Geoff Roberts

Jesus har aldrig levet

  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Robert M. Price, for eksempel hans seneste bog, The Human Bible. New Testament (Granfod, New Jersey, 2014). Bemærk forlaget: American Atheist Press! Price, der er meget aktiv og selvstændig, anerkender som en af de første amerikanske teologer buddhistisk indflydelse flere steder. Den brave mand er let at finde på nettet.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Reinkarnation er altså endnu en buddhistisk hemmelighed i NT!
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  En velorienteret pensioneret tysk professor fortæller mig, at det er utænkeligt, at en person, der i offentligheden benægter Jesus, overhovedet kan opnå universitetsansættelse!
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Kristendommen blev i datiden betragtet som en mysteriereligion, og dens dybere lærdomme blev man kun delagtiggjort i, hvis man var værdig til det.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  hvis man søger på: Zeitgeist The Movie – The Greatest Story Ever Told – Part I (1 of 2), en glimrende lille video, hvor solens “livsforløb” udmærket gennemgås
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  For dem af mine læsere, der kunne tænke sig, at blive klogere på astroteologiens betydning, vil jeg anbefale David Fiedlers bog Jesus Christ Sun of God, der er mesterligt skrevet.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Solen var trosobjekt nummer ét i de store religioner, som dyrkedes i oldtidens Egypten, Persien og Grækenland og, ej at forglemme, iblandt oldtidens hebraiske folk.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Slangen har i mange kulturer igennem årtusinder repræsenteret det mørke og det onde, men i visse myter blev den ikke desto mindre også opfattet som et symbol på visdom.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Dette kan tolkes som gudens “genopstandelse”, solen (Jesus) på “korset” (der, hvor de to himmelske cirkler – ekliptika og ækvator – skærer hinanden dannende et kors) ved påsketid
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Under denne “jomfrufødsel” i den nedre del af stjernebilledets formation – også kendt som Orions bælte – er der tre lidt større stjerner – som også er kendt som “de tre konger”. Trækker man en lige linje igennem disse tre stjerner, så peger de i retning af den lyseste stjerne på nattehimlen: Sirius. Nogen klokker, der begynder at ringe?
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Ved midnat den 24. december stiger jomfruens stjernekonstellation til vejrs på himlen. Når solen da “fødes” på ny den 25., så er det med stjernetegnet jomfruen som baggrund. Altså en jomfru, der føder en gud!
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Vi har allerede været inde på, at mange af de hedenske solguder angiveligt skulle være født den 25. december eller meget tæt på denne dato.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Årsagen er den simple, at al religion til syvende og sidst må siges at være poesi eller digtning over de lysende nattestjerner.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  om det ene århundrede tog det andet, da begyndte man at personificere solen. Man gav den en menneskelig identitet, så at den ligesom blev forvandlet til en slags levende, menneskelig guddom. I stedet for solen havde man da en solmand.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Omkring år 100 e.v.t. blev Ignatius, en meget magtfuld biskop i Antiokia, klar over, at den kristne religion ville stå sig stærkere over for masserne, hvis man kunne blænde dem med frelserens levnedsbeskrivelse.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Den hebraiske Bibel/GT blev oversat til græsk cirka år 275-100 f.v.t. Denne oversættelse kaldes også Septuaginta.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Vidunderlige og fantastiske profetier, der, hvis de blev bragt til opfyldelse, ville materialisere det ultimative guddommelige væsen, hvilket netop var, hvad der skete: De skabte Messias, Jesus Kristus
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Men selvom Jahve var deres ene sande gud, så er der meget, der alligevel tyder på, at der blev dyrket andre guder!
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Tror du på forfatteren af 2. Kongebog 2:11, når der berettes om profeten Elias’ store sortie? Ildheste, der driver en flammekaret fremad og ned fra himlen, hvor Elias hopper ombord og flyver afsted til, hvor skyguden Jahve opholder sig?

  Elias dukker op igen andetsteds, nemlig hos Markus 9:4 i NT, hvor han og hans ven Moses viser sig sammen med Jesus, da denne undergår sin forklarelse på bjerget.
  Jesper Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
  Da nu korsfæstelsen indtraf, skete der noget af en sådan karakter, at det må have været forsidestof i hele det romerske imperium. Således åbnede jorden sig, og de døde steg lyslevende op. Evangelisten Matthæus beretter, at de døde gik ind i byen, hvor de mødte gamle venner og familie.

  Intet af alt dette blev imidlertid beskrevet eller behandlet af andre end evangelisterne selv samt i Apostlenes Gerninger. Vi har således ingen eksterne kilder at støtte os til.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)