Den effektive leder, Trine Kolding
Bøger
Trine Kolding

Den effektive leder

Læs
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
udføres på bestemte tidspunkter. Der er skemalægning, medarbejdersamtaler, eksamensplanlægning, regnskaber, bestyrelsesmøder osv. Samtidig har vi de opgaver, som er affødt af handlingsplanerne. Flere af opgaverne skrives ind i årsplanen ud for den måned, de skal effektueres i, og ud for den ansvarlige person i ledelsesgruppen. Det er et enkelt og meget effektivt værktøj til at give et samlet overblik over alle årets opgaver, som samtidig sikrer, at ansvarsfordelingen er helt klar.
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
For at vi kan bevare overblikket og samtidig overskue alle opgaverne bruger vi endnu et vigtigt ledelsesredskab: Årets gang på FG. Årets gang er en årsplan, der måned for måned beskriver ledelsesopgaverne og deres fordeling i ledelsesgruppen. Driften af et gymnasium er karakteriseret ved en cyklus baseret på skoleåret. Hvert år skal en prædefineret række af opgaver udfø
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
I mit team når vi altid vores mål til fulde og lidt til. Den benzin, der driver motoren, hedder de rigtige mennesker, klare mål, stærke incitamenter og maksimal frihed for den enkelte. Du skal som medarbejder vide, at du er super god, at vi kan lide dig, og at vi står bag dig i ét og alt. Det er, hvad det handler om, når vores målopfyldelse skal sikres.“
Planer skaber overblik
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
Sidder du fast i en rolle, som du eller andre har defineret? Tør du udfordre den rolle? Eller skal der et mere radikalt miljøskifte til?
• Hvad vil det kræve af dig at blive fuldblods tidsstyrer? Og er du parat til at leve med konsekvenserne?
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
en oplever du i dag, at en del af din tid er styret af andre, og er momenter af denne situation utilfredsstillende, er der kun én mulighed: Du må gøre noget anderledes. Du skal turde udfordre eksisterende strukturer og normer og sætte spørgsmålstegn ved formål og mål med de opgaver, der finder vej til dit skrivebord eller din indbakke. Ellers lader du andre tage magten over din kalender. Når man analyserer ledernes udsagn og adfærd, kan man koge opskriften på en 40 timers arbejdsuge ned til:
1. Gør dig fri af andres meninger og forventninger.
2. Synliggør dine resultater, så der ikke hersker nogen tvivl om, at du leverer varen – uanset timetallet.
3. Effektivisér din tid.
Til at opsummere kapitlet er her en række punkter til refleksion:
• Hvem styrer din tid, dit arbejdsliv og i sidste ende dig?
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
-60 timer. Efter et stykke tid bliver jeg træt og begynder at være ligeglad med mine omgivelser. Overskuddet til andre og lige så vigtigt til mig selv forsvinder, og min generelle trivsel styrtdykker. Så jeg ved godt, hvad det rigtige for mig er.
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
Alt, hvad vi taler om, knytter an til, at både hun og medarbejderne skal trives. Og en væsentlig bestanddel af trivslen er en fornuftig arbejdstid, hvor der er tid til at restituere og lade op. D
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
nødsaget til at fortælle andre, hvad man synes, de skal og bør gøre, jo mindre hviler man i sig selv. Jeg synes heller ikke, at andre nødvendigvis skal gøre ligesom mig, for folk skal finde den model, der virker for dem.“ Afslutningsvis fortæller Henrik, at han bevidst arbejder med at kunne acceptere andre menneskers holdninger og samtidig sige nej. „Et nej kan i den sammenhæng godt være et ja. Jeg siger ja til dem og deres meninger, men jeg fravælger at gøre som dem. Vi er tilbage ved vigtigheden af at vælge den model, der fungerer for mig. Uanset hvad andre måtte mene og tænke,“ siger han.
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
Det er nødvendigt at hvile i sig selv. Min oplevelse er, at jo mere man føler sig nødsa
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
med at leve op til er jo en folkesygdom. Vi prøver hele vores tilværelse at leve op til vores forældre, vores partner, vores arbejdsplads, ja sågar vores børn. Men det ender ulykkeligt. Hvis du prøver at gøre alle andre tilfredse, bliver du ikke selv tilfred
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
hvis du vil ændre på din arbejdsmæssige situation, er du også nødt til at ændre på dit mindset. Og deri ligger en kæmpemæssig udfordring i at definere og forankre et personligt tankesæt, der ikke er styret af andres holdninger og forventninger.
