Bøger
Johannes V. Jensen

Vor Oprindelse

„Vor Oprindelse“ skildrer Menneskehedens Opstigning fra den første Urtid, som taber sig i Naturhistorien, gennem de forhistoriske Perioder. Det er de ældste Stadier og Retningen op gennem de øvrige, der er Tyngdepunktet i denne Bog om, hvem vi er, og hvordan vi er blevet det, vi er.

Bogens 17 Afsnit hedder: Historie og Udvikling — Fra Skoven til Byen — Menneskehedens Memoirer — Kasteren — Manden med Køllen — Naturens Skole — Den første Smed — Hulebeboeren — Rensdyrtiden — Flintteknikens Kulmination — Det primitive Menneske — Skytten — Hyrden — Agerdyrkeren — Spredningen — Samfundsdannelsen — Hvem vi er.

Den Opgave, Johannes V. Jensen har haft for Øje, er, som han siger i en Efterskrift, at skildre Menneskehedens Oprindelse, undersøgt gennem Haandens Spor. Det er det samme Emne, som han har skildret i digterisk Form i Romanserien „Den lange Rejse“, men iøvrigt slutter „Vor Oprindelse“ sig nær til Skrifter som „Æstetik og Udvikling“, „Evolution og Moral“, „Dyrenes Forvandling“, „Aandens Stadier“ og „Det Blivende“. Studierne til Bogen har strakt sig over syv Aar, og gennem en Række Radioforedrag om „Arbejdets Historie“ har Johannes V. Jensen paa Forhaand givet en Prøve paa Emnets Art.

I „Vor Oprindelse“ fortæller Johannes V. Jensen om Menneskets gradvise Erobring af Civilisationen paa en saadan Maade, at man ikke kan undgaa at rives med. Det er Menneskehedens Memoirer, han har skrevet, og derfor vedkommer Bogen enhver af os.

GYLDENDAL
312 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2016
Udgivelsesår
2016
Forlag
Gyldendal
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)