Søren Kierkegaard til hverdagsbrug, Johan de Mylius
Bøger
Johan de Mylius

Søren Kierkegaard til hverdagsbrug

Nichlas Ingemann Mohrsen
Nichlas Ingemann Mohrsenhar citeretfor 2 år siden
Af alle latterlige ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i verden, at være en mand, der er rask til sin mad og rask til sin gerning. Når jeg derfor ser en flue i det afgørende øjeblik sætte sig på en sådan forretningsmands næse, eller han bliver overstænket af en vogn, der i endnu større hast kører ham forbi, eller Knippelsbro går op, eller der falder en tagsten ned og slår ham ihjel, da ler jeg af hjertens grund. Og hvem kunne vel bare sig for at le? Hvad udretter de vel, disse travle hastværkere? Går det dem ikke som det gik hin kone, der i befippelse over, at der var ildløs i huset, reddede ildtangen? Hvad mere redder de vel ud af livets store ildebrand?
Louise Norquist Præstholm Graae
Louise Norquist Præstholm Graaehar citeretsidste måned
Ikke hvad der hænder mig, gør mig stor, men hvad jeg gør, og der er dog vel ingen, der mener, at en mand blev stor, fordi han vandt den store gevinst i lotteriet?
Louise Norquist Præstholm Graae
Louise Norquist Præstholm Graaehar citeretsidste måned
Det er mærkeligt nok, at det går således i livet, at de store mænd ikke kan gøre det mindre, hvad de almindelige mennesker formår.
Louise Norquist Præstholm Graae
Louise Norquist Præstholm Graaehar citeretsidste måned
Hvad jeg taler om er noget ganske simpelt og enfoldigt, at sandheden kun er for den enkelte, idet han selv frembringer den i handling.
Louise Norquist Præstholm Graae
Louise Norquist Præstholm Graaehar citeretsidste måned
Du er ikke forpligtet til at have en mening om, hvad du ikke forstår, nej tværtimod er du evigt fritaget; men du er evigt forpligtet til som enkelt at gøre regnskab for din mening, for din dom.
Maria Skogstad Teglkamp
Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 3 måneder siden
Et menneske fødes nøgen og bringer intet med sig ind i verden, og hvad enten betingelserne for livet står som venlige skikkelser, der har alt i beredskab, eller han selv møjsommeligt må opdage dem, så må dog ethvert menneske på en eller anden måde erhverve betingelserne for sit liv.
Maria Skogstad Teglkamp
Maria Skogstad Teglkamphar citeretfor 3 måneder siden
Sandt er det, at Kierkegaard er vanskelig, og at han endda ville være vanskelig. Han gjorde alt for at modvirke, at nogen skulle opfatte ham som en autoritet, som de kunne hælde deres hoved til. Ved at gøre tilegnelsen af hans mening vanskelig og ligefrem tvivlsom ville han gøre det til læserens eget ansvar at finde frem til en „sandhed“, som vedkommende kunne og ville leve på.
Sandheden – eller for den sags skyld: livsgrundlaget – var ifølge Kierkegaard ikke noget, som den ene kunne give den anden. Hver enkelt måtte selv tage ansvaret for sin sandhed, sit livsgrundlag.
Derfor var det vigtigt for ham at gøre tilegnelsen besværlig. „Sandheden“ skulle være noget, man selv havde kæmpet sig frem til, have „erhvervet“ sig, have „erobret“.
Erland Pedersen
Erland Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
Ak, lykkens dør den går ikke ind ad, så at man ved at storme løs på den kan trykke den op; men den går ud efter, og man har derfor intet at gøre.
Enten-Eller 1843, Diapsalmata
Erland Pedersen
Erland Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
Ikke hvad der hænder mig, gør mig stor, men hvad jeg gør, og der er dog vel ingen, der mener, at en mand blev stor, fordi han vandt den store gevinst i lotteriet?
Frygt og Bæven, 1843
Erland Pedersen
Erland Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
Ethvert menneske er fra Guds hånd en original-udgave.
Christelige Taler, Første Afdeling V, 1848
Erland Pedersen
Erland Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
Et menneske fødes nøgen og bringer intet med sig ind i verden, og hvad enten betingelserne for livet står som venlige skikkelser, der har alt i beredskab, eller han selv møjsommeligt må opdage dem, så må dog ethvert menneske på en eller anden måde erhverve betingelserne for sit liv.
Fire opb. T. 4, 1843
Erland Pedersen
Erland Pedersenhar citeretfor 4 måneder siden
Også latter fordrer en fornuftig grund, og mangler den, så er latteren netop det latterlige.
Frederik Leonharder Vig
Frederik Leonharder Vighar citeretsidste år
Det er altid lettere at bevise sin fortrinlighed ved at være kræsen mod alle, end at bevise den ved at være streng mod sig selv.
Frederik Leonharder Vig
Frederik Leonharder Vighar citeretsidste år
Ikke hvad der hænder mig, gør mig stor, men hvad jeg gør, og der er dog vel ingen, der mener, at en mand blev stor, fordi han vandt den store gevinst i lotteriet?
Frederik Leonharder Vig
Frederik Leonharder Vighar citeretsidste år
Jeg taler helst med børn; thi om dem tør man dog håbe, at de kan blive fornuft-væsener;
Frederik Leonharder Vig
Frederik Leonharder Vighar citeretsidste år
Du er ikke forpligtet til at have en mening om, hvad du ikke forstår, nej tværtimod er du evigt fritaget; men du er evigt forpligtet til som enkelt at gøre regnskab for din mening, for din dom.
Frederik Leonharder Vig
Frederik Leonharder Vighar citeretsidste år
Ethvert menneske er fra Guds hånd en original-udgave.
Frederik Leonharder Vig
Frederik Leonharder Vighar citeretsidste år
At blive færdig med livet, førend livet bliver færdigt med en, er jo netop ikke at blive færdig med opgaven.
Frederik Leonharder Vig
Frederik Leonharder Vighar citeretsidste år
thi det slår aldrig fejl, at én nar, idet han selv går, tager flere andre med sig.
Jonas Riis
Jonas Riishar citeretfor 2 år siden
Du er ikke forpligtet til at have en mening om, hvad du ikke forstår, nej tværtimod er du evigt fritaget; men du er evigt forpligtet til som enkelt at gøre regnskab for din mening, for din dom.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)