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
• Hvad vil jeg?
• Hvad vil jeg ikke?
Dernæst skar Rolf alle møder på en time ned til en halv time for at frigøre noget tid i sin hårdt belastede mødekalender. Han reserverede 20 procent af sin egen kalender til opsamling, refleksion og forberedelse. Noget af den afsatte tid til selvrefleksion brugte han til at komme behagesygen og behovet for anerkendelse til livs. Som leder kan du ikke behage alle, og Rolf mærker en større ro og en frigørelse af tid og energi, efter at han har skruet ned for det behov.
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
man spørger sig selv:
• Hvorfor arbejder jeg?
• Hvad skal jeg leve op til?
• Hvem eller hvad skal jeg tilfredsstille?
„I sidste ende handler det vel om, hvorvidt man vil eller ikke vil underkaste sig de spilleregler, man møder i sine omgivelser,“ slutter han.
Jeg må gøre noget anderledes
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
Et rolle- og miljøskifte på flere planer var altså medvirkende til, at Thomas fik arbejdstiden ned fra op imod 100 timer om ugen til en såkaldt normal arbejdstid på 37 timer. For Thomas handler evnen til at være tidsstyrer om at turde vælge at leve det liv, man gerne vil, og han fore
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
Er altid tilgængelig
• Lader sig ofte afbryde
• Besvarer mails med det samme og ofte på alle tider af døgnet
• Målene er ikke altid klare
• Siger ja til de fleste opgaver og møder
• Løser opgaverne i den rækkefølge, de kommer ind
• Udskyder ofte planlagte opgaver til fordel for hasteopgaver
• Lader sig ofte styre af andres forventninger og deadlines
• Laver de fleste opgaver selv
• Kontrollerer uddelegerede opgaver
• To do-listen er snarere en ønskeseddel end udtryk for egentlig prioritering
• Planlægningen holder sjældent
• Arbejder ustruktureret og springer fra opgave til opgave
• Udskydelsesadfærd forekommer tit
• Ofte bagud
• Forsøger at stille alle tilfredse
• Udmattelse og magtesløshed opleves jævnligt
• Prioriterer og planlægger uforstyrret tid
• Styrer og reducerer mængden af afbrydelser
• Målene er altid klare
• Opgaver løses i prioriteret rækkefølge, og ikke alt er vigtigt
• Nogle hasteopgaver skyldes dårlig planlægning og skal honoreres derefter
• Stiller spørgsmål og afstemmer løbende forventninger
• Siger nej til møder og opgaver uden klart formål og mål
• Siger nej til opgaver med urealistiske deadlines eller mangelfulde informationer
• Tidsrealistisk
• Forholder sig kritisk til værdien af opgaven
• Uddelegerer og lader beslutningskompe
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
Jeg ved, hvad der skal til for at nå målene, jeg lægger en plan, og så sørger jeg for at gøre det, der skal til. Det er præcis den måde at arbejde på, der gør, at det er mig, der bestemmer over mit arbejdsliv: At jeg strukturerer, planlægger og prioriterer. Og så vil der altid være nogle ting, man ikke når eller ikke kommer i bund med
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
af andre og deres forventninger og hasteopgaver. De vil selv have magten over deres tid og kalender i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre.
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
De vil ikke lade sig styre
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 7 måneder siden
Når Mette beskriver sine værdier, indkredser hun samtidig den kompetence, alle 20 ledere har til fælles: At være tidsstyrer i stedet for at være tidsstyret.
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen Boseihar citeretfor 8 måneder siden
Jeg må ikke være flaskehals for andre, så mit fokus ligger altid på, hvordan jeg bedst muligt bidrager og befordrer mine medarbejdere til at skabe udvikling og resultater. Det betyder, at jeg så vidt muligt prioriterer at være til rådighed for dem. Til daglig deltager jeg i en del møder, så når jeg er i området, sørger jeg for at være tilgængelig.“
Agnes sidder selv i det åbne kontormiljø sammen med medarbejderne for at kunne være både synlig og tilgængelig, og de tilhørende mødelokaler bruges så vidt muligt kun til møder eller en-til-en-samtaler.
„Indimellem sætter jeg mig ind i et mødelokale, hvis jeg har særligt brug for arbejdsro, men ofte ender det alligevel med, at jeg bliver afbrudt
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)