Logik, Carl Henrik Koch
Bøger
Carl Henrik Koch

Logik

Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
»Demokrati« og »Diktatur« er således ikke kontradiktoriske navne, dvs. »Diktatur« er ikke lig »ikke-demokrati«, men kontrære navne.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
To navne er kontrære, hvis anvendelsen af det ene udelukker anvendelsen af det andet, men uanvendeligheden af det ene ikke medfører anvendeligheden af det andet.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
Tilsvarende kan generelle navne inddeles i sådanne som benævner eller betegner en mængde af genstande, og sådanne som beskriver en mængde af genstande.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
Da den klassiske logik i den oprindelige form ikke indeholder en distinktion mellem begrebsord og begreber, vil den klassiske logik som oftest med ordet »begreb« forstå det samme, som vi har kaldt genstands- og egenskabsnavne.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
Den klassiske logik består af tre hovedafsnit, læren om begreber, læren om udsagn og læren om slutninger, som alle vil blive præsenteret nedenfor i en noget moderniseret og modificeret form.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
(7) Endvidere må en definitorisk indførelse af et nyt symbol ikke give anledning til, at kalkulatoriske processer, som ikke kunne foretages før symbolet indførtes, kan foretages efter.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
(6) Ethvert symbol, der er indført definitorisk, skal altid kunne erstattes af det anvendte definiens.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
(5) En definition skal udtrykke væsentlige egenskaber ved de genstande, som definiendum betegner.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
(4) En definition må ikke være vurderingsladet.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
(3) En definition må hverken være direkte eller indirekte cirkulær.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
(2) En definition skal være adækvat således at den hverken ør for vid eller for snæver.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
(1) En definition skal være klar.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
En vigtig gruppe inden for de syntetiske definitioner er de genetiske definitioner, hvor et ords mening defineres ved at definiens udtrykker, hvorledes de genstande, som definiendum betegner, konstrueres eller frembringes.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
I syntetiske definitioner defineres derimod et ords mening ved at de genstande, som ordet betegner, sættes i relation til andre genstande som dele i en helhed.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
En analytisk definition er kun mulig, hvis de genstande, som definiendum betegner, kan analyseres ud i dele, eller sagt på en anden måde, hvis definiendum kan betragtes som havende et sammensat meningsindhold.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
Stipulative definitioner er således kun udtryk for konventioner med hensyn til, hvordan et ord eller et symbol vil blive anvendt, og kan følgelig hverken være sande eller falske.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
I en definitionsligning sættes et ords mening lig med et eller flere andre ords mening.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
En definition er i videste forstand en forklaring af et ords mening.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
Matematikken stilles op som det videnskabelige ideal, og man forsøger at nærme sig dette ideal ved i så stor udstrækning som muligt at anvende matematiske formler og begreber.
Anne-mette Hauge Alminde
Anne-mette Hauge Almindehar citeretfor 7 måneder siden
Den beskæftiger sig ikke med specielle udsagn og argumenter, men det fælles for analoge udsagn og argumenter, deres logiske form.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)