Jørgen Beck

Ondt i psyken. Afvigende, normal eller psykisk sund

  Lars Støttrup Siggaardhar citeretsidste år
  en eller anden forstand vil alle mennesker på et tidspunkt løbe ind i problemer som hænger sammen med at det er blevet svært at være menneske i vor komplicerede verden.
  Lars Støttrup Siggaardhar citeretsidste år
  Skal et menneske hvis krop og sind giver signal om at noget er galt hjælpes, så det varigt får det bedre, er medicinsk behandling ikke tilstrækkelig. Så skal mennesket selv have indsigt i sin situation, og det skal selv være aktivt i forbindelse med de nødvendige ændringer.
  Patrick Rene Gilbert Leseuilhar citeretsidste år
  psyke og krop som en enhed
  Patrick Rene Gilbert Leseuilhar citeretsidste år
  Kroppen er den fysiske genstand, og psyken er den der tænker og anskuer og i øvrigt holder liv i kroppens funktioner.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  Man oplever sig selv som et passivt, viljeløst objekt, og det fører til en følelse af magtesløshed. Når man opgiver at forstå hvad der sker omkring en gribes man af en fornemmelse af meningsløshed. Resultatet er et forøget angstniveau – identiteten er truet.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  Vi skal nå det hele. Vi vil være perfekte i parforhold, overfor børn, uddannelse, arbejde. I fritiden vil vi nyde livet og forbruge efter industriens og mediernes anvisninger. Det farlige ligger i, at vi måler os selv og vores selvværd i forhold til disse opskruede forventninger. Oven i købet forventer vi at vi også er lykkelige.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  Hvis det viser sig at de fleste har psykiske problemer – altså at dette er det normale – bliver det nødvendigt at skelne mellem det normale og det sunde. Så kan vi opfatte psykisk sundhed som fravær af væsentlige psykiske problemer – altså et mål man kan stille.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  samme grund kan han ikke klare angstprovokerende følelser. Han placerer dem derfor ubevidst hos et andet ofte nærtstående menneske, for så at forsøge at kontrollere dem der. Det kaldes projektiv identifikation. Han provokerer den anden til at føle og reagere i overensstemmelse med projektionen. Herunder overføres patientens angst, skyld og mindreværdsfølelse. Grænsepsykotikere kan være sande mestre i sådanne spil. I forbindelse med psykoterapi benytter terapeuten det inducerede materiale som hun har fået fra klienten til bearbejdning, således at han hen ad vejen lærer sine følelser at kende. Derved kan han integrere dem i personligheden og dermed opbygge en identitet.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  Hermed er ikke sagt at Antipsykiatrien underkender patientens symptomer. Den forstår symptomerne som subjektive foranstaltninger for at overleve, og man accepterer at de er pinefulde. Både den udpegede patient og familien bør hjælpes.
  Laing har den tankegang at skizofreni er en overlevelsesstrategi. Han taler om galskabens strategier14 og forklarer, at patienten begiver sig ind i psykosen bl. a. for at frigøre sig i forhold til familiesituationen.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  Antipsykiatrien skabte en krise i psykiatrien, og det er ikke for meget sagt at den har påvirket hele verdens opfattelse af psykiske forstyrrelser og psykiatrisk behandling. Det var især deres helt nye beskrivelse af skizofreniens dynamik som ændrede folks opfattelse af psykisk lidelse. I den mest provokerende udgave lyder Laing og Coopers budskab således: Diagnosen skizofreni er i mange tilfælde en bekvem måde for familie og samfund at umyndiggøre og stemple folk, som i virkeligheden reagerer hensigtsmæssigt og dermed demonstrerer sunde træk når de bliver udsat for et sygt miljø og et sygt samfund.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  er umiddelbart forståeligt at psykoterapi er stærkt ressourcekrævende og derfor en omkostningskrævende form for behandling. I modsætning hertil er psykofarmaka en relativt billig behandlingsform. Det kan derfor ikke undre at den mest udbredte behandlingsform i det psykiatriske apparat stadig er psykofarmaka.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  patienten. Når betændelsen er slået ned gør det ikke ondt længere – og vi er raske. Siden 1950’erne har medicin mod psykiske lidelser – psykofarmaka – gået sin sejrsgang over verden. Angst fjernes med angstdæmpende medicin og depressioner behandles med antidepressive midler. Det er jo ud
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  diagnoser. Vi har slået fast at det der først og fremmest adskiller mennesker med psykoser fra folk med andre lidelser er deres defekte realitetsopfattelse og manglende sygdomserkendelse. Mennesker som lukker sig inde i deres egen verden og lukker af udad til opbygger en tankeverden forskellig fra de fælles forestillinger. Nogen har vrangforestillinger og hallucinatione
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  Diagnoser stilles ud fra diagnose-lister med klassifikationer som er fremgået af international forskning og samarbejde organiseret af FN’s organisation WHO, World Health Organisation. Standardisering er forudsætning for at få den fulde nytte af internationalt samarbejde om forskning i sygdomme og behandling. Der skal jo være enighed om hvad man mener med begreber og betegnelser før man ved hvad man taler om.
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  2.1. Fem psykose-tilfælde

