Jan Løhmann Stephensen

Kreativitet

  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Vær kreativ! Hvilket jo i sin essens kræver, at vi alle sammen skal være unikke. Alle skal skille sig ud. Alle skal kunne genskabe sig selv og sine omgivelser. Ingen skal kende eller acceptere sin plads.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Brians krav om, at hver og én bare skal ”være sig selv”, minder mig om den måde, vi taler om kreativitet på i dag. Vi har gjort den til et generelt imperativ. En aktivitet, som vi skal udøve. Og som vi skal være. Et diktum, lidt ligesom hos Augustin.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  I dag tænker vi lidt anderledes. Mange af os har klare forventninger om et tilfredsstillende, ja, måske endog lykkeligt og altopslugende arbejdsliv. Et arbejdsliv, hvor vi kan komme til at udfolde os selv som hele, gerne kreative, mennesker.
  For mange af os er chancen for at kunne leve af vores kreativitet en drøm, vi er villige til at investere meget i
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  kunne forene interesse og pligt. Fornøjelse og forretning. Kreativitet og arbejde. At være kreativ.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  tyske sociolog Andreas Reckwitz indleder sin bog Opfindelsen af kreativiteten fra 2010
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Arbejdet er på vej ind i en fase, hvor kreativitet er den væsentlige produktionsfaktor. Og denne udvikling peger ifølge Institut for Fremtidsforskning i retning af et arbejdsliv, som gør det muligt at realisere os selv som mennesker i og gennem vores arbejde. Fremtidens arbejde, lyder argumentet, opfylder vores behov for at udleve den kreativitet, som gør os til mennesker.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  kreativitet som en åbenbaring, der bare kommer til os. Kreativitet er en proces, hævdede Edison, som mest af alt består af hårdt arbejde i vores ansigts sved.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Edison selv beskrev engang genialitet som ”1 % inspiration og 99 % perspiration”.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Hans kreativitet ligner faktisk mest Augustins religiøse ide om Skaberen. Den heroiske iværksætter, som pludselig introducerer en færdig forretningsidé eller vare, som radikalt kuldkaster markedet og frembringer den kreative destruktions storm. Og vel at mærke helst i form af et produkt, som man kan få de immaterielle rettigheder til; altså patenter, trademarks eller copyright.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  britiske teknologihistoriker David Edgerton utrolig innovationscentrerede
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Som Schumpeters ordvalg afslører, er kreativiteten i denne henseende en vigtig allieret. Den nedbryder gamle strukturer og tankegange og udløser dermed kriser, så noget nyt kan vokse frem. Nye ideer, produkter eller forretningsmodeller betyder, at de gamle ikke længere er levedygtige og sygner hen. Tænk bare på de diskussioner, som for tiden fylder meget: Uber versus den traditionelle taxabranche. Airbnb versus Cabinn og D’Angleterre. Nye, digitalt drevne forretningsmodeller, som udfordrer og truer med at udslette gamle erhverv og veletablerede modeller for arbejdsmarkedet.
  Vi oplever faktisk selv kreativ destruktion på næsten daglig basis
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Joseph Alois Schumpeters idé om ”den kreative destruktions evige storm”, som er kommet på mode, et halvt århundrede efter han fremsatte teorien.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  mere kreativitet i vores liv, ikke mindre.
  Vi anser også stadig kreativitet som synonym med frihed. Men nu i langt højere grad på en måde, hvor vi kobler den sammen med ideer om økonomisk vækst, teknologisk udvikling og ikke mindst om forandringens nødvendighed. Og så er vi tilbage ved innovation. Virksomhederne og det enkelte menneske, ja, hele menneskeheden, skal forandre, genopfinde og genskabe sig selv og sin verden. Men det kræver kreativitet.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Det er dog ikke noget, vi bare lige kan kaste os over under de givne vilkår, lyder det fra Marcuse og kompagni. Kreativitet er det, vi kan kæmpe eller snige os til, i sprækkerne og i mellemrummene i en hverdag, som ellers er koloniseret af den økonomiske rationalitet, som en akademisk standardfrase kunne lyde. Eller også kan vi politisk tilkæmpe os retten til at integrere kreativiteten i hverdagens arbejde. Det handler om, skriver den græsk-franske filosof Cornelius Castoriadis, ”at bringe poesien ind i arbejdet”.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Den fri, bevidst skabende aktivitet er derimod essentielt menneskelig og adskiller os fra andre arter. Kreativitet rimer
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  I dag opfatter vi nemlig kreativiteten langt mere ledelsesegnet, hævder Bilton. Ledere kan ikke længere nøjes med at rekruttere kreative individer for at få mere af den eftertragtede kreativitet. Nej, de skal i stedet lære at orkestrere kreative processer blandt ganske almindelige mennesker i forbindelse med deres relativt almindelige gøremål.
  Og det er her, jeg i hvert fald selv mærker en vis skepsis melde sig. For når kreativiteten bliver ledelsesegnet, bliver lederne også endnu mere relevante og vigtige. Og de eksperter, der skriver vejledninger om den ideelle ledelsesstil, sætter dermed også sig selv i en mere fordelagtig situation. Der er ganske enkelt et større marked for bøger, der siger: ”Ja, du kan lede dig frem til mere kreativitet, bare gør sådan her”, end for faglitteratur, der siger det modsatte, nemlig at kreativitet er mystisk, utilregnelig og umulig at sætte på formel.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Lederen kan lede os frem til kreativitet, lyder det i dag. Den britiske kreativitets- og organisationsforsker Chris Bilton mener, at vi har skiftet fra en ”heroisk” forståelse af kreativitet til en ”strukturel”. Det vil sige, at der rent praktisk også er sket en forandring i, hvordan vi praktiserer og anerkender kreativitet.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Den idé ændrer også ledelsesopgaven i forbindelse med arbejdet. Bilton har afdækket, hvordan vi nu retter vores opmærksomhed i ledelsesarbejdet bort fra individuelle evner og hen mod de sociale og organisatoriske rammer, mod processer og systemer.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Kreativitet opstår mellem mennesker, gerne i konkrete rum.
  Charlotte Vrist Petersenhar citeretfor 2 år siden
  Men det er faktisk værd at bemærke, siger Bilton, at vi nu kan fremelske kreativitet med velkendte ledelsesredskaber. Nemlig gennem forandringer af arbejdets procedurer, strukturer og processer, gennem omfordeling af ressourcer som tid, materialer og rum, og gennem sammensætningen af teams, der er præget af forskellige personlighedstyper og evner. Det handler ikke om at rekruttere lutter creatives, tværtimod.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)