Citater fra »Hvorfor skriver jeg« af Karl Ove Knausgård

Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
Vi oplever verden fra øjeblikket og stedet.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
En jægers dagbog er blot en samling tekster, skitseagtige og anekdotiske, med udgangspunkt i en jægers oplevelser og møder på egnen hvor han bor.

Fin den bog - brug den som ramme for din egen bog:"Noter fra et stille liv".

Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
At få stablet et fiktionsrum på benene kræver enten stor kraft eller stor uvidenhed. Hvad et fiktionsrum er, forstår man når man læser Tolstojs Krig og fred.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” er en god novelle
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
Denne ydre organisering af verden er så indlysende for os at vi opfatter den som selve virkeligheden, i stedet for en måde vi ser og taler om virkeligheden på eller en fortolkningsramme virkeligheden kommer til syne i.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
Det meningsfulde er forpligtende.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
Men jeg har samtidig et andet forfatterideal, som går ud på engang at skrive noget der er så centralt og vigtigt at det kan nå ud til alle fordi det er sandt eller relevant for alle, uanset køn, klasse, kultur. Disse to idealer er fuldstændig modstridende, det er som om kvalitet udelukker henvendelse, men hvorfor, hvordan?

Om kvaliteten ved at henvende sig til noget fællesmenneskeligt.

Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
Stillet op på den måde, skematisk og mekanisk, virker kvalitetsskalaen temmelig latterlig, og hvis der overhovedet skulle være noget om den, så er det ret afslørende, for hvad skulle litteratur handle om hvis ikke netop det fællesmenneskelige, det almenmenneskelige, og hvad holder det oppe, hvis ikke netop henvendelsen?
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 6 måneder siden
Jeg var atten da jeg første gang fik den tanke at det var forfatter jeg skulle være, og begyndte at skrive skønlitterære tekster. Jeg kan ikke længere huske hvorfor jeg ville skrive, kun at det var helt indlysende og ikke føltes som noget stort skridt.

Om erkendelsen af at være forfatter

Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 7 måneder siden
Den form gjorde det muligt at se at jeget er tæt forbundet med et ‘vi’, at sproget, kulturen og de kollektive forestillinger flyder gennem os, og at selv de mest ensomme og hemmelige følelser er fælles
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 7 måneder siden
Kunst og litteratur er udtryk for en uafbrudt forhandling med virkeligheden, de er en udveksling mellem identiteten, kulturen og den materielle, fysiske og uendeligt komplicerede verden de opstår af.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 7 måneder siden
Kan en manglende tillid til verden virkelig have fået ham til at male sytten hundrede billeder og lave mere end tyve tusind grafiske blade og tegninger, kan den have været den drivende kraft i hele dette lange, rige liv med sejre og nederlag

Om Munch skabertrang - en søgen efter sammenhæng/forståelse?

Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 7 måneder siden
Litteraturen er ikke først og fremmest sandhedernes sted, det er stedet for det rum sandhederne udspiller sig i.
Littlejohn Stories ApS
Littlejohn Stories ApShar citeretsidste år
Hamsun herigennem beskriver verden idet den bliver til, idet den opstår for hovedpersonen. Verden bliver præsens, verden bliver her og nu, og det gør et dramatisk handlingsforløb helt overflødigt, for i denne nutidsintensitet bliver alt vigtigt og interessant.

Om, hvordan Hamsun gør plot/drama overflødigt

Littlejohn Stories ApS
Littlejohn Stories ApShar citeretsidste år
vores forhåndskendskab skaber bestemte forventningsmønstre der tager spændingen ud af hverdagslivet, lidt på samme måde som plotstrukturen og figuropbygningen kan gøre det i klassiske romaner og film

Om, hvad overtænkthed og plot kan ødelægge

Littlejohn Stories ApS
Littlejohn Stories ApShar citeretsidste år
Hvad ville der ske hvis jeg kombinerede dagbogens jeg-nærhed og refleksionstrang med den realistiske skridt-for-skridt-roman? Jeg opstillede nogle helt simple regler for mig selv. Jeg måtte kun skrive om ting der var sket i virkeligheden, og jeg skulle skrive om tingene som jeg huskede dem, ikke lave research og ikke ændre fremstillingen i forhold til andre versioner. Jeg skulle også skrive et vist antal sider hver dag, først fem, så ti, til sidst op til tyve sider. På den måde ville jeg ikke have tid til at tænke, planlægge og kalkulere, jeg måtte bare forfølge det der på et eller andet tidspunkt dukkede op på skærmen foran mig

Om at skrive med ægthed og originalitet

Littlejohn Stories ApS
Littlejohn Stories ApShar citeretsidste år
nedbryde mine egne forestillinger om verden og lade det de holder nede, komme op til overfladen. Den eneste måde jeg kunne gøre det på, var at abdicere som konge af mig selv og lade det litterære, altså skrivningen og skrivningens form, angive retningen.

Om at skrive på den rette måde

Littlejohn Stories ApS
Littlejohn Stories ApShar citeretsidste år
jeg er nødt til at komme uforvarende til det, eller det må uforvarende komme over mig. Ét er at vide noget om et eller andet, noget andet er at skrive om det, og ofte står det at vide i vejen for det at skrive.

Om, hvordan man skriver bedst

Littlejohn Stories ApS
Littlejohn Stories ApShar citeretsidste år
Nu er sagen imidlertid at det at skrive lige præcis handler om at se bort fra hvordan noget tager sig ud i andres øjne, lige præcis handler om at være fri i forhold til alle mulige domme, fri af positionering og poseren. Det at skrive handler om at gøre noget tilgængeligt, få noget til at vise sig.

NB!

Littlejohn Stories ApS
Littlejohn Stories ApShar citeretsidste år
Tanken om hvad andre vil tænke, tanken om hvorvidt det her nu er godt eller ej, al kritik og selvkritik, al refleksion og dømmen må suspenderes for at der kan opstå tillid. I den forstand skal skriften være åben og uskyldig. Men for at noget i dette åbne og uskyldige kan stige op og blive tilgængeligt, skal der afgrænsninger til, det vi kalder form.

NB!

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)