Bøger
Martin Ford

Robotterne kommer

Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
I en undersøgelse udført i 2013 af Carl Benedikt Frey og Michael A. Osborne fra University of Oxford konkluderes det, at helt op mod halvdelen af USA’s samlede beskæftigelse vil være sårbar over for automatisering inden for de næste to årtier
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Økonomer, som har studeret finansialisering, har fundet en klar sammenhæng mellem væksten i den finansielle sektor og ulighed samt tilbagegangen i arbejdsstyrkens andel i nationalindkomsten
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Den primære anklage rettet mod den finansialisering, der finder sted i økonomien, er, at meget af aktiviteten er rettet imod „rent seeking“. Med andre ord skaber den finansielle sektor ikke reel værdi eller bidrager til samfundets overordnede velfærd; den finder blot endnu flere og mere kreative måder at suge overskud og velfærd ud af økonomien på.
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Foruden den accelererende IT er der tre andre primære muligheder, der kan tænkes at have bidraget til samtlige eller i hvert fald hovedparten af vores syv økonomiske tendenser: globalisering, væksten i den finansielle sektor og politik (hvor jeg medtager faktorer som liberalisering og fagforeningernes tilbagegang).
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
I 1980’erne steg innovationen, men det største fokus var på IT-sektoren. Denne type innovation havde en anden indvirkning på lønmodtagerne. Computeren fik dem med de rette kompetencer til at stige i værdi, ligesom det var tilfældet for næsten alle i efterkrigstiden. Men for mange andre lønmodtagere havde computeren den modsatte effekt
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Først og fremmest er der det faktum, at den overvældende succes, som dem i toppen oplever, lader til at hænge nøje sammen med de dalende udsigter for stort set alle andre. Det gamle mundheld, der siger, at når økonomien forbedres, så gavner det alle, er lidt langt ude, når man ikke har fået en ordentlig lønstigning siden Nixon-administrationen.
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Mens uligheden er steget i næsten alle industrialiserede lande, befinder USA sig uden for hovedgruppen. Ifølge en analyse foretaget af Central Intelligence Agency er uligheden i indkomster i USA ca. på linje med den i Filippinerne og væsentlig højere end i Egypten, Yemen og Tunesien
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Forskellen mellem rige og alle andre er vokset støt siden 1970’erne. Mellem 1993 og 2010 gik over halvdelen af stigningen i den amerikanske nationalindkomst til husstande i de øverste 1 % af indkomstfordelingen
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Mens millioner af lønmodtagere fortsat var uden arbejde eller tog arbejde til lavere løn eller på færre timer, kom erhvervslivet ud af nedturen og „var mere produktivt, mere velhavende, havde masser af likvider og mindre gæld
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Målt i 2013-dollars tjente en typisk lønmodtager, altså en produktionsmedarbejder i den private sektor uden ledelsesansvar – dvs. godt over halvdelen af den amerikanske arbejdsstyrke – ca. 767 dollars om ugen i 1973. Det efterfølgende år indledte den gennemsnitlige realløn et brat fald, som den aldrig er kommet sig over. Hele fire årtier senere tjener en lignende lønmodtager knap og nap 664 dollars, et fald på ca. 13 %
Jesper Pedersenhar citeretfor 8 dage siden
Ad hoc-komitéen forslog dernæst en radikal løsning: indførelse af en garanteret mindsteløn med tiden, som blev muliggjort af den „overflodsøkonomi“, en så udbredt automatisering kunne skabe, og som ville „erstatte de lappeløsninger“, der på det tidspunkt fandtes for at imødekomme fattigdom
Jesper Pedersenhar citeretfor 12 dage siden
Men realiteten er nu engang sådan, at når først et job er overgået til et lager, så er det langt nemmere at automatisere.
Jesper Pedersenhar citeretfor 12 dage siden
analyse foretaget af Labor Center ved University of California, Berkeley, fandt, at mere end halvdelen af familierne til fastfoodmedarbejdere deltager i et eller andet offentligt støtteprogram, og at det koster de amerikanske skatteydere næsten 7 milliarder dollars årligt
Jesper Pedersenhar citeretfor 12 dage siden
En robot som Baxter kan bestemt elimimere de medarbejdere, der udfører rutineprægede opgaver, men samtidig er den medvirkende til at gøre den amerikanske produktion mere konkurrencedygtig i forhold til lavtlønslandene.
Jesper Pedersenhar citeretfor 12 dage siden
Kina er langt det hurtigste voksende marked, hvor installation af robotter er steget med ca. 25 % om året fra 2005 til 2012.6
Jesper Pedersenhar citeretfor 14 dage siden
Kan den accelererende teknologi ødelægge hele vores system i en sådan grad, at en fundamental omstrukturering vil være nødvendig, hvis vores velstand skal bestå?
Jesper Pedersenhar citeretfor 14 dage siden
I øjeblikket står de rigeste 5 % af alle husstande for knap 40 % af forbruget, og denne tendens, hvor forbruget er koncentreret omkring de rigeste, vil højst sandsynligt fortsætte.
Jesper Pedersenhar citeretfor 14 dage siden
Det forholder sig nemlig sådan, at selve maskinerne er ved at blive til arbejdere, og skillelinjen mellem arbejdere og kapital bliver mere og mere utydelig.
Tommyhar citeretfor 3 år siden
Der var også en personlig robot ved navn Budgee, der kunne bære op til ca. 23 kg hjemme eller ude i forretningerne.
Tommyhar citeretfor 3 år siden
Ligesom Kinect gjorde maskinsyn til at betale, vil andre hardware-komponenter – såsom robotarme – også opleve, at deres omkostninger reduceres, samtidig med at produktionen af robotter opskaleres i stor stil.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)