Walden, Henry David Thoreau
Bøger
Henry David Thoreau

Walden

Læs
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 5 måneder siden
Jeg tror at vi roligt kan vise en hel del mere tillid end vi gør. Vi kan give afkald på netop så megen omsorg for os selv som vi af et ærligt hjerte ofrer på andre. Naturen er beregnet lige så meget til vores svaghed som til vores styrke. Visse menneskers uophørlige ængstelse og anspændthed er en næsten uhelbredelig sygdom. Noget får os til at overdrive betydningen af det arbejde vi nu gør; og dog – hvor meget lader vi ikke ligge! Hvad nu hvis vi bliver syge? Hvor er vi dog mistænksomme! Fast besluttet på ikke at leve ved tro, hvis vi kan undgå det, er vi på vagt dagen igennem; om aftenen beder vi en modvillig bøn og overgiver os selv til uvisheden. Så fuldt og oprigtigt er det liv vi tvinges til at leve, til at vise ærbødighed for, mens vi benægter muligheden for at det kunne blive anderledes! Der er kun denne vej, siger vi; men der findes lige så mange veje som man kan trække radier fra ét centrum. Al forandring er et mirakel, men det er et mirakel som finder sted hvert øjeblik. Konfucius sagde: „At vide at vi ved hvad vi ved, og at vi ikke ved hvad vi ikke ved, det er sand viden.“ Når ét menneske har gjort en fantasiens kendsgerning til en kendsgerning for forståelsen, forudser jeg at alle mennesker i sidste ende vil bygge deres liv på det grundlag.
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 5 måneder siden
Hvilke fejl du end har gjort indtil nu, „så lad det ikke plage dig, mit barn, for hvem vil lægge dig til last hvad du har ladet ugjort?“
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 5 måneder siden
Jeg har levet i nogle og tredive år på denne planet, og jeg har endnu ikke hørt den første stavelse af et værdifuldt eller bare alvorligt ment råd fra dem der er ældre end jeg selv. De har ikke sagt og kan sikkert ikke sige mig noget vedkommende. Her er livet, et eksperiment jeg i vid udstrækning ikke har prøvet; men det gavner mig ikke at de har prøvet det. Hvis jeg oplever noget som jeg finder værdifuldt, viser det sig altid at jeg ikke kan mindes at mine mentorer har talt om det.
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 5 måneder siden
Det store flertal lever et liv i stille fortvivlelse. Det der kaldes resignation, er forhærdet fortvivlelse. Fra den fortvivlede by kommer man til det fortvivlede land, hvor man må trøste sig med minkers og bisamrotters tapperhed. En ensformig, men ubevidst fortvivlelse skjuler sig endda under det der kaldes menneskehedens spil og fornøjelser. Leg findes der ikke i dem, for leg kommer efter arbejde. Men det er karakteristisk for visdommen ikke at gøre fortvivlede ting.

Når vi, for at bruge katekismens ord, ser på hvad der er menneskets højeste bestemmelse, og hvad livets sande midler og fornødenheder er, ser det ud som om menneskene med vilje havde valgt den gængse levevis, fordi de foretrak den frem for andre. Og dog mener de oprigtigt at der ikke er noget valg. Men vågne og sunde naturer husker at solen var klar da den stod op. Det er aldrig for sent at opgive vores fordomme. Ingen måde at tænke eller handle på, hvor hævdvunden den end er, kan godtages uden at prøves. Det som alle gentager eller uden indsigelse lader passere som sandt i dag, kan vise sig at være usandt i morgen; kun en mening, lidt røg, som nogle havde taget for en sky der ville vande deres marker med livgivende regn. Det som gamle folk siger man ikke kan gøre, prøver man – og finder ud af at man kan.
Paul Eskekilde
Paul Eskekildehar citeretfor 5 måneder siden
Frigørelsen af selvet, bare i fantasiens og forestillingsevnens vestindiske provinser – hvilken Wilberforce findes der til at sørge for den?
Peter Bjerre Petersen
Peter Bjerre Petersenhar citeretfor 5 måneder siden
De fleste luksusting og mange af livets såkaldte bekvemmeligheder er ikke bare ikke uundværlige, men direkte hindringer for menneskehedens højnelse
Peter Bjerre Petersen
Peter Bjerre Petersenhar citeretfor 5 måneder siden
Jeg tror at vi roligt kan vise en hel del mere tillid end vi gør. Vi kan give afkald på netop så megen omsorg for os selv som vi af et ærligt hjerte ofrer på andre.
Kai Ringgren
Kai Ringgrenhar citeretfor 6 måneder siden
De overdådigt rige holder sig ikke bare behageligt varme, men har det unaturligt hedt; de bliver kogt, som jeg sagde før, men, selvfølgelig, à la mode.
Kai Ringgren
Kai Ringgrenhar citeretfor 6 måneder siden
ligesom vores skeletter sikkert ikke kan skelnes fra vores forfædres.
Kai Ringgren
Kai Ringgrenhar citeretfor 6 måneder siden
Konfucius sagde: „At vide at vi ved hvad vi ved, og at vi ikke ved hvad vi ikke ved, det er sand viden.“ Når ét menneske har gjort en fantasiens kendsgerning til en kendsgerning for forståelsen, forudser jeg at alle mennesker i sidste ende vil bygge deres liv på det grundlag
Kai Ringgren
Kai Ringgrenhar citeretfor 6 måneder siden
En gårdmand siger til mig: „Man kan ikke leve af grønsager alene, for så har kroppen ikke noget at lave knogler af;“ altså bruger han samvittighedsfuldt en del af sin dag til at forsyne sin organisme med råmateriale til knogler; altimens han taler går han bag sine okser, som med knogler lavet af grønsager haler ham og hans tunge plov af sted på trods af enhver forhindring. Nogle ting er virkelig livsfornødenheder i visse kredse, de mest hjælpeløse og medtagne, ting som er en ren luksus i andre kredse og helt ukendte i endnu andre.
Kai Ringgren
Kai Ringgrenhar citeretfor 6 måneder siden
Som om man kunne slå tiden ihjel uden at såre evigheden.
Kai Ringgren
Kai Ringgrenhar citeretfor 6 måneder siden
I virkeligheden har det arbejdende menneske ikke lejlighed til at være sig selv dag efter dag; det har ikke råd til at opretholde de mest menneskelige forbindelser til andre; dets arbejde ville falde i pris på markedet. Det har ikke tid til at være noget som helst andet end en maskine. Hvordan kan det menneske, der så ofte har brug for sin viden, huske på sin uvidenhed (hvilket er nødvendigt for at kunne vokse)?
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)