Sigrid Riise

Sigrid Riises bedste råd om børneopdragelse

  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Den lille er nødt til at forholde sig til, at den store har nogle færdigheder og er den stærkeste, og det er faktisk udmærket, at børn lærer at forholde sig til, at nogle er stærkere end andre. Det er en evne, det er svært at få lov til at udvikle i en tid, hvor børn altid er overvåget af voksne, der altid løser deres problemer ud fra retfærdighedsprincippet.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Der findes også mange lette spil, som børn kan klare sammen eller med voksne som medspillere. Spil får børn til at koncentrere sig, og så hjælper det dem til at lære at tabe. Mange voksne lader af misforstået godhed ofte børn vinde.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Nu er børns hukommelse meget kort, så forbud mod sprogbrug skal nok gentages en del gange. Det er en god måde at lære børnene, hvordan man opfører sig i forældrenes selskab. Det kan også have en afsmittende
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Jeg forstår ikke helt, hvorfor de ældste vuggestuebørn og børnehavebørn altid skal dele deres legetøj eller andre kære ting med kammerater eller søskende. Det er det eneste alderstrin i hele livet, hvor mange mener, at det er godt. Efter min mening er det helt i orden, at de vil passe på deres kære ting eller holde dem for sig selv i ren egoisme.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Mange forældre vil opleve, at deres børn ikke vil med hjem, når de kommer for at hente dem. Det kan få forældre til at tro, at børnene hellere vil være i daginstitutionen. Det er slet ikke tilfældet. Det skyldes heldigvis noget så enkelt, at børnene holder mest af deres forældre og benytter denne metode til at bringe sig i centrum. Forældrene kan efter tid og lyst bruge lidt tid på den “leg”, men det er selvfølgelig dem, der bestemmer, hvornår man går.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Børnehaven udfører meget godt arbejde for børnene, men børnenes forældre har også vigtige opgaver i forhold til børnehavebørnene. Børnene vil gerne fortælle om deres mange oplevelser. Hvis forældrene eller andre voksne spørger, giver det ofte ikke megen respons. Derimod fortæller de en masse, når de selv har lyst. Forældrene bør jo naturligvis have tiden til at sætte sig ned og høre efter. Er det muligt, så sluk mobiltelefonen, og lyt. Siger man f.eks.: “Vent til vi kommer hjem”, vil børnene føle sig afvist. Når de så er kommet hjem, har børnene ofte mistet lysten til at fortælle eller glemt, hvad de ville fortælle.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Ufrivillig natlig vandladning er en lidelse omgivet af mange myter og med tilsvarende mange forskellige behandlingsforsøg i tidens løb. De fleste af teorierne om natlig vandladning har desværre givet børnene problemer. Meget udbredt har det været at betegne det som en nervøs lidelse. Spørgsmålet er nok nærmere, om det mon ikke var den måde, problemet blev tacklet på, der gjorde børnene nervøse?
  I dag hersker der bred enighed om, at de fleste børn med ufrivillig natlig vandladning ikke producerer tilstrækkeligt af hormonet minirin, som sørger for at reducere urinproduktionen, når vi sover.
  Der findes forskellige behandlinger mod ufrivillig vandladning om natten. Disse behandlinger bør aldrig startes før 7-års-alderen, fordi det kræver en vis modenhed af barnet. Behandlingen kan nemlig ikke gennemføres uden barnets aktive medvirken. Barnet skal også selv have et ønske om at ændre på tilstanden. I øvrigt forsvinder lidelsen ofte af sig selv inden 7-års-alderen.
  Man bør altid henvende sig til praktiserende læge, der så henviser til,
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Vågner børnene op efter at have drømt noget uhyggeligt og ønsker at blive trøstet, skal de have lov til det – uanset hvad klokken er. Mange børn med mareridt vågner ikke rigtigt op; de kan sidde ret op og ned med vidtåbne øjne uden at være til at få kontakt med. De skal imidlertid ikke vækkes, for forældrene kan hurtigt blive en del af mareridtet og en af fjenderne.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Vælger man nu at anvende modellen med at sige nej og blive vred, giver man børnene fortrinlige våben mod forældrene. Hver gang de ønsker at være i centrum, stiler de fleste børn hen mod en af de ting, der får forældrene til at råbe op.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Det er hverdagsagtige scenarier i supermarkedet eller ved spisebordet, hvor barnet tilsyneladende inddrages i beslutningerne, men alligevel ofte ender med at blive stemt ned, fordi den voksne allerede på forhånd har bestemt, hvordan tingene skal være.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Husk, at ingen udvikler sig motorisk ved at blive skældt ud eller få anvisninger på, hvordan det gøres. Børns evne til at iagttage er til gengæld fint udviklet. Jeg har set mange børn være udmærkede til at spise med kniv og gaffel ved 2-års-alderen, men det kræver forståelse, enighed og tålmodighed fra forældrenes side.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Småbørnene spiser naturligvis selv, og når de er omkring 3 år gamle, er det tid til at prøve opøsningens vanskelige kunst. Uanset om en af forældrene eller barnet selv har øst op på tallerkenen, må man aldrig presse et barn til at spise op.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Selv om det i sidste instans er forældrene, der sætter punktum for konflikten eller den frustrerende leg, barnet er i gang med, så gælder det om at være fleksibel. 1-årige (og mange ældre børn for den sags skyld) har brug for voksne, der også er parate til små kompromiser. I en sådan konflikt skal der aldrig være vindere eller tabere. Et barn, der altid oplever sig selv som taber, får meget ringe selvværd, og det er ikke særlig heldigt.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  Hvis et barn gang på gang nægter at komme i tøjet om morgenen, kan der være tale om en reel magtkamp. Magtkampen handler ikke så meget om selve tøjet som om en rutineoplevelse, der i barnets univers har vist sig at være en glimrende måde at få de voksnes opmærksomhed på. Velmenende formaninger som: “Kom nu, du kan nok forstå, at man skal have tøj på udenfor om vinteren ...” fra far, mor eller en tredjeperson hjælper sjældent på barnets lyst til at komme i tøjet. Et barn, der befinder sig i hjertet af en magtkamp, giver ikke så let op – og i stedet for at overbevise barnet kan den pædagogiske tale trække pinen ud og forlænge processen.
  Tøjet skal på, og nogle gange kan det være en hjælp at aflede barnet. Men metoden er langtfra altid effektiv. I stedet kan det undertiden være nødvendigt at gøre kort proces og klæde barnet på trods vilde protester. Barnet må godt opfatte, at nu kan den kamp ikke trækkes længere ud.
  Tina Have Lundgaardhar citeretfor 4 år siden
  igen og igen, må den voksne aldrig give efter for barnet (medmindre det drejer sig om en sag, der ikke betyder noget). At udvise udholdenhed og konsekvens hører med, når man påtager sig det ansvar, der unægtelig hviler på forældres skuldre. Som far eller mor er det vigtigt, at man ikke giver op og vedtager, at den og den situation kan man bare ikke klare. Selvfølgelig kan I klare det, det hører med til at være ansvarlige forældre.
  Hvad kampzonerne angår, så er de med største træfsikkerhed altid koncentreret om forældrenes ømme punkter. Netop derfor er det vigtigt at få dem gjort til neutralt territorium igen. Afled barnets opmærksomhed fra den vrede, det giver udtryk for, og hjælp barnet til at flytte opmærksomheden over på noget andet.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)