  Tilfælde 1: Ole.
  Ole, 40 år, har gennem mange år haft et for stort og stigende alkoholforbrug. Efter en kraftig druktur er han nu via detention og skadestue havnet på en lukket psykiatrisk afdeling.
  Ole er aggressiv og forvirret. Han kan ikke skelne afdelingens personale, og sine pårørende genkender han ikke. Han har ind imellem meget aktive perioder både motorisk og verbalt, og han kan give livagtige beskrivelser af de drikkegilder han ser foregå omkring sig. Han er selv en aktiv og meget talende deltager.
  Tilfælde 2: Pauline.
  Pauline, 75 år, har boet alene i hele sin voksne alder. Nu fortæller hun at mænd på gaden tiltaler hende og fremsætter upassende tilbud. I sin lejlighed hører hun lyde, fordi der i væggene er installeret tv-kameraer som ikke kan afsløres. Hun bliver herfra iagttaget døgnet rundt, men især når hun går i seng og står op er lydene fra væggene tydelige, fortæller hun fuld af angst. Hun tør ikke længere blive i lejligheden.
  Tilfælde 3: Marie.
  Marie, 35 år og gift, har under mandens udenlandsrejse en dag først tømt indholdet fra alle villaens skabe og skuffer ud på gulvene i forbindelse med oprydning som start
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  Inden man iværksætter behandling er det vigtigt at finde ud af hvor problemerne ligger og hvad den bedst mulige behandling vil være. Der skal stilles en diagnose. Ordet er græsk og betyder afgørelse, skelnen. Det gælder altså om at bestemme sygdommens art så nøjagtigt som muligt. Ofte er det en meget besværlig og tidskrævende proces, idet mange psykiske lidelser jo er udtryk for helt enestående – unik
  Stressambassadøren P/Shar citeretfor 3 år siden
  ’Et menneske der kan elske og arbejde!’ var svaret. Sundhed har altså noget at gøre med samspillet med omgivelserne.
  Pallehar citeretfor 3 år siden
  Afmagten og de skuffede forventninger over for livets kompleksitet og uoverskuelighed giver anledning til flugttendenser. Man kan flygte ind i forøget forbrug af materielle goder og underholdning, men man kan også gå over til mere effektive midler som alkohol og narkotika. Selvmord og flugt ind i psykosen må anses for de mest rabiate midler til at slippe ud af en uudholdelig tilværelse
  Pallehar citeretfor 3 år siden
  Psykoterapi dækker behandling af ren psykologisk art – ofte i form af samtale mellem patienten, klienten og en professionelt uddannet person terapeuten i et formaliseret forløb, hvor formålet er at skabe en forbedring af patientens tilstand.
  Pallehar citeretfor 3 år siden
  Berne fastslår at de tre Jeg’er som instanser i personligheden er i samspil – det han kalder transaktion – med andre mennesker på forskellige måder. Det er disse måder hans transaktionsanalyse handler om. Når to mennesker kommunikerer udveksler de transaktioner. Påvirkningen kaldes en transaktions-stimulus (S) og den handling som den udløser hos den anden – svaret – kaldes en transaktions-reaktion (R). Opgaven til transaktionsanalysen er så at finde ud af hvordan de samspillende personers Jeg-tilstande optræder i forhold til hinanden.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)