Bøger
Laura Gilliam

De umulige born og det ordentlige menneske

De umulige børn og det ordentlige menneske handler om etniske minoritetsbørns identitetserfaringer i den danske folkeskole. Den viser, at de etniske minoritetsbørn — stik imod skolens og lærernes intentioner om integration — oplever, at der er et skarpt skel mellem danskere og etniske minoriteter. Børnene føler, at den danske og andre nationale identiteter er hinandens modsætninger, og at de etniske minoritetsbørn laver ballade og er dårlige elever, hvorimod danske børn opfører sig pænt og er dygtige elever. Men hvorfor bliver nationale og religiøse identiteter så vigtige i folkeskolen? Og hvorfor ender især muslimske drenge i kategorien som skolens ballademagere?

Disse spørgsmål besvarer bogen gennem en analyse af skoleinstitutionen og børns identitetsopbygning omkring fællesskaber og kulturelle former. Her bliver det tydeligt, hvordan den danske folkeskoles ideal om “det ordentlige menneske” bringer begreberne om køn, nationaliteter og religion ind i samspillet mellem børn og lærere på en måde, som ikke fremmer integration.
714 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2009
Udgivelsesår
2009
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Citater

  Andreas Christensen Gjødvadhar citeretsidste år
  handler i forhold til, hvilken adfærd de mere eller mindre ureflekteret har erfaret som fornuftig ud fra deres position i uddannelsesfeltet
  Andreas Christensen Gjødvadhar citeretsidste år
  Pierre Bourdieus praksisteori. Denne
  Andreas Christensen Gjødvadhar citeretsidste år
  struktionen af kulturelle former og fællesskaber. I dette kapitel vil jeg forklare denne rolle nærmere og præsentere min tilgang til identitet, kulturelle former og fællesskaber, som alle er vigtige emner i den efterfølgende analyse af etniske minoritetsbørns identitetsforståelser og erfaringer i skolen.3
  Min tilgang er her, at folks identitet – eller rettere identiteter – ikke består i en særegen og konstant essens, men altid er det foreløbige resultat af en lang og kontinuerlig konstruktionsproces, som ethvert menneske gennemgår. Identiteter er konstruerede gennem interaktioner med andre mennesker, hvor man lærer om sig selv og disse andre. Det betyder også, at vores identitetsforståelser ændres, skifter fra kontekst til kontekst og præges af vores eget ‘identitetsarbejde’ og andres opfattelser af vores identitet. Folk kan dog ikke blot tilskrive os tilfældige identiteter, ligesom identiteter heller ikke kan vælges frit. Identiteter er afhængige af vores sociale position og bliver til og omformes som en del af den proces, hvor vi bliver til og omformes som personer. Således er identitet dialektisk forbundet med den sociale og kulturelle konstruktion af vores selv, af vores krop og tanke, af vores forståelser, praksisser og dispositioner. I
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)