28Læsere8Boghylder
0Vurderinger
49Citater

Citater fra »Fra folkestyre til markedsdemokrati« af Tim Knudsen

christianlester
christianlesterhar citeretfor 2 måneder siden
verige havde man næsten 10 gange så mange akademiske hjælpere for hele Riksdagen. Her har man – i overensstemmelse med Sveriges mere kollektivistiske demokratiforståelse (Knudsen 2003) – altid foretrukket at have en langt større fælles støtte til parlamentet, men en mere beskeden støtte til partigrupperne. Og man har en meget beskeden hjælp til det enkelte medlem (Madsen & Manniche 1999).
Det betyder, at hjælpen ikke bruges til at profilere enkeltmedlemmer eller partigrupper, men den arbejder sagligt med at analysere problemer. Men også svenske parlamentarikere har imidlertid problemer med at overkomme arbejdet – der har været historier om, at de samme embedsmænd skrev taler for flere forskellige partiers ordførere, fordi parlamentarikerne ikke selv kunne overkomme det. Resultatet er det iscenesatte demokrati. Det er altså et problem at finde en god balance mellem hjælp til den enkelte, hjælp til grupperne og hjælp til parlamentet som helhed
christianlester
christianlesterhar citeretfor 2 måneder siden
Politikkens overordnede linjer og prioriteringer fastlægges ikke længere så meget i de enkelte sektorer, men i processer og brydninger på tværs af centralforvaltningen. Det foregår i en inderkreds af politikere og embedsmænd, som højest inddrager en mindre del af folketingsmedlemmer, herunder regeringspartiernes politiske hovedordførere og formænd i folketingsgrupper samt – under mindretalsregeringer – enkelte af de partiledere, som ikke sidder i regering
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
Partier som f.eks. Dansk Folkeparti, der udsprang af et skattenægterparti og var EU-modstander, har ændret sig til at blive en slags simili af 1950’ernes Socialdemokrati og har accepteret medlemskabet af EU
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
designerpolitik, eventuelt i form af “kontraktpolitik”
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
Internettet skaber for dets brugere individualiserede “sammenzappede” virkelighedsbilleder. Samlet set er udviklingen af mange parallelle virkelighedsbilleder fremmet
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
medierne. Denne type metajournalistik fremkommer ofte som “politisk analyse” eller “kommentarer” i dansk presse
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
Udviklingen fremmer designerpolitik, hvor
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
Teorien legitimerede, at topembedsmænd i f.eks. Finansministeriet påtog sig at holde igen over for særinteresserne, der satte sig igennem ikke blot i de politiske partier, men også i fagministerier, som hver især tog sig af forskellige udsnit af befolkningen.
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
ikke var et individ længere. Individet med en uforanderlig kerne var forvandlet til et situid, den flydende og foranderlige mennesketype
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
Frigørelsen fra fortiden var så omfattende, at fremtidsforskere erklærede, at individet slet
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
Statsministeren havde med deltagelsen i Irak-krigen investeret i en støtte til USA og Storbritannien, men han fik ikke meget igen.
christianlester
christianlesterhar citeretfor 6 måneder siden
for den aktivistiske udenrigspolitik.
Statsministeren havde med deltagelsen i Irak-krigen investeret i en støtte til USA og Storbrit
Line Skov Rodkjær
Line Skov Rodkjærhar citeretfor 2 år siden
Disse ressortændringer har efterladt det i forvejen magtfulde Finansministerium som dansk centraladministrations totalt dominerede magtbase. Det må mere end bekymre. Det er direkte farligt. Finansministeriets naturlige opgave er at vogte, at de andre ministerier ikke i økonomisk forstand handler uforsvarligt. Det skal være vogteren. Men nu er det blevet mere end det. Og det magtmæssige problem i ethvert samfund: Hvem skal vogte vogterne, er nu blevet et klart dansk problem (Lund-Sørensen 2001:13 f.).
Line Skov Rodkjær
Line Skov Rodkjærhar citeretfor 2 år siden
Med Finansministeriets optur blev økonomismen ophøjet til statsreligion.
Line Skov Rodkjær
Line Skov Rodkjærhar citeretfor 2 år siden
Filosofien i Finansministeriet er, at samfundsinteressen fortolkes økonomisk; at den kollektive interesse går ud på, at landet som helhed har en sund økonomi (L. Jensen 2003:184).
Line Skov Rodkjær
Line Skov Rodkjærhar citeretfor 2 år siden
De er ikke vidensministre, de er i bedste fald holdningsministre, som er dybt afhængige af embedsmændenes viden.
Sif Holst
Sif Holsthar citeretfor 3 år siden
Sammenfattende kan vi sige om partisystemet,
at det er blevet mere ustabilt i sammenligning med perioden før 1973
at det er blevet fordoblet i et system ved folketingsvalg og et andet ved EU-valg og EU-afstemninger
at der siden 2001 er tendenser til nedbrydning af normen om samarbejde “hen over midten”. Det er en logisk konsekvens af den voksende tendens i partierne til at formulere sig i simple dualiteter og af blokpolitik. Det sidstnævnte undergraver deltagerdemokra tiets idealer.
Sif Holst
Sif Holsthar citeretfor 3 år siden
Det er forenklende, når partiteoretikere siger, at partierne “styrer” politisk. Det er ikke “partierne” – forstået som massen af medlemmer – der træffer de endelige beslutninger i de folkevalgte organer. Det gør de valgte partirepræsentanter. De menige partimedlemmer har ingen garanti for deltagelse, endsige indflydelse. Og blandt de valgte repræsentanter er det kun en lille inderkreds, som får indflydelse på meget væsentlige beslutninger og den overordnede strategi. Der foregår meget lidt ideudvikling i moderne partiers medlemsskare, som har praktisk betydning. Det viser sig bl.a. ved, at partier ved regeringsmagten og borgmestre støtter sig mere på embedsmænd og professionelle rådgivere end på partikammerater. Et moderne parti er et mediefænomen. Det har en stærk professionel ledelse, som i samspil med medierne fastsætter den politiske dagsorden.
Sif Holst
Sif Holsthar citeretfor 3 år siden
Partierne har politisk bevæget sig mod den fordelingspolitiske midte. De er blevet kommercialiserede mæglere mellem befolkning og statsapparat. Partiprogrammer og ideologier er blevet mindre væsentlige og erstattet af få kampagnetemaer. Partierne er organisatorisk præget af at fungere som en medie- og markedsorienteret salgsorganisation.
Sif Holst
Sif Holsthar citeretfor 3 år siden
Vi har fået mindre, professionaliserede og i høj grad statsfinansierede politiske partier, som byder sig til med særtilbud og slagvarer i konkurrence om vælgernes gunst. Kontakten til vælgerne går gennem medierne.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)