George Orwell

1984

Claus Edward Madsen
Claus Edward Madsenhar citeretfor 3 måneder siden
Fra Winstons vindue kunne man lige akkurat læse Partiets tre slagord, der stod med elegante bogstaver på den hvide facade:
Claus Edward Madsen
Claus Edward Madsenhar citeretfor 3 måneder siden
4. april 1984.

Han lænede sig tilbage. En følelse af fuldstændig hjælpeløshed havde bemægtiget sig ham. For det første vidste han ikke med sikkerhed, at det var 1984. Det måtte være der omkring, eftersom han var nogenlunde sikker på, at han var ni og tredive, og han mente, at han var født i 1944 eller 1945
Claus Edward Madsen
Claus Edward Madsenhar citeretfor 3 måneder siden
det mindste med fem og tyve år i en tvangsarbejdslejr.
Claus Edward Madsen
Claus Edward Madsenhar citeretfor 3 måneder siden
Det, han skulle begynde på, var at føre dagbog. Det var ikke ulovligt – intet var ulovligt, da der ikke længere var love – men hvis det blev opdaget, var det sandsynligt, at det ville blive straffet med døden, eller i
Claus Edward Madsen
Claus Edward Madsenhar citeretfor 3 måneder siden
KRIG ER FRED

FRIHED ER SLAVERI

UVIDENHED ER STYRKE
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
Hvis han tror, han svæver i luften, og hvis jeg samtidig tror, at jeg ser ham gøre det, så sker det virkelig.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
Magt er ikke et middel, den er et mål.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
t øjeblik klyngede han sig til O’Brien som et lille barn og blev på mærkelig vis trøstet ved at føle hans stærke arm rundt om sin skulder. Han havde en følelse af, at O’Brien var hans beskytter, at smerten var noget, der kom udefra, og at det var O’Brien, der ville frelse ham fra den.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
er et vanskeligt tilfælde. Men du skal ikke opgive håbet. Alle bliver helbredt før eller senere. Til sidst skyder vi dig.“
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
Han elskede hende og ville ikke svigte hende; men det var bare en kendsgerning, noget han vidste med sin forstand. Han følte ingen kærlighed til hende, og han tænkte dårligt nok på, hvad der mon skete med hende
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
Således forkaster og forhåner Partiet alle de ideer, som den oprindelige socialisme gik ind for, og det gøres i socialismens navn.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
almindelighed gælder det, at jo større begavelsen er, desto større er selvbedraget; jo mere intelligente folk er, jo mindre sund fornuft er de i besiddelse af.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
Krigens vigtigste virkning er tilintetgørelse, ikke nødvendigvis af menneskeliv, men af det menneskelige arbejdes produkter.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 6 måneder siden
obbelttænkning betyder evnen til samtidig at have to modstridende meninger og at tro på dem begge. Det intellektuelle partimedlem ved, i hvilken retning hans erindringer bør ændres; han ved derfor, at han fordrejer virkeligheden, men ved hjælp af dobbelttænkning overbeviser han sig selv om, at virkeligheden ikke er blevet forvansket. Processen må være bevidst, for ellers kunne den ikke udføres med tilstrækkelig præcision, men den må samtidig være ubevidst, for ellers ville den medføre en fornemmelse af falskhed og dermed en skyldfølelse. Dobbelttænkning udgør selve kernen i Engsoc, eftersom det er Partiets hovedprincip bevidst at føre folk bag lyset og samtidig at lægge en målbevidsthed for dagen, der kunne tyde på fuldstændig hæderlighed. At fortælle bevidste løgne og samtidig være overbevist om deres sandhed, at glemme enhver kendsgerning, som er blevet ubehagelig, og så, når det atter bliver nødvendigt, at hale den frem fra glemselen så længe man har brug for den, at benægte eksistensen af en objektiv virkelighed og samtidig regne med den virkelighed, som man benægter – alt dette er uomgængeligt nødvendigt. Selv når man bruger ordet dobbelttænkning, er det nødvendigt at anvende dobbelttænkning. For ved at bruge ordet indrømmer man, at man forvansker virkeligheden, og dernæst udsletter man denne viden ved hjælp af dobbelttænkning, og så videre i det uendelige, således at løgnen altid er et skridt forud for sandheden. Til syvende og sidst er det ved hjælp af dobbelttænkning, at Partiet har været i stand til at standse historiens gang, og muligvis vil kunne blive ved med det endnu i tusinder af år.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 7 måneder siden
tabte sig i tåger. Man havde udslettet fortiden og derpå glemt, at man havde gjort det; løgnen var blevet sandhed
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 7 måneder siden
De vil aldrig gøre oprør, før de er blevet sig deres styrke bevidst, og de vil ikke blive sig deres styrke bevidst, før de har gjort oprør.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 7 måneder siden
„Proletarer og dyr er fri“.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 7 måneder siden
Måske var en sindssyg simpelt hen et mindretal, der kun bestod af én.
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 7 måneder siden
Jeg forstår HVORDAN, jeg forstår ikke HVORFOR
Allan Vive Ivø
Allan Vive Ivøhar citeretfor 7 måneder siden
bevidst at fremkalde glemsel og derpå at glemme den selvsuggestion, man lige havde foretaget. Selve det at forstå ordet „dobbelttænkning“ krævede dobbelttænkning.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)