Lone Frank

Mit smukke genom

  Louise Christina Pasgaard Petersenhar citeretfor 17 dage siden
  Bliver jeg ramt af brystkræft i en ung alder, eller skal jeg sluge piller for hjerte og blodtryk i årevis?
  Kirstenhar citeretfor 2 år siden
  handler interessen for genetisk information i bund og grund om – den handler om arv, historie, identitet.
  Dér sad jeg på en lummervarm hospitalsstue med det menneske, jeg elskede højere end nogen anden, og kunne bare vente på afslutningen. Og da det til sidst sker, da min far – min far – fra det ene øjeblik til det næste bare er væk, begynder én eneste klar sætning at kværne et sted bagest i mit hoved: Jeg er
  Nilab Sedighihar citeretfor 3 år siden
  Så hvem er jeg? Jeg er, hvad jeg gør med den forunderlige information, som er flydt gennem millioner af år gennem milliarder af organismer og endelig blevet betroet netop mig.
  Nilab Sedighihar citeretfor 3 år siden
  Epigenetikken er et af forskningens helt store buzzwords lige nu, og det skyldes især, at den ser ud til at kunne levere nogle eftertragtede forklaringer på, hvordan vores miljø griber ind i vores genetik.
  Nilab Sedighihar citeretfor 3 år siden
  i dag argumenterer jeg gerne for, at barndommen i det hele taget ikke kan lastes for hvad som helst, der går galt i livet. Eller godt for den sags skyld. Det er klart, at vi som børn er tvangsindlagt til de forældre vi nu en gang har, og den opdragelse de finder på at give os, og at begge dele kan være en prøvelse, mens de står på. Men på et tidspunkt overtager vi styrepinden selv. Og derefter er det i høj grad på eget ansvar.
  Thorkil Andersenhar citeretfor 3 år siden
  Miraklet er, at der foregår en elegant og trinvis transformation fra digital kode til en analog virkelighed. Gener gør ikke noget, de er bare. Men den information de indeholder, man kunne kalde det genernes idé, bliver omformet til det stof, biologiske ideer udføres i – nemlig protein. Proteiner er organismens arbejdsstyrke. Det er disse store klumpede molekyler som med deres bevægelige dele og biokemiske kapaciteter er i stand til at udføre alle de opgaver, livet kræver.
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Her interesserer vi os for adfærd og personlighed, fordi de også er risikofaktorer for psykisk sygdom. Vi begynder at se træk og facetter af personligheden, som leder hen mod en sygdomsfølsomhed. Noget af det bedst beskrevne er, at en høj grad af neuroticisme hører sammen med en tilbøjelighed til udvikling af depression
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Man skal ikke forstå det sådan, at forældre ingenting betyder – de kan såmænd sagtens give deres børn mén for livet med den måde de vælger at køre familien på. En prægning, som sagtens kan forme den måde man hele livet forholder sig inden for familien. Men som Nettle formulerer det: „Pointen er, at det ikke udstrækker sig til den voksne personlighed, som afkommet forholder sig til resten af verden med.“
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Hvis jeg skal sige det kort, er det sådan her: Der findes et samspil mellem nogle gener og nogle miljøfaktorer, som tilsammen bestemmer, hvem vi er som person. Vores ambition er at forstå de mellemstationer, som findes på vejen fra gen og miljø i den ene ende og adfærd og personlighed i den anden.“
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Jeg kan minde mig om, at gener ikke virker direkte på adfærd, men på nervesystemets processer. Arven er med til at sætte nogle rammebetingelser i den enkelte hjerne, javel, men der er samtidig tale om et uhyre plastisk organ, hvis kemi hele tiden påvirkes af, hvordan det bruges. Det svarer til at udvikle en slags mental hård hud på sin følsomme fysiologi.
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Angående din tilgang til verden, er det ikke tilfældigt, at du interesserer dig for naturvidenskab. Det er typisk for mennesker med en lav sympati-score. Hvis du havde ligget højt, ville du sandsynligvis have beskæftiget dig med et eller andet humanistisk.“
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Overordnet er personligheden, når den måles i Big Five test, omkring 50 procent arvelig, og ifølge en stor analyse af de foreliggende tvillingestudier ligger niveauet for de enkelte dimensioner og svinger fra 42 procent for venlighed til 57 procent for åbenhed.[3]
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Psykolog Daniel Nettle er inde på noget af det samme, men giver det en drejning. I bogen Personality – what makes you the way you are fra 2007 taler han for, at miljøets indflydelse på vores personlighed især handler om verdens reaktion på os.
  Hvordan vi ser ud og hvor opvakte vi er, betyder noget for, hvordan vi bliver mødt, og de andres reaktion reflekteres tilbage og bliver inkorporeret i vores personlighed.
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Man oplever ganske ofte, at psykoterapi giver ændringer i personligheden. På den anden side ser man typisk, at store livsbegivenheder ikke påvirker personligheden. Det er snarere din personlighed, der farver den måde sådan en begivenhed påvirker dig. Sorg for eksempel. Jeg mener, at personligheden i høj grad bestemmer, hvordan sorgen over at miste andre mennesker udspiller sig hos den enkelte.“
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  deciderede personlighedsforstyrrelser. Den har blandt andet vist sig i en nok så interessant undersøgelse, hvor amerikanske forskere pegede på en sammenhæng mellem diagnoser af ti kliniske kategorier for personlighedsforstyrrelser og en Big Five-profil.[1] Man kunne altså tage en patient og alene ud fra vedkommendes diagnose forudsige linjerne i, hvordan han eller hun ville score i en femfaktortest.
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Set over et livsforløb kan man konstatere, at niveauet af både neuroticisme, ekstroversion og åbenhed går ned, mens venlighed og samvittighedsfuldhed på den anden side stiger en anelse. En observation der passer meget godt med det gamle ord om, at vi bliver mildere med tiden og i det hele taget „sliber kanter af“.
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  universitetsstuderende og kunne slå fast, at deres score på dimensionen samvittighedsfuldhed var bedre til at forudsige deres fremtidige karaktergennemsnit, end den adgangsprøve de havde taget for at komme ind på studiet.
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  netværk, og i det hele taget komme ud for negative begivenheder. Det antyder med andre ord, at en del af de gener, som øger din risiko for depression, virker ved at give dig en tendens til besværligheder i menneskelige relationer.“
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Tja, man ved en smule på en indirekte måde. Vi har lavet tvillingestudier, som ser på trækket neuroticisme, som er ret tæt koblet til følsomhed for depression. Og denne neuroticisme øger din risiko for at have en lav grad af social støtte, have et dårligt
  Mikkel Jensenhar citeretfor 4 år siden
  Det var ikke genet i sig selv, men en eksplosiv cocktail af biologisk arv og opvækstvilkår.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)