forstand, at du kan få lov til at forestille dig, at du kan gøre en masse forskelligt, for det kan du jo på en måde godt gøre. Men udfaldet bliver bestemt af en beslutning, der afhænger af, hvad dine egne informationer om sagen er. Hvis dine informationer ændrede sig dramatisk, ved at et nyt element blev introduceret, for eksempel et kæmpe salær for at
  Lars Gotfredsenhar citeretsidste år
  virkeligheden er der kun én fremtid. Den er bestemt. Den er kendt af den kraft, jeg kalder “Gud”, og han kan arbejde med den, ændre den og tilordne den. Men hvad med den frie vilje, vil du så spørge? Den er en fantasifremtid. Man kan tænke sig, at man kan lave forskellige fremtider ved at træffe forskellige beslutninger. Men det er i virkeligheden en fantasi. Du tager dine beslutninger ud fra nogle argumenter eller måske nogle tilfældigheder. Det betyder, at hvis du tror på, at dine beslutninger og dit tankesystem er bestemt af bevægelsesligningerne fra fortiden, så ligger beslutningerne allerede indbygget i dine hjerneceller. Så er der alligevel kun én fremtid,” siger han.
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  Han henviser til det naturlige spørgsmål: Hvis der har været et Big Bang, hvad var der så før? Netop Big Bang og hændelserne omkring det er genstand for nogle af de mest udbredte misforståelser, Holger Bech Nielsen møder, når han taler om universet med ‘almindelige mennesker’, som i denne henseende ikke er en gruppe, højenergifysikere indgår i. Misforståelser, der drejer sig om både rummet og tiden.
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  Man kan jo overveje, hvad de stakkels profeter ville have gjort, hvis Gud havde prøvet at fortælle dem om inflationen af universet og Big Bang-teorier og den slags? De ville nok virkelig have revet sig i håret. Det ville have været en katastrofe for dem – og det var hårdt nok for de stakkels profeter i forvejen at komme nogenlunde ud af det socialt!”
  Pia Kaae Poulsenhar citeretsidste år
  matematik som en matematiker og ikke
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  Fremtiden og fortiden bestemmer, hvad der skal ske i nuet i en slags konkurrence.”
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  Higgs-partiklerne er dem, der giver masse til alle andre partikler, og som man i 2012 lykkedes med at genskabe i LHC hos CERN i Genève, Schweiz. Mange Higgs-partikler i universet vil ifølge Holger Bech Nielsens beregninger give en stor imaginærdel af virkningen for cyklisten. Hvis “Gud” har noget at skulle have sagt, vil han derfor forsøge at styre vores cyklist gennem en historie for universet, hvor der er så få Higgs-partikler undervejs som muligt
  Peter Grønning Trandershar citeretsidste år
  Men jeg tror dybest set, at den frie vilje er bestemt af informationer og følelser, der er indlejret i atomerne
  Peter Grønning Trandershar citeretsidste år
  organiseret fremtid, som vi ikke kan ændre med vores frie viljer, skaber tilsvarende nye etiske og moralske udfordringer, mener Holger Bech Nielsen.
  “Man kunne blive bekymret over, at hvis folk ikke handler efter en fri vilje, om det så overhovedet er rigtigt at straffe dem efter en forbrydelse
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  til teorien om alt. Her er strengene illustreret som superstrenge, der i den anvendelse af teorien er universets mindste byggesten. Man skal imidlertid ikke lade sig snyde af strengenes tykkelse – i teorien har de ingen, men udelukkende en længde
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  kvantemekanikken tror jeg nok mest på en fortolkning, der på engelsk hedder ‘transactional interpretation’. Det er en teori, der meget groft sagt går ud på, at verden opstår, når to ‘hænder’, én fra fremtiden og én fra fortiden, griber fat i hinanden i et ‘nu’. Men mine private tanker om det ville kræve sit helt eget kapitel,” siger han.
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  “Jeg vil som nævnt påstå, at verden på en måde ikke findes. Og så kan man spørge, hvad det hele så er for noget. Godt spørgsmål!” siger Holger Bech Nielsen i en slags højttænkning, der er typisk for ham. Han fortsætter: “I kvantemekanikken beskriver man verden ved en bølgefunktion. Man beskriver, hvilken præcis superposition vi har. Man kunne så forestille sig, at det var disse bølgefunktioner, der var det egentligt værende i verden. Men det går ikke godt med kvantemekanikkens måleproblem. Partiklen er dér, hvor man har målt den. Kun ét sted. I virkeligheden skal vi måske helt opgive, at der er et konsistent billede af, hvad verden er,” siger han og henviser til inskriptionen i Niels Bohrs våbenskjold: Contraria sunt complementa, latinsk for dette, at modsætninger er komplementære. Han foretrækker dog selv oversættelsen: De komplementære (nødvendige beskrivelser i kvantemekanikken) er i modstrid.
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  ål.

  “Kvantemekanikken som teori er jo fra et filosofisk synspunkt at stille sig tilfreds med noget, man måske ikke burde stille sig tilfreds med. Derfor er det forståeligt, at mange gerne vil lave en bedre teori. Det forsøger jeg mig selv med af samme årsag. For med kvantemekanikken er vi faktisk ved at nå frem til – i virkeligheden – at der ikke er nogen rigtig verden.”
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  Faktisk står det endnu værre til. For man kan også måle på partiklen og se, at den opfører sig netop som en partikel. Og så kan man måle med et andet instrument og se, at den opfører sig som en lille bølge. “Hvor den er – og hvad den er – afhænger af, hvordan vi måler den.”
  Pernille Frellesvig Bosshar citeretsidste år
  “Endnu mere mystisk bliver det, hvis man forsøger at følge partiklen for at afsløre, hvad der sker – paradokset er nemlig, at denne partikel, der befinder sig på to steder på én gang, ikke gør det, hvis du forsøger at afsløre den. Så er den kun ét sted.”
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)