Sneleoparden, Peter Matthiessen
Bøger
Peter Matthiessen

Sneleoparden

Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
En gammel kone chanter, mens hun med sin ene indtørrede hånd ælter mørke elfenbensperler, og med den anden får en ældgammel bedemølle af sølv og kobber til at snurre
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Alle toppe er hyllet i skyer, og lige under de hvirvlende skymasser hersker en hvid stilhed
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
AGGRYET KASTER EN LYSERØD KOBBERGLØD over de luftige bregner mellem egestammerne, men under opstigningen viger bregnerne for gråskæggede lavarter. I over tre tusind meters højde lukker skyerne sig igen, og der kommer spredt regn
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
hvis pælerod trængte sig dybere og dybere ned i jorden.
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
alle forsvarsværker var faldet bort, og alverdens nattevinde for hylende igennem hende
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Det er loven … Det eneste meningsfyldte liv er det, der – absolut og ubetinget – forsøger at føre den indre lovs principper ud i livet … For så vidt som et menneske er troløst mod sit eget væsens lov – så vidt har han forsømt at virkeliggøre meningen med sit liv
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Den hellige gral er det, zenbuddhismen kalder vor egen »sande natur«; ethvert menneske er, i sidste ende, sin egen frelser.
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Den samme umiddelbare forening med den afbildede genstand tilstræbes i Japans dristige Sumi-maleri – et markant udtryk for zenkulturen, idet det at gøre sig til et med alt, hvad man foretager sig, er et virkeligt skridt på »Vejen«.
Forunderligt nok regner vi det for en selvfølge, at trangen til at overleve, angsten for døden, må afskære os fra den rene og uformidlede værens lykketilstand, hvori kroppen, sindet og naturen bliver et. Og denne reducerede oplevelsesevne, vor flugt fra betagelsen, vort krabbeskæve tilbagetog fra det fritsvømmende liv til trygge sprækker, selve vor fortvivlede fornemmelse af, at livet passerer forbi, uden at vi lever det, afspejler sig i glædesløs forplantning, i pengenes ætsende ødelæggelse, i vor hæslige tilsvinen af den jord, det vand og den luft, hvoraf vi er kommet.
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Våde til skindet
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
5. oktober
VI BRYDER OP VED DAGGRY i spredt regn, der fortsætter hele formiddagen
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
GS sidder dybt hensunken i egne tanker
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
så slingrer han videre ad stien op gennem den stejle klippeslugt
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
en vis undselig varme skinner igennem især når han taler om krager og svin
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Ifølge zen kan selv ærbødigheden for Buddhas »gyldne ord« stille sig i vejen for den endelige erkendelse; deraf zenudtrykket »Dræb Buddhaen!« Universet selv er den hellige skrift ifølge zen, der opfatter religion som hverken mere eller mindre end erkendelsen af det uendelige i hvert eneste nu.

Hvor forunderligt, hvor mystisk!

Jeg bærer ved, jeg henter vand.
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Den, der ifølge overleveringen grundlagde ch’an buddhismen (på japansk: zen) var Bodhidharma, en fremragende lærer i den lange række af Sakyamunis disciple, der bragte læren fra Indien til Kina 527 e. Kr. Måske under indflydelse af den enkle kinesiske taofilosofi (»tao« betyder »vejen«), opfordrede den intense »blåøjede munk«, også kaldet »murbetragteren«, sine tilhængere til at ignorere de etablerede religioners sekteriske skismer, de prunkfulde skrifter, den voksende masse ikoner og præstelige rekvisitter, og vende tilbage til den dybe meditation, der havde banet Buddhaens Vej. Under inspiration af en række store mestre indgød zenbuddhismen (hvis første kinesiske patriark var Bodhidharma) al orientalsk kunst og kultur den asketiske enkelhed, der er dens kendetegn. Ifølge zen kan selv ærbødigheden for Buddhas »gyldne ord« stille sig i vejen
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
Og dog gør dette intet skår i deres værdighed, for de tjener dig for tjenestens egen skyld – det er arbejdet, ikke herren, de passer. Som gode buddhister ved de, at det er selve handlingen, ikke dens resultat eller belønning, der er det afgørende, at det at tjene på denne uselviske måde er identisk med frihed. Deres tro på karma – dette begreb om årsag og virkning, der løber gennem både buddhisme og hinduisme (og kristendom med for den sags skyld: Som I høster, skal I så) – gør, at de er tolerante og aldrig dømmer andre, for de ved, at onde gerninger vil få deres straf uden ofrets mellemkomst
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
I gadens ælte kryber
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
står værdig og alvorlig
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
lægger hovedet på skrå for at tage os nærmere i øjesyn og spørger, om vi har lyst til at
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 2 år siden
for den nepalesiske regering er overordentlig ømfindtlig med hensyn til alt, hvad der
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)